Search

يكشنبه 2 آذر 1393

آگهي هاي كامپيوتر

كامپيوتر » CD

مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر

مجموعه ای از کتب فارسی و انگلیسی در زمینه مهندسی کامپیوتر

لیست کتاب ها:

طراحی واحد MAC با استفاده از تسهیم کنند ههای ترانزیستور عبور
طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از طریق ترکیب ویژگیها به وسیله ساختار حاشیه نرم AdaBoost
طراحی شبکهی پایین بر بهینه DCVS با استفاده از مفهوم توابع با استفاده از مفهوم توابع هم ارز
طراحی سیستم بازیابی تصویر ، مبتنی بر متد امضای دودویی و مقایسه آن با روش هیستوگرام رنگ
شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
زمانبندی کارها در محیط گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Simulated annealing
ردیابی حرکت به روش مش وفقی
روشی سریع برای کاوش قوانین انجمنی در مجموعه داده های حجیم با استفاده از عملگر های منطقی
روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری
روشی جدید برای ترکیب ویژگیهای بافتی و رنگی در کلاس بندی تصاویر
روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده برای تعیین ساختار اسناد وب
روشی جهت بهینه سازی توان مصرفی موتورهای جستجوی آدرسِ مبتنی برحافظه های سه مقداری آدرس پذیر براساس محتوای TCM
روش نوین زما نبندی ایستای کارها در سیستم های توزیع شده ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبی هسا
درخت Wallace با استفاده از جمع کننده های بر اساس تسهیم کننده
داده کاوی استفاده از وب با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده
دیاگرام بسط تیلور تقویت شده
تعیین تعداد گویندگان در فایل گفتاری به منظور ردیابی گوینده به کمک الگوریتم خوشهبندی کلونی مورچه ها
تسهیل توسعه امن سیستمها از طریق متصل نمودن مدلسازی و اعمال سیاست های کنترل دسترسی
تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعه بندی بافت
تأثیر تغییرپذیری فرآیند ساخت در روشهای اجتناب از نویزهمشنوایی در مدارات VLSI
توسعه سرویسهای اکتشاف منبع در محاسبات گرید (Grid) برپایه معماری سرویسگرا
تولید اتوماتیک شبه-آنتولوژی به روش استخراج مفاهیم از وب
تنظیم تفریق طیفی به منظور بهبود کارائی سیستم های بازشناسی گفتار
تکامل رفتارهای اجتماعی در جامعه مصنوعی
بررسی معماری های آموزش الکترونیکی
بررسی تاثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در میزان موفقیت مساله برنامه ریزی دروس دانشکده
بررسی اثر تعداد کانالهای مجازی بر کارآیی سوئیچینگ مداری پایپلاین در شبکههای مستقیم
بهبود الگوریتم تخمین حرکت WMBPM و ارائه یک معماری کارآمد برای پیاده سازی سخ تافزاری آن
بهکارگیری وبسرویسها برای مدیریت جریانهای کار علمی در محیط گرید
بهینه سازی سازه های فضاکار گنبدی با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
بهینه سازی فضای منحنی (CSO) یک روش جدید برای بهینه سازی اکتشافی
بکارگیری پروتکل Ethernet در شبکه های بلادرنگ و سیستمهای کنترل توزیعی
اصلاح گسستگی های ناخواسته در متون چاپی فارسی با گسترش مورفولوژی
استفاده از شبکه عصبی با انتشار هدایت یافته در خوشه بندی زیر کلمات متون چاپی فارسی
استفاده از اطلاعات حرکتی و روش تفریق فریم های غیر متوالی در مدل سازی زمینه
ارسال همه پخشی مطمئن داده در شبکه های بیسیم نامتعارف
ارزیابی مدیریت شبکه با تکنولوژی های خادم- مخدوم و عامل های سیارقوی
ارائه روشی جدید برای بهینه سازی سراسری توابع با ابعاد بالا
ارائه یک روش مبتنی بر گروهبندی برای بازشناسی حروف مجزای برخط فارسی به کمک مدل مخفی مارکوف
ارائه یک مدل هم تکاملی رقابتی جدید برای یادگیری بازی ها
ارائه معماری نوین ضرب کننده با استفاده از مدل سیستم Multi-expert برای کاربرد های سریع
ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای تکاملی برای خوشه بندی ترکیبی
الگوریتمی جهت خوشه بندی توزیع شده جریان های داده در یک شبکه حسگر
الگوریتمی بر مبنای شبکه عصبی برای مسیر یابی در شبکه های میان ارتباطی چند سطحی
الگوریتم جدید جذر با استفاده از سیستم های Multiple Expert
الگوریتم های زمانبندی جدید برای بهینه سازی هزینه در گریدهای محاسباتی اقتصادی
الگوریتمی برای مدیریت و دسته بندی نامه های الکترونیکی
افزایش همزمانی در فراخوانیهای غیرهمزمان با جابجایی دستورالعملها
آشکارسازی هدف در صحنه با استفاده از تبدیل هوشمندِ فضای رنگ
آموزش تمایزی مدل مخفی مارکوف با بکارگیری الگوریتم PSO
پردازش بهینه پرس و جوهای XML با استفاده از راهنمای تطبیق الگو
پروتکل یکپارچه مسیریابی و قیمت گذاری پویا در شبک ههای مبتنی بر کیفیت سرویس
گزارشی از ساخت نخستین پیکره چند زبانه برای زبان فارسی
گروه بندی دو مرحله ای کارها با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و اعمال سیاست های مختلف زمان بندی در
کاربرد داده ساختار های جنبشی در مسیر یابی شبکه های حسگر
کاربرد الگوریتمهای خوشه بندی در تشخیص توزیع بهینه برنامه های محاسباتی شئ گرا در سطح شبکه های همگون
کاهش بار محاسباتی سیستمهای حذف نویز مبتنی بر موجک با استفاده از WOLA
کنترل پذیرش درخواست بر مبنای روشهای اندازه گیری در شبکه های IP Diffserv
یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای جانشینی - جایگشتی
یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با استفاده از شیوه بهینه سازی ماشین بولتزمن
یک زبان توصیف معماری برای سیستم های قابل باز پیکر بندی پویا
یک روش افزایشی جدید برای کشف مجموعه وابستگی های تابعی تقریبی کمینه با استفاده از عملگرهای بیتی
یک روش فازی برای یافتن منشاء انتشار گازهای سمی با استفاده از شبکه های سنسور
یک الگوریتم زمانبندی لیست پویا برای افراز زمانی در سیستمهای نهفته قابل بازپیکربندی پویا
یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای شبکه های حسگر
یک روش آموزش نوین در شبکه عصبی آشوبگونه
یک متدولوژی مجتمعسازی هسته های IP در یک محیط طراحی شیءگرای سیستمهای نهفته
یک معماری سخت افزاری کارآمد برای کنترلرهای پیش بین مدل
مدلسازی بویلر یک گذر نوع بنسون با استفاده از روش محاسبا
مدل سازی و تحلیل فرآیند سیستم پیش پردازش کتابخانه دیجیتال با استفاده از شبکههای پتری تصادفی تعمیم یا
محاسبه میزان تنوع در بین ترکیب کلاسه بند ها با استفاده از منطق فازی
مکانیزم بازچینی برای اتوماتای سلولی ژنتیکی
منش نمایی وب فارسی با استفاده از پیمایشگر وب صبا
مقایسه شبکه عصبی خود بازگشتی المن و شبکه عصبی پرسپترون سه لایه به منظور پیشبینی نوسانات سطح قند خون
مقایسه پیش بینی پارامترهای هواشناسی بوسیله شبک ههای مخچه و اتورگرسیون خطی ARMA تعمیم یافته با استفاد
PSO-LA : یک مدل جدید برای بهینه سازی
LA-Mobicast : یک پروتکل توزیع شده مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای چندپخشی متحرک در شبکه های سنسور
CLA-EC همکارانه
++Elearn : یک الگوریتم جدید برای یادگیری افزایشی در شبکه های چندلایه پرسپترونی

* قیمت (تومان): 4,500

نام:

irzaban

.:: اعتبار آگهي پايان يافته است و اطلاعات كامل نمايش داده نمي شود. ::.

تماس با آگهی دهنده (irzaban)
در مورد: مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم

-

آموزش شبكه

-

آموزش شبکه

-

شبکه سنسور بیسیم

-

طراحی وب

-

آموزش زبان انگلیسی

-

الگوریتم های زمانبندی ها

-

هزینه یابی کیفیت

-

الگوریتم زمانبندی سیستم عامل

-

"الگوریتم کلونی مورچه ها"

-

معماری

-

بیسیم

-

رنگ

-

زبان

-

الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

-

سنسور

-

"پردازش تصوير"

-

الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر

-

الگوريتم بازي

-

معماري

-

ارز

-

شیمیایی

-

tcm

-

توليد

-

تصاویر معماری

-

مدل سازی و شبیه سازی تصادفی

-

سنسور پردازش

-

کتاب الگوریتم ژنتیک

-

لیست قیمت سنسور ها

-

الگوریتم زمانبندی other

-

بهینه سازی pso

-

روش های قیمت گذاری پویا

-

آموزش

-

مدیریت

-

آموزش کامپیوتر

-

رمز یابی

-

بازيابي اطلاعات

-

الگوریتم های شبکه حسگر بیسیم

-

pso الگوریتم

-

بهينه سازي pso

-

سموم

-
بویلر
-
mac
-
الگوریتم زمانبندی کلاس
-
کلونی مورچه
-
الگوریتم بازی
-
کتاب داده کاوی
-
گرید
-
داده کاوی
-
کتابخانه الکترونیکی

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
7149
بازدید2/9/93
حسابداری بازاریان - اورجینال

حسابداری بازاریان - اورجینال
دسته مالی و اداری زیردسته حسابداری    با قابلیتهای ویژه وبی نظیر در مشابه با نرم افزارهای موجود در ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: ١١٥٠٠ تومان

 

2/9/93
فیلم های آموزش سرویس و نگهداری تراکتور فرگوسن ( 2 عدد VCD و به زبان فارسی ) - اورجینال

فیلم های آموزش سرویس و نگهداری تراکتور فرگوسن ( 2 عدد VCD و به زبان فارسی ) - اورجینال
** در این مجموعه می آموزید :        - آموزش سرویس و نگهداری سیستم هوارسانی    - اهمیت و جایگاه ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: ١٢٠٠٠ تومان

 

2/9/93
آموزش الفبا به صورت تصویری اورجینال (2VCD)

آموزش الفبا به صورت تصویری اورجینال (2VCD)
موزش الفبا به صورت تصویری    در قالب 2 سی دی        شماره مجوز: 155/13065        آموزش ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: ١٢٥٠٠ تومان

 

2/9/93
آموزش ساز ارف کودکان / اورجینال

آموزش ساز ارف کودکان / اورجینال
آموزش ساز ارف کودکان / اورجینال                آموزش جامع تصویری ساز ارف کودکان ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: 11800 تومان

 

2/9/93
آموزش زبان انگلیسی برای کودک به صورت تصویری Your Baby Can Read / اورجینال

آموزش زبان انگلیسی برای کودک به صورت تصویری Your Baby Can Read / اورجینال
دسته نرم افزار آموزشی زیردسته کودکان    آموزش زبان انگلیسی برای کودک Your Baby Can Read / اورجینال    آموزش ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: 17800 تومان

 

2/9/93
مجموعه کامل آموزش مکانیک و تعمیر خودرو از مقدماتی تا پیشرفته معادل 20 سی دی

مجموعه کامل آموزش مکانیک و تعمیر خودرو از مقدماتی تا پیشرفته معادل 20 سی دی
دسته نرم افزار کاربردی زیردسته متفرقه    عناوین این مجموعه:    مجموعه ای فوق العاده شامل 20 سی ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: ١٧٠٠٠٠ ريال

 

2/9/93
نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه+10000مد جدید و زیبای کابینت /2دی وی دی / اورجینال

نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه+10000مد جدید و زیبای کابینت /2دی وی دی / اورجینال
نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه+10000مد جدید و زیبای کابینت /2دی وی دی /به زبان فارسی / اورجینال                ه ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: 240000 ريال

 

2/9/93
نرم افزار آموزش صوتی صدها نوع غذای ایرانی و خارجی بترتیب الفبا...اورجینال

نرم افزار آموزش صوتی صدها نوع غذای ایرانی و خارجی بترتیب الفبا...اورجینال
دسته نرم افزار آموزشی زیردسته بانوان    اموزش صوتی پخت غذاهای ایرانی و خارجی    تمامی غذاهای ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: ١٦٥٠٠ تومان

 

2/9/93
آموزش کامل زبان فرانسه با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری دیداری و گفتاری به صورت صوتی تصویری ارجینال

آموزش کامل زبان فرانسه با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری دیداری و گفتاری به صورت صوتی تصویری ارجینال
Rosetta Stone نام مجموعه آموزشی فوق العاده‌ای از کمپانی Rosetta Stone آمریکاست که قادر به آموزش اکثر زبان‌های دنیا با ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: ١٦٠٠٠ تومان

 

2/9/93
درایور سه بعدی + عینک سه بعدی انگلیسی

درایور سه بعدی + عینک سه بعدی انگلیسی
هشدار جدی برای مشتریان محترم و علاقمند به هنر نوپای سه بعدی در ایران        با توجه به ...
فرامرز قهرمانی فر،    تهران،   تماس: 09122798203
قيمت: طبق آگهي

 

2/9/93
بازی سه بعدی دایناسورها + عینک سه بعدی انگلیسی

بازی سه بعدی دایناسورها + عینک سه بعدی انگلیسی
هشدار جدی برای مشتریان محترم و علاقمند به هنر نوپای سه بعدی در ایران        با توجه به ...
فرامرز قهرمانی فر،    تهران،   تماس: 09122798203
قيمت: طبق آگهي

 

1/9/93
مجموعه جذاب ده مستند

مجموعه جذاب ده مستند
مجموعه 10 مستند جذاب و تماشایی    مجموعه ای استثنایی از بهترین مستندهای دنیا    دوبله فارسی    هیجان ...
خريد شاپ،    تهران،  
قيمت: 9,900 تومان

 

1/9/93
مستند راز

مستند راز
با تماشای این مستند آینده خود را متحول سازید    علی دایی اسطوره فوتبال ایران و آسیا در یک مصاحبه تلویزیونی ...
مريم،    تهران،  
قيمت: 4,900 تومان

 

1/9/93
گالری طرح Kart Visit

گالری طرح Kart Visit
کد محصول : Art/W 1101    زیر مجموعه : کارت ویزیت    تعداد 1 DVD    فرمت : Jpg / Psd / Tife    قیمت ...
برترين فروشگاه،    تهران،  
قيمت: 8,000 تومان

 

1/9/93
مستند زندگی پستانداران ( The Life of Mammals)

مستند زندگی پستانداران ( The Life of Mammals)
مستند زندگی پستانداران محصول شبکه BBC که به بررسی عینی مراحل تکامل پستانداران شرایط زیست و رفتار آنها می پردازد.نویسنده ...
مريم،    تهران،  
قيمت: 4,900 تومان

 

1/9/93
مستند بی نظیر از حیات وحش

مستند بی نظیر از حیات وحش
مستند بی نظیر حیات وحش مجموعه ای زیباست که با کیفیتی بسیار بالا و فیلمبرداری حرفه ای زندگی جانداران و حیات ...
خريد شاپ،    تهران،  
قيمت: 9,900 تومان

 

1/9/93
حیات وحش

حیات وحش
مستند بی نظیر حیات وحش مجموعه ای زیباست که با کیفیتی بسیار بالا و فیلمبرداری حرفه ای زندگی جانداران و حیات ...
مريم،    تهران،  
قيمت: 9,900 تومان

 

1/9/93
زیباترین مکانهای جهان

زیباترین مکانهای جهان
با این محصول به سفر زیباترین مکانهای جهان روید و از دیدن آنها لذت ببرید مکان هایی سرشار از زیبایی اعجاب انگیز ...
مريم،    تهران،  
قيمت: 6,900 تومان

 

1/9/93
آموزش جامع MATLAB - مباحث پایه

آموزش جامع MATLAB - مباحث پایه
فصل اول : شروع کار با نرم افزار MATLAB    - آشنائی اولیه با محیط نرم افزار- تعریف متغیر - توابع اولیه - Work ...
مريم،    تهران،  
قيمت: 9,900 تومان

 

1/9/93
مجموعه تصویری سخنان آقای دانشمند در محرم 91

مجموعه تصویری سخنان آقای دانشمند در محرم 91
حجت الاسلام دانشمند خطیبی توانا و انصافا محبوب ا ست که نیازی به معرفی ندارد و شما حداقل یکبار نام ایشان را ...
محمد نوروززاده،    تهران،   تماس: 09358054989
قيمت: 5000

 

1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 5918 مورد)
حسابداری بازاریان - اورجینال

حسابداری بازاریان - اورجینال
آموزش ساز ارف کودکان / اورجینال

آموزش ساز ارف کودکان / اورجینال
فیلم های آموزش سرویس و نگهداری تراکتور فرگوسن ( 2 عدد VCD و به زبان فارسی ) - اورجینال

فیلم های آموزش سرویس و نگهداری تراکتور فرگوسن ( 2 عدد VCD و به زبان فارسی ) - اورجینال
آموزش الفبا به صورت تصویری اورجینال (2VCD)

آموزش الفبا به صورت تصویری اورجینال (2VCD)
مجموعه کامل آموزش مکانیک و تعمیر خودرو از مقدماتی تا پیشرفته معادل 20 سی دی

مجموعه کامل آموزش مکانیک و تعمیر خودرو از مقدماتی تا پیشرفته معادل 20 سی دی
نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه+10000مد جدید و زیبای کابینت /2دی وی دی / اورجینال

نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه+10000مد جدید و زیبای کابینت /2دی وی دی / اورجینال
آموزش زبان انگلیسی برای کودک به صورت تصویری Your Baby Can Read / اورجینال

آموزش زبان انگلیسی برای کودک به صورت تصویری Your Baby Can Read / اورجینال
نرم افزار آموزش صوتی صدها نوع غذای ایرانی و خارجی بترتیب الفبا...اورجینال

نرم افزار آموزش صوتی صدها نوع غذای ایرانی و خارجی بترتیب الفبا...اورجینال
آموزش کامل زبان فرانسه با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری دیداری و گفتاری به صورت صوتی تصویری ارجینال

آموزش کامل زبان فرانسه با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری دیداری و گفتاری به صورت صوتی تصویری ارجینال
فروش سرور های HP و Supermicro

فروش سرور های HP و Supermicro
تدوین مقالات ISI با تضمین چاپ در ژورنالهای IF دار

تدوین مقالات ISI با تضمین چاپ در ژورنالهای IF دار
ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور
طراحی سایت رایگان

طراحی سایت رایگان
کافل رک شبکه کامپیوتر

کافل رک شبکه کامپیوتر
 فروش ونصب و اجرای رک,کابل شبکه,فروش کابل شبکه,فروش کابل شبکه کت 6, کت 5, کت 7,پچ پنل 24 پورت,فروش پچ پنل,فیبر نوری,کابل لگراند, داکت

فروش ونصب و اجرای رک,کابل شبکه,فروش کابل شبکه,فروش کابل شبکه کت 6, کت 5, کت 7,پچ پنل 24 پورت,فروش پچ پنل,فیبر نوری,کابل لگراند, داکت

آگهی ویژه