Search

شنبه 10 آبان 1393

آگهي هاي كامپيوتر

كامپيوتر » CD

مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر

مجموعه ای از کتب فارسی و انگلیسی در زمینه مهندسی کامپیوتر

لیست کتاب ها:

طراحی واحد MAC با استفاده از تسهیم کنند ههای ترانزیستور عبور
طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از طریق ترکیب ویژگیها به وسیله ساختار حاشیه نرم AdaBoost
طراحی شبکهی پایین بر بهینه DCVS با استفاده از مفهوم توابع با استفاده از مفهوم توابع هم ارز
طراحی سیستم بازیابی تصویر ، مبتنی بر متد امضای دودویی و مقایسه آن با روش هیستوگرام رنگ
شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
زمانبندی کارها در محیط گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Simulated annealing
ردیابی حرکت به روش مش وفقی
روشی سریع برای کاوش قوانین انجمنی در مجموعه داده های حجیم با استفاده از عملگر های منطقی
روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری
روشی جدید برای ترکیب ویژگیهای بافتی و رنگی در کلاس بندی تصاویر
روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده برای تعیین ساختار اسناد وب
روشی جهت بهینه سازی توان مصرفی موتورهای جستجوی آدرسِ مبتنی برحافظه های سه مقداری آدرس پذیر براساس محتوای TCM
روش نوین زما نبندی ایستای کارها در سیستم های توزیع شده ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبی هسا
درخت Wallace با استفاده از جمع کننده های بر اساس تسهیم کننده
داده کاوی استفاده از وب با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده
دیاگرام بسط تیلور تقویت شده
تعیین تعداد گویندگان در فایل گفتاری به منظور ردیابی گوینده به کمک الگوریتم خوشهبندی کلونی مورچه ها
تسهیل توسعه امن سیستمها از طریق متصل نمودن مدلسازی و اعمال سیاست های کنترل دسترسی
تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعه بندی بافت
تأثیر تغییرپذیری فرآیند ساخت در روشهای اجتناب از نویزهمشنوایی در مدارات VLSI
توسعه سرویسهای اکتشاف منبع در محاسبات گرید (Grid) برپایه معماری سرویسگرا
تولید اتوماتیک شبه-آنتولوژی به روش استخراج مفاهیم از وب
تنظیم تفریق طیفی به منظور بهبود کارائی سیستم های بازشناسی گفتار
تکامل رفتارهای اجتماعی در جامعه مصنوعی
بررسی معماری های آموزش الکترونیکی
بررسی تاثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در میزان موفقیت مساله برنامه ریزی دروس دانشکده
بررسی اثر تعداد کانالهای مجازی بر کارآیی سوئیچینگ مداری پایپلاین در شبکههای مستقیم
بهبود الگوریتم تخمین حرکت WMBPM و ارائه یک معماری کارآمد برای پیاده سازی سخ تافزاری آن
بهکارگیری وبسرویسها برای مدیریت جریانهای کار علمی در محیط گرید
بهینه سازی سازه های فضاکار گنبدی با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
بهینه سازی فضای منحنی (CSO) یک روش جدید برای بهینه سازی اکتشافی
بکارگیری پروتکل Ethernet در شبکه های بلادرنگ و سیستمهای کنترل توزیعی
اصلاح گسستگی های ناخواسته در متون چاپی فارسی با گسترش مورفولوژی
استفاده از شبکه عصبی با انتشار هدایت یافته در خوشه بندی زیر کلمات متون چاپی فارسی
استفاده از اطلاعات حرکتی و روش تفریق فریم های غیر متوالی در مدل سازی زمینه
ارسال همه پخشی مطمئن داده در شبکه های بیسیم نامتعارف
ارزیابی مدیریت شبکه با تکنولوژی های خادم- مخدوم و عامل های سیارقوی
ارائه روشی جدید برای بهینه سازی سراسری توابع با ابعاد بالا
ارائه یک روش مبتنی بر گروهبندی برای بازشناسی حروف مجزای برخط فارسی به کمک مدل مخفی مارکوف
ارائه یک مدل هم تکاملی رقابتی جدید برای یادگیری بازی ها
ارائه معماری نوین ضرب کننده با استفاده از مدل سیستم Multi-expert برای کاربرد های سریع
ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای تکاملی برای خوشه بندی ترکیبی
الگوریتمی جهت خوشه بندی توزیع شده جریان های داده در یک شبکه حسگر
الگوریتمی بر مبنای شبکه عصبی برای مسیر یابی در شبکه های میان ارتباطی چند سطحی
الگوریتم جدید جذر با استفاده از سیستم های Multiple Expert
الگوریتم های زمانبندی جدید برای بهینه سازی هزینه در گریدهای محاسباتی اقتصادی
الگوریتمی برای مدیریت و دسته بندی نامه های الکترونیکی
افزایش همزمانی در فراخوانیهای غیرهمزمان با جابجایی دستورالعملها
آشکارسازی هدف در صحنه با استفاده از تبدیل هوشمندِ فضای رنگ
آموزش تمایزی مدل مخفی مارکوف با بکارگیری الگوریتم PSO
پردازش بهینه پرس و جوهای XML با استفاده از راهنمای تطبیق الگو
پروتکل یکپارچه مسیریابی و قیمت گذاری پویا در شبک ههای مبتنی بر کیفیت سرویس
گزارشی از ساخت نخستین پیکره چند زبانه برای زبان فارسی
گروه بندی دو مرحله ای کارها با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و اعمال سیاست های مختلف زمان بندی در
کاربرد داده ساختار های جنبشی در مسیر یابی شبکه های حسگر
کاربرد الگوریتمهای خوشه بندی در تشخیص توزیع بهینه برنامه های محاسباتی شئ گرا در سطح شبکه های همگون
کاهش بار محاسباتی سیستمهای حذف نویز مبتنی بر موجک با استفاده از WOLA
کنترل پذیرش درخواست بر مبنای روشهای اندازه گیری در شبکه های IP Diffserv
یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای جانشینی - جایگشتی
یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با استفاده از شیوه بهینه سازی ماشین بولتزمن
یک زبان توصیف معماری برای سیستم های قابل باز پیکر بندی پویا
یک روش افزایشی جدید برای کشف مجموعه وابستگی های تابعی تقریبی کمینه با استفاده از عملگرهای بیتی
یک روش فازی برای یافتن منشاء انتشار گازهای سمی با استفاده از شبکه های سنسور
یک الگوریتم زمانبندی لیست پویا برای افراز زمانی در سیستمهای نهفته قابل بازپیکربندی پویا
یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای شبکه های حسگر
یک روش آموزش نوین در شبکه عصبی آشوبگونه
یک متدولوژی مجتمعسازی هسته های IP در یک محیط طراحی شیءگرای سیستمهای نهفته
یک معماری سخت افزاری کارآمد برای کنترلرهای پیش بین مدل
مدلسازی بویلر یک گذر نوع بنسون با استفاده از روش محاسبا
مدل سازی و تحلیل فرآیند سیستم پیش پردازش کتابخانه دیجیتال با استفاده از شبکههای پتری تصادفی تعمیم یا
محاسبه میزان تنوع در بین ترکیب کلاسه بند ها با استفاده از منطق فازی
مکانیزم بازچینی برای اتوماتای سلولی ژنتیکی
منش نمایی وب فارسی با استفاده از پیمایشگر وب صبا
مقایسه شبکه عصبی خود بازگشتی المن و شبکه عصبی پرسپترون سه لایه به منظور پیشبینی نوسانات سطح قند خون
مقایسه پیش بینی پارامترهای هواشناسی بوسیله شبک ههای مخچه و اتورگرسیون خطی ARMA تعمیم یافته با استفاد
PSO-LA : یک مدل جدید برای بهینه سازی
LA-Mobicast : یک پروتکل توزیع شده مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای چندپخشی متحرک در شبکه های سنسور
CLA-EC همکارانه
++Elearn : یک الگوریتم جدید برای یادگیری افزایشی در شبکه های چندلایه پرسپترونی

* قیمت (تومان): 4,500

نام:

irzaban

.:: اعتبار آگهي پايان يافته است و اطلاعات كامل نمايش داده نمي شود. ::.

تماس با آگهی دهنده (irzaban)
در مورد: مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم

-

آموزش شبكه

-

آموزش شبکه

-

شبکه سنسور بیسیم

-

طراحی وب

-

آموزش زبان انگلیسی

-

الگوریتم های زمانبندی ها

-

هزینه یابی کیفیت

-

الگوریتم زمانبندی سیستم عامل

-

"الگوریتم کلونی مورچه ها"

-

معماری

-

بیسیم

-

رنگ

-

زبان

-

الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

-

سنسور

-

"پردازش تصوير"

-

الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر

-

الگوريتم بازي

-

معماري

-

ارز

-

شیمیایی

-

tcm

-

توليد

-

تصاویر معماری

-

مدل سازی و شبیه سازی تصادفی

-

سنسور پردازش

-

کتاب الگوریتم ژنتیک

-

لیست قیمت سنسور ها

-

الگوریتم زمانبندی other

-

بهینه سازی pso

-

روش های قیمت گذاری پویا

-

آموزش

-

مدیریت

-

آموزش کامپیوتر

-

رمز یابی

-

بازيابي اطلاعات

-

الگوریتم های شبکه حسگر بیسیم

-

pso الگوریتم

-

بهينه سازي pso

-

سموم

-
بویلر
-
mac
-
الگوریتم زمانبندی کلاس
-
کلونی مورچه
-
الگوریتم بازی
-
کتاب داده کاوی
-
گرید
-
داده کاوی
-
کتابخانه الکترونیکی

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
7109
بازدید10/8/93
نرم افزار کمک آموزشی میشا و کوشا اول تا هفتم

نرم افزار کمک آموزشی میشا و کوشا اول تا هفتم
فروش نرم افزار کمک آموزشی میشا و موشا از اول دبستان تا هفتم دبستان        نرم افزار میشا و کوشا ...
احمدی،    قم،   تماس: 09107557876
قيمت: 14900 تومان

 

10/8/93
دوره آموزشی عسل – مصارف درمانی – نحوه درمان بیماری ها با طب قرآنی (عسل و…) (دکتر خدادادی) اورجینال

دوره آموزشی عسل – مصارف درمانی – نحوه درمان بیماری ها با طب قرآنی (عسل و…) (دکتر خدادادی) اورجینال
عسل درمانی و درمان بیماری ها – استاد خدادادی اورجینال        و به عنوان هدیه برای شما 3 cd به صورت ...
admin،    تهران،  
قيمت: 8600

 

10/8/93
آشنایی با قرآن ، عمل به قرآن ، اثر قرآن (حجت الاسلام مهدی دانشمند) / اورجینال

آشنایی با قرآن ، عمل به قرآن ، اثر قرآن (حجت الاسلام مهدی دانشمند) / اورجینال
فقط کافی است فردی فقط یک بار یکی از منبر های این مرد بزرگ را گوش داده باشد یا بدهدحتی جوان سوسول ، لات ، مثبت ...
کالاهای روز،    تهران،  
قيمت: 10000

 

10/8/93
آسیب شناسی تخصصی حل مشکل ازدواج (استاد مهدی دانشمند) / اورجینال

آسیب شناسی تخصصی حل مشکل ازدواج (استاد مهدی دانشمند) / اورجینال
فقط کافی است فردی فقط یک بار یکی از منبر های این مرد بزرگ را گوش داده باشد یا بدهدحتی جوان سوسول ، لات ، مثبت ...
کالاهای روز،    تهران،  
قيمت: 6800

 

10/8/93
تغذیه در اسلام از زبان (حکیم ایرانی دکتر حسین روازاده) اورجینال

تغذیه در اسلام از زبان (حکیم ایرانی دکتر حسین روازاده) اورجینال
. اخلاق در خانواده( سلامت جسم: طراوت جان با تغذیه مناسب) ( راز طول عمر و ارتباط با تغذیه – فرهنگ تغذیه) – حجامت ...
کریمی،    تهران،  
قيمت: 8600

 

10/8/93
بازی جنرال 4 با قیمت مناسب در 2 دی وی دی

بازی جنرال 4 با قیمت مناسب در 2 دی وی دی
حتما تمام دوستداران بازی های استراتژی با نام Command & Conquer آشنا هستند . این بار نسخه ی 4 بازی برای علاقه مندان به ...
admin،    تهران،  
قيمت: 3500

 

10/8/93
Half Life 2

Half Life 2
بازی نیمه عمر دو نسخه سخره شماره بیست و چهار Half Life 2 Rock 24        این مجموعه 1 حلقه دی وی دی می باشد        این ...
admin،    تهران،  
قيمت: 4800

 

10/8/93
Gears of War - ابزار جنگ-اورجینال

Gears of War - ابزار جنگ-اورجینال
Gears of War زیباترین بازی کنسول Xbox 360 منحصول کمپانی بزرگ مایکروسافت پس از دریافت جوایز متعدد و کسب نمره بی نظیر ...
admin،    تهران،  
قيمت: 4500

 

10/8/93
 Orginal ژورنال اختصاصی مدل های جدید استخر

Orginal ژورنال اختصاصی مدل های جدید استخر
جکوزی و آبنما جدید 2010 - ش مجوز : 155/48573        اولین بانک اطلاعاتی جامع و کامل درباره طراحی انواع ...
عادل،    تهران،   تماس: ارتباط ایمیلی
قيمت: 6000

 

10/8/93
ویندوز 8 اکسترمی با گارانتی تعویض

ویندوز 8 اکسترمی با گارانتی تعویض
ویندوز ۸ اکسترمی برای نصب به سیستمی مشابه ویندوز ۷ نیاز دارد. شما در ویندوز ۸ اکسترمی میتوانید به نرم افزارهای ...
عادل،    تهران،   تماس: ارتباط ایمیلی
قيمت: 6,000 تومان

 

10/8/93
کلیپ ساز ( آموزش ساخت کلیپ اختصاصی برای فیلمهای عروسی )

کلیپ ساز ( آموزش ساخت کلیپ اختصاصی برای فیلمهای عروسی )
آموزش ساخت کلیپ اختصاصی برای فیلمهای عروسی ، بدون نیازبه کارتهای میکس ومونتاژ با محیطی کاربرپسند و سه بعدی        1- ...
عادل،    تهران،   تماس: ارتباط ایمیلی
قيمت: 7800

 

10/8/93
جدیدترین و بهترین آموزش تصویری تزئینات کریستالی و تاج عروس/اورجینال

جدیدترین و بهترین آموزش تصویری تزئینات کریستالی و تاج عروس/اورجینال
تزئینات کریستالی،زیورآلات و تاج عروس        شامل آموزش انواع زیورآلات توسط مهره های مختلف    بدلیجات ...
عادل،    تهران،   تماس: ارتباط ایمیلی
قيمت: 12500 ارزانتر از همه جا

 

9/8/93
 کیت کامل زنون SIEMENS

کیت کامل زنون SIEMENS
کیت کامل زنون زیمینس + 1 سال گارانتی بدون قید و شرط        گران نخرید........         ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،   تماس: 09126526745
قيمت: 399,000 تومان

 

9/8/93
طراحی و چیدمان سفره عقد

طراحی و چیدمان سفره عقد
آموزش طراحی سفره عقد خودتان طراح و سازنده سفره عقدتان باشید…    قابل اجرا در کامپیوتر    Multi ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،  
قيمت: 95000

 

9/8/93
ژورنال معماری داخلی، دکوراسیون فرفوژه و شهرسازی

ژورنال معماری داخلی، دکوراسیون فرفوژه و شهرسازی
پکیج کامل ژورنال معماری داخلی، دکوراسیون و فرفوژه و شهرسازی    معماری داخلی 1:        دکوراسیون ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،   تماس: 09126526745
قيمت: 200000

 

9/8/93
پکیج آموزش آرایش ،میکاپ ، شینیون ، خیاطی ،اشپزی ،ایروبیک

پکیج آموزش آرایش ،میکاپ ، شینیون ، خیاطی ،اشپزی ،ایروبیک
(((آموزش آرایش و پیرایش بانوان نامی))))    این محصول در اصل 15 سی دی بوده که در 7 دی وی دی با کیفیت عالی ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،  
قيمت: 15000

 

9/8/93
مجموعه نرم‌افزاری گردو

مجموعه نرم‌افزاری گردو
مجموعه‌ای که در پیش رو دارید، دومین ویرایش گردو ۲۰۱۳ و دوازدهمین پک نرم‌افزاری گردو است.این محصول که همزمان ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،  
قيمت: 42 تومان

 

9/8/93
میز لپ تاپ ای تیبل E Table مدل LD09

میز لپ تاپ ای تیبل E Table مدل LD09
ویژگیهای محصول میز لپ تاپ ای تیبل E Table مدل LD09 :    میز لپ تاپ مدل LD09 - Blackساخته شده از پلاستیک ABSتاشو و ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،  
قيمت: 45000

 

9/8/93
مجموعه کامل آموزش آرایش ،میکاپ ، شینیون

مجموعه کامل آموزش آرایش ،میکاپ ، شینیون
هر آنچه در باره آرایش باید بدانید پکییج استثنایی کامل آموزش آرایش وژورنال مدل مو ولباس شامل صدها ساعت آموزش ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،  
قيمت: 350000

 

9/8/93
 مجموعه موسیقی بیکلام کلاسیک و پاپ جهان

مجموعه موسیقی بیکلام کلاسیک و پاپ جهان
مجموعه موسیقی بیکلام کلاسیک         ایران و جهان و ایران            بهترینهای ...
محمدرضا رحیمی،    تهران،   تماس: 09126526745
قيمت: 200000ریال

 

1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 5911 مورد)
نرم افزار کمک آموزشی میشا و کوشا اول تا هفتم

نرم افزار کمک آموزشی میشا و کوشا اول تا هفتم
کافل رک شبکه کامپیوتر

کافل رک شبکه کامپیوتر
ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور
تدوین مقالات ISI با تضمین چاپ در ژورنالهای IF دار

تدوین مقالات ISI با تضمین چاپ در ژورنالهای IF دار
فروش (انواع رول حرارتی فروشگاهی ، عابربانک و POS های فروشگاهی )

فروش (انواع رول حرارتی فروشگاهی ، عابربانک و POS های فروشگاهی )
فروشگاه اینترنتی مداد سبز

فروشگاه اینترنتی مداد سبز
طراحی سایت رایگان

طراحی سایت رایگان
 فروش ونصب و اجرای رک,کابل شبکه,فروش کابل شبکه,فروش کابل شبکه کت 6, کت 5, کت 7,پچ پنل 24 پورت,فروش پچ پنل,فیبر نوری,کابل لگراند, داکت

فروش ونصب و اجرای رک,کابل شبکه,فروش کابل شبکه,فروش کابل شبکه کت 6, کت 5, کت 7,پچ پنل 24 پورت,فروش پچ پنل,فیبر نوری,کابل لگراند, داکت
مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه های دانشگاهی

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه های دانشگاهی
پرینترhp - اسکنرhp - کارتریجhp - خدماتhp

پرینترhp - اسکنرhp - کارتریجhp - خدماتhp
خدمات کامپیوتر لپ تاپ شبکه در محل

خدمات کامپیوتر لپ تاپ شبکه در محل
تعمیرات تخصصی انواع دستگاه های اداری

تعمیرات تخصصی انواع دستگاه های اداری
نمایندگی مجاز تعمیرات مانیتورهای سامسونگ و ال جی

نمایندگی مجاز تعمیرات مانیتورهای سامسونگ و ال جی
آماده انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و تحقیق

آماده انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه و تحقیق
فروش Motorola , Cambium Networks

فروش Motorola , Cambium Networks

آگهی ویژه