Search

دوشنبه 19 بهمن 1394

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » کنکور

دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94

دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94


با سلام.

برای سهولت و اجرای عدالت در بین دانشجویان ارشد در خصوص امتحان دکتری (PHD) دانشگاه آزاد اسلامی بر آن شدیم تا تمامی دانشجویان سراسر کشور به منابع دقیق و جزوات مورد نیاز برای رشته و گرایش مورد نظر خود دسترسی داشته باشند .به همین منظور تمامی جزوات از بعضی رشته ها که مربوط به واحد های برتر دانشگاه آزاد اسلامی می باشد را جمع آوری کرده ایم و در اختیار علاقه مندان قرار میدهیم:

برای خرید آنلاین و دانلود جزوات به وبسایت موسسه مراجعه فرمایید.اگر جزوه مورد نظر هنوز آپلود نشده بود با موسسه تماس بگیرید تا ارسال شود.

دانشجو آنلاین
http://www.daneshjoonline.com/


جزوه رشته دکتری فیزیک
جزوه دکتری آبخیزداری
جزوه دکتری زیست دریا
جزوه دکتری صنایع غذایی
جزوه دکتری زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
دکتری زیست شناسی سیستماتیک گیاهی
دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی
جزوه دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی
سوالات دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
منابع دکتری زیست شناسی تکوین گیاهی
جزوات دکتری زیست شناسی فیزیولوژی جانوری
جزوات دکتری زیست شناسی سیستماتیک جانوری
منبع و جزوات دانلود دکتری بیوشیمی
جزوات دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
جزوه دکتری حقوق و دکتری حقوق بین اللمل
منابع دکتری ریاضی
جزوات دکتری ریاضی جبر
جزوات دکتری ریاضی هندسی توپولوژی
جزوه دکتری ریاضی آنالیز
جزوه دکتری ریاضی کاربردی
جزوه دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
جزوات دکتری علوم باغبانی سبزی کاری
جزوه دکتری علوم باغبانی میوه کاری
جزوات دکتری علوم جانوری تکوین
جزوات دکتری محیط زیست


جزوات دکتری رشته بیوشیمی بالینی مخصوص وزارت بهداشت نیز موجود می باشد

جزوه دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد:

1- مولکولی پیشرفته (دکتر کریم پور)
2- روش های بیوشیمی نظری-عملی (دکتر صباقیان)
3- کنترل متابولیسم ( دکتر قوجایی)
4- بیوشیمی لیپید ها و قند ها (دکتر خاوری نژاد)
5- پروتئین ها و اسید های نوکلئیک (بوجاری)
6- آنزیمولوژی ( دکتر قوجایی)


جزوات تضمینی دکتری رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی دانشگاه آزاد

آمار (دکتر تاش)
روش تحقیق(دکتر تاش)
فیزیولوژی ورزشی(دکتر ابراهیم)
متابولیسم(دکتر نظری)
فیزیولوژی انسان(دکتر ابراهیم)

جزوات تضمینی دکتری رشته جانور شناسی - گرایش تکوین جانوری دانشگاه آزاد

1- زیست شناسی تکوینی جانوری ( دکتر کاظم پریور)
2- فیزیولوژی غشا سلولی ( دکتر عریان)
3- فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی (دکتر عیدی)
4- جنین شناسی مقایسه ای مهره داران و بی مهرگان ( دکتر کاظم پریور)
5- بیوسیستماتیک جانوری (دکتر پاشایی)
6- گونه و گونه زائی

جزوات تضمینی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد

متون فقه (دکتر هاشم زاده)
زبان تخصی حقوقی(دکتر مهرا و فصیح)
آیین دادرسی کیفری (دکتر آشوری)
اصول حاکم در حقوق جزای اسلام(دکتر هاشم زاده)
جامعه شناسی جنایی(دکتر مهدوی ثابت)

جزوات تضمینی دکتری رشته حقوق بین اللمل دانشگاه آزاد

حقوق جزای کیفری بین الملل(دکتر مهدوی ثابت)
نقد و بررسی مکاتب فلسفی حقوق بین الملل (دکتر محبی)
حقوق جزایی بین المللی جرائم سازمان یافته فراملی (دکتر مهدوی ثابت)
حقوق جنگ و صلح (دکتر هنجی)
زبان تخصی حقوقی(دکتر مهرا و فصیح)
اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی و پروتکل پیشگیری (دکتر مهدوی ثابت)

جزوات تضمینی دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
مهندسی ژنتیک 1و2 (دکتر نور محمدی)
ژنتیک مولکولی (دکتر جوادی)
ژنتیک جمعیت (دکتر صادقی زاده)
ژنتیک ایمنی (دکتر ابوالحسنی)
ژنتیک انسانی(دکتر جوادی)


جزوات تضمینی دکتری رشته سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
بیوفیزیک سلولی (دکتر غیبی)
زیست سلولی پیشرفته (دکتر شاه حسینی)
ساختار DNA و همانند سازی (دکتر نورمحمدی)
تنظیم و بیان ژن (دکتر ایرانی)
رونویسی و ترجمه (دکتر جوادی)
ایمنی شناسی (دکتر شکرگزار)

جزوات تضمینی دکتری رشته محیط زیست دانشگاه آزاد


1- مواد زائد جامد و روش های کنترل آن – دکتر قاسمعلی عمرانی – 305 صفحه
2- ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه – دکتر محمود شریعت – 107 صفحه
3- آلودگی هسته ای و حفاظت رادیولوژیکی محیط زیست – دکتر منصوری – 60صفحه
4- دستگاه های تصفیه آلاینده های هوا – دکتر منصوری – 52 صفحه
5- آلودگی هوا و روش های کنترل آن – دکتر منصوری – 93 صفحه
6- آلودگی صدا و کنترل آن – دکتر پروین نصیری – 132 صفحه
7- زبان تخصصی محیط زیست – دکتر فرشچی – 84 صفحه
8- ابزار های تحول برای فراهم کردن موجبات توسعه پایدار – دکتر محرم نژاد – 42 صفحه
9- مکان یابی محل دفن پسماند ها – دکتر مسعود منوری- 49 صفحه
10- ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست – دکتر جعفر نوری – 178 صفحه
11- آمایش سرزمین – دکتر مسعود منوری – 90 صفحه
12- آلودگی آب – دکتر منصوری – 87 صفحه
13- مبانی اقتصاد محیط زیست – دکتر حسن کریم زادگان – 33 صفحه

جزوات تضمینی دکتری رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد
1-میکروب خاک:
الف: دکتر اخوان
ب: دکتر مظاهری
2-اکولوژی میکروارگانیسم ها:
الف: دکتر اخوان
ب:دکتر مظاهری
3-ایمونولوژی:
الف: دکتر شکر گزار
ب:دکتر ابوالحسنی
4- ژنتیک پروکاریوت ها:
الف: دکتر امین مظفر
5-ویروس پیشرفته:
الف: دکتر ناطق
ب: دکتر مختاری
6- فیزیولوژی میکروارگانیسم ها:
الف: خانم دکتر نوروزی


جزوات تضمینی دکتری رشته ریاضی(همه گرایش ها) دانشگاه آزاد

1- جبر پیشرفته
الف- دکتر دوستی 42 صفحه
ب-دکتر رستمی 73 صفحه
2- هندسه منیفلد و حل مسائل
الف- دکتر شهشهانی
3- جبر خطی
الف- دکتر جهانشاهلو، حسین زاده، توفیق 128 صفحه
4- تحقیق در عملیات
الف- دکتر جهانشاهلو ، حسین زاده لطفی 384 صفحه
5- آنالیز حقیقی
الف – دکتر عسگری 129 صفحه
ب- دکتر مردان بیگی 254 صفحه
6- آنالیز تابع ای
الف- دکتر مدقالچی 278 صفحه
7- DEA
الف- دکتر جهانشاهلو، حسین زاده لطفی 297 صفحه
8- بازده به مقیاس در تحلیل پوششی داده ها
الف- دکتر جهانشاهلو، حسین زاده لطفی 120 صفحه
9- مدل های رتبه بندی
الف- دکتر جهانشاهلو،حسین زاده لطفی 89 صفحه
10- کنترل وزن ها
الف- دکتر جهانشاهلو 139 صفحه
11- بهینه سازی چند منظوره
الف- دکتر جهانشاهلو،حسین زاده 141 صفحه
12- حل مسائل جبر خطی سری شومز
الف- دکتر رستمی 77 صفحه


برای خرید آنلاین و دانلود جزوات به وبسایت موسسه مراجعه فرمایید
دانشجو آنلاین
http://www.daneshjoonline.com/


جزوات تضمینی دکتری رشته مهندسی آبخیز داری دانشگاه آزاد

1- حفاظت خاک
2- مدیریت حوزه های آبخیز
3- هیدرولوژی
4- ژئومورفولوژی
5- کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب
6- برف و بهمن
7- سازند های دوران چهارم

جزوات تضمینی دکتری رشته زیست دریا – گرایش های(بوم شناسی دریا،جانوران دریا) دانشگاه آزاد

1- فرهنگ آبزیان (ابزار،روشها،شناوری،صیادی،واژه ،اصلاحات دریا و لغات دریا نوردی): (دکتری فاطمی) 21 صفحه
2- آلودگی دریا :
الف: دکتر امتیاز جو 171 صفحه
ب:دکتر ماشینچیان 67 صفحه
3- فیزیولوژی آبزیان: دکتر رجبی اسلامی 78 صفحه
4- فیزیولوژی جانوران دریایی: دکتر جمیلی 112 صفحه
5- اکولوژی و رفتار شناسی ماهی: دکتر امین کیوان 217 صفحه
6- اکولوژِی خلیج فارس: دکتر فاطمی 54 صفحه
7- اکولوژی دریا: دکتر امین کیوان 153 صفحه
8- بوم شناسی اعماق دریا: دکتر ولی نسب 127 صفحه
9- مدیریت و ارزیابی و احیای بوم سازگان ایران : دکتر فاطمی 65 صفحه
10-ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان

جزوات تضمینی دکتری رشته صنایع غذایی دانشگاه آزاد

قند تکمیلی : دکتر احسانی 261 صفحه
لبنیات تکمیلی: دکتر هنرور 160 صفحه
تکنولوژی روغن تکمیلی: دکتر قراچورلو 155 صفحه
غلات تکمیلی: دکتر سیدین 144 صفحه
شیمی مواد غذایی تکمیلی: دکتر عزت پناه 168 صفحهارشد-صنایع غذایی:
رشته صنایع غذایی :::::::

1-میکروبیولوژی مواد غذایی:
الف: دکتر انوار
ب: دکتر نیک پور

2-کنسرو:
الف: دکتر حسینی
ب:دکتر قیاسی

3-اصول مهندسی صنایع غذایی:
الف: دکتر اسدی

4- اصول نگهداری مواد غذایی:
الف: دکتر میزانی

5- شیمی مواد غذایی:
الف: دکتر عزت پناه

6- لبنیات:
الف: عزت پناه

7-غلات:
الف ...

تلفن: 09197574595-02144696632
Email:
منطقه: تهران
آدرس: جنت اباد جنوبی-خ پنجم-پلاک 45

http://www.daneshjoonline.com/

به اشتراک بگذارید:

تماس با آگهی دهنده (دانشجو آنلاین)
در مورد: دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

19321
بازدید19/11/94
مشاوره و نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقاله تمام رشته ها -جزوات مکاتبه ایی ارشد و دکتری

مشاوره و نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقاله تمام رشته ها -جزوات مکاتبه ایی ارشد و دکتری
موسسه ایران تایپیست با به کار گیری بیش از 15000 محقق، مترجم و تایپیست در تمامی رشته ها و گرایش ها نوید کیفیتی ...
موسسه ایران تایپیست،    تهران،   تماس: 02147624763
قيمت: برای مشاهده قیمت به www.irantypist.com مراجعه نمایید

18/11/94
منابع آزمون دکتری سراسری 96  فنی و مهندسی

منابع آزمون دکتری سراسری 96 فنی و مهندسی
منابع آزمون دکتری سراسری 96 فنی و مهندسی    سنجش امیرکبیر    مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: ۴۴۰۳۱۶۹۰

18/11/94
دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری سال 92

دانلود سوالات آزمون دکتری سراسری سال 92
دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری سراسری سال 92        برای دانلود رایگان دفترچه کنکور دکتری ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی پلیمر

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی پلیمر
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی پلیمر    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی انرژی

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی انرژی
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی انرژی    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی برق

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی برق
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی برق    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی شیمی

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی شیمی
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مهندسی شیمی    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی هوافضا

منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی هوافضا
منابع آزمون ارشد آزاد فنی مهندسی رشته مجموعه مهندسی هوافضا    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
دانلود سوالات کنکور دکتری سراسری 91

دانلود سوالات کنکور دکتری سراسری 91
دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری سراسری سال 91        برای دانلود رایگان دفترچه کنکور دکتری ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 فنی و مهندسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری 93 فنی و مهندسی
سنجش تکمیلی امیرکبیر        مجری آماده سازی جزوات آزمون دکتری تخصصی سراسری و آزاد، کارشناسی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد آمار ریاضی

منابع آزمون ارشد آزاد آمار ریاضی
منابع آزمون ارشد آزاد آمار ریاضی    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه می ...
سنجش تکمیلی امیرکبیر،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
دانلود سوالات ارشد سراسری92

دانلود سوالات ارشد سراسری92
دانلود رایگان سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری سال 92        برای دانلود رایگان دفترچه کنکور ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد شیمی دارویی

منابع آزمون ارشد آزاد شیمی دارویی
منابع آزمون ارشد آزاد شیمی دارویی    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه می ...
سنجش تکمیلی امیرکبیر،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد علوم کامپیوتر

منابع آزمون ارشد آزاد علوم کامپیوتر
منابع آزمون ارشد آزاد علوم کامپیوتر    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه ...
سنجش تکمیلی امیرکبیر،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
برگزاری دوره آموزشی آنلاین رایگان ویژه  مصاحبه آزمون دکتری 92 دانشگاه سراسری و آزاد

برگزاری دوره آموزشی آنلاین رایگان ویژه مصاحبه آزمون دکتری 92 دانشگاه سراسری و آزاد
برگزاری دوره آموزشی آنلاین رایگان ویژه مصاحبه آزمون دکتری 92 دانشگاه سراسری و آزاد:    سنجش تکمیلی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه ژئوفیزیک

منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه ژئوفیزیک
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه ژئوفیزیک    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه ریاضی

منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه ریاضی
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه ریاضی    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه زمین شناسی

منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه زمین شناسی
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه زمین شناسی    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه زیست شناسی

منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه زیست شناسی
منابع آزمون ارشد آزاد مجموعه زیست شناسی    سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898

18/11/94
دانلود سوالات کنکور دکتری سراسری  سال 92

دانلود سوالات کنکور دکتری سراسری سال 92
دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری سراسری سال 92     از روز شنبه 19 اسفند 91، کلیه سوالات آزمون دکتری سراسری ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144016898
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 1807 مورد)

آگهی ویژه