Search

دوشنبه 23 تير 1393

آگهي هاي كامپيوتر

كامپيوتر » CD

مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر

مجموعه ای از کتب فارسی و انگلیسی در زمینه مهندسی کامپیوتر

لیست کتاب ها:

طراحی واحد MAC با استفاده از تسهیم کنند ههای ترانزیستور عبور
طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از طریق ترکیب ویژگیها به وسیله ساختار حاشیه نرم AdaBoost
طراحی شبکهی پایین بر بهینه DCVS با استفاده از مفهوم توابع با استفاده از مفهوم توابع هم ارز
طراحی سیستم بازیابی تصویر ، مبتنی بر متد امضای دودویی و مقایسه آن با روش هیستوگرام رنگ
شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی در خاک به کمک اتوماتای یادگیر سلولی
زمانبندی کارها در محیط گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Simulated annealing
ردیابی حرکت به روش مش وفقی
روشی سریع برای کاوش قوانین انجمنی در مجموعه داده های حجیم با استفاده از عملگر های منطقی
روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری
روشی جدید برای ترکیب ویژگیهای بافتی و رنگی در کلاس بندی تصاویر
روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده برای تعیین ساختار اسناد وب
روشی جهت بهینه سازی توان مصرفی موتورهای جستجوی آدرسِ مبتنی برحافظه های سه مقداری آدرس پذیر براساس محتوای TCM
روش نوین زما نبندی ایستای کارها در سیستم های توزیع شده ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبی هسا
درخت Wallace با استفاده از جمع کننده های بر اساس تسهیم کننده
داده کاوی استفاده از وب با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده
دیاگرام بسط تیلور تقویت شده
تعیین تعداد گویندگان در فایل گفتاری به منظور ردیابی گوینده به کمک الگوریتم خوشهبندی کلونی مورچه ها
تسهیل توسعه امن سیستمها از طریق متصل نمودن مدلسازی و اعمال سیاست های کنترل دسترسی
تخمین بعد فرکتالی با استفاده از درختهای چهارتایی به منظور قطعه بندی بافت
تأثیر تغییرپذیری فرآیند ساخت در روشهای اجتناب از نویزهمشنوایی در مدارات VLSI
توسعه سرویسهای اکتشاف منبع در محاسبات گرید (Grid) برپایه معماری سرویسگرا
تولید اتوماتیک شبه-آنتولوژی به روش استخراج مفاهیم از وب
تنظیم تفریق طیفی به منظور بهبود کارائی سیستم های بازشناسی گفتار
تکامل رفتارهای اجتماعی در جامعه مصنوعی
بررسی معماری های آموزش الکترونیکی
بررسی تاثیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک در میزان موفقیت مساله برنامه ریزی دروس دانشکده
بررسی اثر تعداد کانالهای مجازی بر کارآیی سوئیچینگ مداری پایپلاین در شبکههای مستقیم
بهبود الگوریتم تخمین حرکت WMBPM و ارائه یک معماری کارآمد برای پیاده سازی سخ تافزاری آن
بهکارگیری وبسرویسها برای مدیریت جریانهای کار علمی در محیط گرید
بهینه سازی سازه های فضاکار گنبدی با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
بهینه سازی فضای منحنی (CSO) یک روش جدید برای بهینه سازی اکتشافی
بکارگیری پروتکل Ethernet در شبکه های بلادرنگ و سیستمهای کنترل توزیعی
اصلاح گسستگی های ناخواسته در متون چاپی فارسی با گسترش مورفولوژی
استفاده از شبکه عصبی با انتشار هدایت یافته در خوشه بندی زیر کلمات متون چاپی فارسی
استفاده از اطلاعات حرکتی و روش تفریق فریم های غیر متوالی در مدل سازی زمینه
ارسال همه پخشی مطمئن داده در شبکه های بیسیم نامتعارف
ارزیابی مدیریت شبکه با تکنولوژی های خادم- مخدوم و عامل های سیارقوی
ارائه روشی جدید برای بهینه سازی سراسری توابع با ابعاد بالا
ارائه یک روش مبتنی بر گروهبندی برای بازشناسی حروف مجزای برخط فارسی به کمک مدل مخفی مارکوف
ارائه یک مدل هم تکاملی رقابتی جدید برای یادگیری بازی ها
ارائه معماری نوین ضرب کننده با استفاده از مدل سیستم Multi-expert برای کاربرد های سریع
ارایه یک روش بر مبنای الگوریتمهای تکاملی برای خوشه بندی ترکیبی
الگوریتمی جهت خوشه بندی توزیع شده جریان های داده در یک شبکه حسگر
الگوریتمی بر مبنای شبکه عصبی برای مسیر یابی در شبکه های میان ارتباطی چند سطحی
الگوریتم جدید جذر با استفاده از سیستم های Multiple Expert
الگوریتم های زمانبندی جدید برای بهینه سازی هزینه در گریدهای محاسباتی اقتصادی
الگوریتمی برای مدیریت و دسته بندی نامه های الکترونیکی
افزایش همزمانی در فراخوانیهای غیرهمزمان با جابجایی دستورالعملها
آشکارسازی هدف در صحنه با استفاده از تبدیل هوشمندِ فضای رنگ
آموزش تمایزی مدل مخفی مارکوف با بکارگیری الگوریتم PSO
پردازش بهینه پرس و جوهای XML با استفاده از راهنمای تطبیق الگو
پروتکل یکپارچه مسیریابی و قیمت گذاری پویا در شبک ههای مبتنی بر کیفیت سرویس
گزارشی از ساخت نخستین پیکره چند زبانه برای زبان فارسی
گروه بندی دو مرحله ای کارها با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی و اعمال سیاست های مختلف زمان بندی در
کاربرد داده ساختار های جنبشی در مسیر یابی شبکه های حسگر
کاربرد الگوریتمهای خوشه بندی در تشخیص توزیع بهینه برنامه های محاسباتی شئ گرا در سطح شبکه های همگون
کاهش بار محاسباتی سیستمهای حذف نویز مبتنی بر موجک با استفاده از WOLA
کنترل پذیرش درخواست بر مبنای روشهای اندازه گیری در شبکه های IP Diffserv
یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای جانشینی - جایگشتی
یافتن مشخصه خطی در الگوریتم های رمز قطعه ای با استفاده از شیوه بهینه سازی ماشین بولتزمن
یک زبان توصیف معماری برای سیستم های قابل باز پیکر بندی پویا
یک روش افزایشی جدید برای کشف مجموعه وابستگی های تابعی تقریبی کمینه با استفاده از عملگرهای بیتی
یک روش فازی برای یافتن منشاء انتشار گازهای سمی با استفاده از شبکه های سنسور
یک الگوریتم زمانبندی لیست پویا برای افراز زمانی در سیستمهای نهفته قابل بازپیکربندی پویا
یک الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر اتوماتای یادگیر برای شبکه های حسگر
یک روش آموزش نوین در شبکه عصبی آشوبگونه
یک متدولوژی مجتمعسازی هسته های IP در یک محیط طراحی شیءگرای سیستمهای نهفته
یک معماری سخت افزاری کارآمد برای کنترلرهای پیش بین مدل
مدلسازی بویلر یک گذر نوع بنسون با استفاده از روش محاسبا
مدل سازی و تحلیل فرآیند سیستم پیش پردازش کتابخانه دیجیتال با استفاده از شبکههای پتری تصادفی تعمیم یا
محاسبه میزان تنوع در بین ترکیب کلاسه بند ها با استفاده از منطق فازی
مکانیزم بازچینی برای اتوماتای سلولی ژنتیکی
منش نمایی وب فارسی با استفاده از پیمایشگر وب صبا
مقایسه شبکه عصبی خود بازگشتی المن و شبکه عصبی پرسپترون سه لایه به منظور پیشبینی نوسانات سطح قند خون
مقایسه پیش بینی پارامترهای هواشناسی بوسیله شبک ههای مخچه و اتورگرسیون خطی ARMA تعمیم یافته با استفاد
PSO-LA : یک مدل جدید برای بهینه سازی
LA-Mobicast : یک پروتکل توزیع شده مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای چندپخشی متحرک در شبکه های سنسور
CLA-EC همکارانه
++Elearn : یک الگوریتم جدید برای یادگیری افزایشی در شبکه های چندلایه پرسپترونی

* قیمت (تومان): 4,500

نام:

irzaban

.:: اعتبار آگهي پايان يافته است و اطلاعات كامل نمايش داده نمي شود. ::.

تماس با آگهی دهنده (irzaban)
در مورد: مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر

نام:

ایمیل یا تلفن:

پیام:

کلمات کلیدی:

الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم

-

آموزش شبكه

-

آموزش شبکه

-

شبکه سنسور بیسیم

-

طراحی وب

-

آموزش زبان انگلیسی

-

الگوریتم های زمانبندی ها

-

هزینه یابی کیفیت

-

الگوریتم زمانبندی سیستم عامل

-

"الگوریتم کلونی مورچه ها"

-

معماری

-

بیسیم

-

رنگ

-

زبان

-

الگوریتم بهینه سازی ژنتیک

-

سنسور

-

"پردازش تصوير"

-

الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر

-

الگوريتم بازي

-

معماري

-

ارز

-

شیمیایی

-

tcm

-

توليد

-

تصاویر معماری

-

مدل سازی و شبیه سازی تصادفی

-

سنسور پردازش

-

کتاب الگوریتم ژنتیک

-

لیست قیمت سنسور ها

-

الگوریتم زمانبندی other

-

بهینه سازی pso

-

روش های قیمت گذاری پویا

-

آموزش

-

مدیریت

-

آموزش کامپیوتر

-

رمز یابی

-

بازيابي اطلاعات

-

الگوریتم های شبکه حسگر بیسیم

-

pso الگوریتم

-

بهينه سازي pso

-

سموم

-
بویلر
-
mac
-
الگوریتم زمانبندی کلاس
-
کلونی مورچه
-
الگوریتم بازی
-
کتاب داده کاوی
-
گرید
-
داده کاوی
-
کتابخانه الکترونیکی

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
6741
بازدید13/5/92
جزوه آموزش الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) در متلب Matlab

جزوه آموزش الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) در متلب Matlab
آموزش الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) در متلب ... Matlab * اگر با یک ... پروژه بهینه سازی درگیر هستید، * اگر ... از الگوریتم ... ازدحام ذرات (PSO) به عنوان ... ابزار پیش‌ بینی، ... مدلسازی و غیره استفاده می کنید * ...
ramin ahmadi،    تهران،   تماس: 09144045713
قيمت: 9500 تومان

 

7/11/92
فیلم آموزشی حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی با استفاده از PSO

فیلم آموزشی حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی با استفاده از PSO
مسأله، که به صورت یک مسأله بهینه سازی مقید و پیوسته مطرح ... می شود، ... کلی سیستم از نظر اقتصادی بهینه شود. برای هر کدام از منابع ... آموزشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات ... یا Particle ...
matlabsite،    تهران،   تماس: 88312277 و 88312276 و 09109067124

 

15/4/93
 پروژه و 32 مقاله/ پخش بار اقتصادی و بهینه

پروژه و 32 مقاله/ پخش بار اقتصادی و بهینه
بار اقتصادی و بهینه موضوع: پخش بار در سیستمهای ... مباحث ارائه شده در مقالات بهینه سازی پخش بار الکتریکی انواع ... ... نواقص و مزایای هر کدام مدلسازی بارهای غیر عادی در محاسبات ... در سیستم‌های قدرت کاربرد شبکه های عصبی در پخش بار ...
مارال ایروانی،    تهران،  

 

21/4/93
پروژه های شبیه سازی شده به همراه جواب دقیق و گزارش کار

پروژه های شبیه سازی شده به همراه جواب دقیق و گزارش کار
سازی مقالات زیر ، با جواب کاملا ... گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق) • کنترل ... گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق) • مقایسه ... PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت Comparison ...
مصطفی زارع،    فارس،   تماس: 09171077665
قيمت: توافقی

 

15/4/93
مجموعه پروژه و مقاله شبیه سازی ماشین القائی وروش های مختلف کنترل دورموتور سه فاز//اورجینال

مجموعه پروژه و مقاله شبیه سازی ماشین القائی وروش های مختلف کنترل دورموتور سه فاز//اورجینال
پروژه و مقاله شبیه سازی ماشین القائی وروش های ... ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ... نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی فرمت: word doc به زبان فارسی تعداد ... فایل word می باشد+فایل شبیه سازی مجموعه ای کامل با مطالب ...
پیوند صمیمی،    تهران،  

 

28/1/93
 مجموعه پروژه و مقاله شبیه سازی ماشین القائی وروش های مختلف کنترل دورموتور سه فاز//اورجینال

مجموعه پروژه و مقاله شبیه سازی ماشین القائی وروش های مختلف کنترل دورموتور سه فاز//اورجینال
ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ... نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی فرمت: word doc به زبان فارسی تعداد ... فایل word می باشد+فایل شبیه سازی مجموعه ای کامل با مطالب ... مقاله معتبر pdf 4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل ...
نرجس،    تهران،  
قيمت: 30,000 تومان

 

6/4/93
پروژه ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی/ویژه/اورجینال

پروژه ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی/ویژه/اورجینال
ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ... نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی فرمت: word doc به زبان فارسی تعداد ... فایل word می باشد+فایل شبیه سازی مجموعه ای کامل با مطالب ... مقاله معتبر pdf 4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل ...
نيازتك،    تهران،  
قيمت: 30,000

 

22/4/93
مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور موتورهای القایی

مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور موتورهای القایی
ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ... نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی فرمت: word doc به زبان فارسی تعداد ... فایل word می باشد+فایل شبیه سازی مجموعه ای کامل با مطالب ... مقاله معتبر pdf 4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل ...
عليزاده،    تهران،   تماس: فرم تماس
قيمت: 30000

 

28/1/93
 پروژه ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور موتورهای القایی اورجینال

... ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ...
ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ... نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی فرمت: word doc به زبان فارسی تعداد ... فایل word می باشد+فایل شبیه سازی مجموعه ای کامل با مطالب ... مقاله معتبر pdf 4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل ...
مریم،    تهران،  
قيمت: 30,000 تومان

 

23/4/93
لیست پایان نامه های رشته مهندسی برق

لیست پایان نامه های رشته مهندسی برق
بررسی ساختار و روشهای مدلسازی سلف های مجتمع CMOS BR22. ... قدرت تکه فاز و ارائه الگوریتم مناسب برای طراحی بهینه ... آن BR25. بررسی و شبیه ... سازی عملکرد کنترلر CAN ، با استفاده ... سخت افزاری VHDL، و پیاده سازی آن بر روی FPGA BR26. ...
ali rahimi،    تهران،   تماس: 09372555240
قيمت: توافقی

 

28/1/93
 ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور موتورهای القایی ( سه فاز)/اورجینال

ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور موتورهای القایی ( سه فاز)/اورجینال
ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ... نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی فرمت: word doc به زبان فارسی تعداد ... فایل word می باشد+فایل شبیه سازی مجموعه ای کامل با مطالب ... مقاله معتبر pdf 4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل ...
nARJES،    تهران،  
قيمت: 32,000 تومان

 

28/1/93
 ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور موتورهای القایی ( سه فاز)

ماشین القایی و روش های مختلف کنترل دور موتورهای القایی ( سه فاز)
ها مقالات و پروژه های شبیه سازی با موضوع ماشین القایی ... نامه + 10پروژه + 10مقاله + شبیه سازی فرمت: word doc به زبان فارسی تعداد ... فایل word می باشد+فایل شبیه سازی مجموعه‌ای کامل با مطالب ... مقاله معتبر pdf 4 پروژه شبیه سازی با متلب matlab simulink ( فایل ...
مریم،    تهران،  
قيمت: 27,000 تومان

 

31/4/92
مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر

مجموعه کتب مهندسی کامپیوتر
عبور طراحی و پیاده سازی یک سیستم تائید هویت از ... AdaBoost طراحی شبکهی پایین بر بهینه DCVS با استفاده از مفهوم ... با روش هیستوگرام رنگ شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی ... اتوماتای یادگیر سلولی شبیه سازی فرآیند نفوذ سموم شیمیایی ...
irzaban،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

7/8/91
انجمن هوش مصنوعی

انجمن هوش مصنوعی
تکاملی( (Evolutionary Computation الگوریتم ممتیک (Memetic Algorithm) الگوریتم ... و پردازش تکاملی شبکه ... های فازی (Fuzzy Systems) الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) الگوریتم ... پرندگان (PSO یا Particle Swarm ... Optimization) الگوریتم ... زنبور عسل (Bee Algorithm) کلونی ...
user،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

7/8/91
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
تکاملی( (Evolutionary Computation الگوریتم ممتیک (Memetic Algorithm) الگوریتم ... و پردازش تکاملی شبکه ... های فازی (Fuzzy Systems) الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) الگوریتم ... پرندگان (PSO یا Particle Swarm ... Optimization) الگوریتم ... زنبور عسل (Bee Algorithm) کلونی ...
user،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

15/6/91

ترجمه متون تخصصی و غیر تخصصی عمرانی
ترجمه متون تخصصی و غیر تخصصی عمرانی ، در زمان دلخواه شما و با قیمتی مناسب و توافقی.... قابل ذکر است که ترجمان ...
civilproject،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: به صورت توافقی

 

1(1 تا 16 از 16 مورد)
ثبت دامنه با تخفیف

ثبت دامنه با تخفیف
ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور
اینترنت ADSL با مودم وایرلس رایگان

اینترنت ADSL با مودم وایرلس رایگان
 فروش و قیمت تجهیزات میکروتیک و وایرلس    فروش و قیمت تجهیزات میکروتیک,  وایرلس و VOIP

فروش و قیمت تجهیزات میکروتیک و وایرلس فروش و قیمت تجهیزات میکروتیک, وایرلس و VOIP
کافل رک شبکه کامپیوتر

کافل رک شبکه کامپیوتر
قویترین مرکز فروش پرینتر,کارتریج,اسکنر,فاکس , کپی و پرینتر سوزنی اپسون

قویترین مرکز فروش پرینتر,کارتریج,اسکنر,فاکس , کپی و پرینتر سوزنی اپسون
آموزش کامل زبان فرانسه با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری دیداری و گفتاری به صورت صوتی تصویری ارجینال

آموزش کامل زبان فرانسه با رزتا استون در 90 روز با روشهای شنیداری دیداری و گفتاری به صورت صوتی تصویری ارجینال
1100طرح سه بعدی و پلان آماده از ویلاها و منازل مسکونی اورجینال

1100طرح سه بعدی و پلان آماده از ویلاها و منازل مسکونی اورجینال
انجام پایان نامه،تحقیق و پروژه های دانشجویی با کمترین هزینه

انجام پایان نامه،تحقیق و پروژه های دانشجویی با کمترین هزینه
حسابداری بازاریان - اورجینال

حسابداری بازاریان - اورجینال
آموزش زبان انگلیسی برای کودک به صورت تصویری Your Baby Can Read / اورجینال

آموزش زبان انگلیسی برای کودک به صورت تصویری Your Baby Can Read / اورجینال
Leyzer Angoshtari Beams

Leyzer Angoshtari Beams
طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای
آموزش خیاطی زنانه 1 و 2 به زبان فارسی (مقدماتی تا حرفه ای) / 30/ اورجینال

آموزش خیاطی زنانه 1 و 2 به زبان فارسی (مقدماتی تا حرفه ای) / 30/ اورجینال
آموزش ساز ارف کودکان / اورجینال

آموزش ساز ارف کودکان / اورجینال

آگهی ویژه