Search

پنجشنبه 12 شهريور 1394

منو

آگهي هاي آموزش

آموزش » كنكور

منابع آزمون سراسری و دانشگاه آزاد کنکور کارشناسی ارشد-تمام رشته ها و گرایش ها

منابع کنکور کارشناسی ارشد آزمون سراسری و دانشگاه آزاد -تمام رشته ها و گرایش ها را در وبلاگ(( انجمن علمی دانش پژوهان مرکز تربیت معلم شهید باهنر بیرجند ))مشاهده کنید..
شامل:
علوم تربیت 1و2
منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری + ضرایب مواد امتحانی

منابع کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته ی IT (مهندسی فناوری اطلاعات)
کارشناسی ارشد حقوق
منابع کنکور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت
منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد روان‌شناسی
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -
منابع کنکور کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی
کارشناسی ارشد اقتصاد
مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد
منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
منابع آزمون ارشد علوم اجتماعی - کلیه ی گرایش ها
مهندسی صنایع- سیستم‌های اقتصادی اجتماعی و مدیریت سیستم و بهره‌وری
منابع کنکور کارشناسی ارشد فیزیک
منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی
منابع کنکور کارشناسی ارشد ریاضی
مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کارنامه اولیه رتبه ۱۹ کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک سال۱۳۸۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی -
کارنامه ارشد اولیه ۷ نفر از رشته مدیریت MBA
منابع کنکور کارشناسی ارشد تاریخ
تغییرات کنکور کارشناسی ارشد ۸۸
منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسی
منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
کارنامه و درصدهای رشته های ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد پرستاری
کارنامه اولیه رتبه ۲۵۳ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک سال ۱۳۸۶
منابع آزمون دکتری ادبیات
رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی ۱۳۸۸ + مواد امتحانی و ضرایب
منابع دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش مالی )
منابع آزمون کارشناسی ارشد فلسفه
رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی ۱۳۸۸ + مواد امتحانی و ضرایب
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ۸۸ از ۱۲ آبان/ برگزاری کنکور از۲۳ بهمن
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد
معرفی رشته مهندسی برق درمقطع کارشناسی ارشد
کارنامه های آزمون دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۶
کارنامه اولیه رتبه ۲ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر سال۱۳۸۶
معرفی رشته معماری درمقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۲ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع سال ۱۳۸۶
معرفی رشته علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد
منابع آزمون کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی
منابع پیشنهادی برای آزمون ارشد رشته علوم کامپیوتر
معرفی رشته مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۳۷۸ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق سال ۱۳۸۶
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مرمت اشیا و اثار باستانی و فرهنگی
معرفی رشته مهندسی عمران درمقطع کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
معرفی رشته علوم اقتصادی درمقطع کارشناسی ارشد
معرفی رشته مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات) درمقطع کارشناسی ارشد
منابع پیشنهادی آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد
معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT ) در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۷۹۱ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق سال ۱۳۸۶
معرفی رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه ارشد قبولی رشته مجموعه زبان فرانسه برای کنکور ۱۳۸۷
کارنامه اولیه رتبه ۱۷۸ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر سال ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق
معرفی رشته مهندسی مواد در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۱۶۳ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکاترونیک سال ۱۳۸۶
رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه هنر ۱۳۸۸ + مواد امتحانی و ضرایب
کارنامه اولیه رتبه ۵۰۴ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران سال ۱۳۸۶
منابع آزمون دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد
معرفی رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۸ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک سال ۱۳۸۶
کارنامه ارشد اولیه ۸ نفر از رشته مدیریت بازرگانی و مالی
معرفی رشته مهندسی مکانیک درمقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۳۴ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع سال۱۳۸۶
کارشناسی ارشد زبان‌شناسی
کارنامه ارشد اولیه ۳ نفر از رشته مدیریت اجرایی
کارنامه اولیه رتبه ۴۶۸ کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران سال ۱۳۸۶
معرفی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه ارشد اولیه ۹ نفر از رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
منابع مرجع دانشگاهی رشته مدیریت اجرائی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد
معرفی رشته برنامه ‌ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه رتبه ۱۶ کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی سال۱۳۸۷
معرفی رشته ریاضی درمقطع کارشناسی ارشد
بررسی گوشی N96 ، سلطان نوکیا
منابع آزمون دکتری حقوق عمومی
کارنامه قبولی کنکورارشد سال ۱۳۸۵ مجموعه مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی ۱۳۸۸ + مواد امتحانی و ضرایب
منابع مرجع دانشگاهی رشته مدیریت برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد
منابع مرجع دانشگاهی رشته بیوتکنولوژی در کشاورزی برای آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد
کارنامه ارشد اولیه ۸ نفر از رشته مدیریت فن آوری اطلاعات
معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۳۷ کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون سال۱۳۸۶
منابع پیشنهادی آزمون دکترای معماری
منابع مرجع دانشگاهی رشته علوم اقتصادی برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد
منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی
کارنامه اولیه رتبه ۱۱۱ کارشناسی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون سال ۱۳۸۶
معرفی رشته علوم تربیتی ۲ در مقطع کارشناسی ارشد
کارنامه اولیه رتبه ۴۴ کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا سال۱۳۸۶
مواد درسی، ضرایب و منابع آزمونهای ورودی دکتری تخصصی PhD رشته فلسفه گرایش فلسفه مشاء
رشته های امتحانی دوره کارشناسی ارشد گروه علوم پایه ۱۳۸۸ + مواد امتحانی و ضرایب
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی
منابع کنکور کارشناسی ارشـد شیلات
معرفی رشته زبان و ادبیات عرب درمقطع کارشناسی ارشد
منابع کنکور کارشناسی ارشد زراعت
معرفی رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد
بررسی لپ تاپ جدید HP dv5t
منابع ارشد آموزش بهداشت
معرفی رشته آمار درمقطع کارشناسی ارشد
معرفی رشته علوم تربیتی۱ در مقطع کارشناسی ارشد
منابع کنکور کارشناسی ارشد حشره شناسی
کارنامه ارشد اولیه ۵ نفر از رشته مدیریت کارآفرینی
موارد آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر
منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری منابع آزمون سراسری و دانشگاه آزاد کنکور کارشناسی ارشد-تمام رشته ها و گرایش ها منابع کنکور کارشناسی ارشد آزمون سراسری و دانشگاه آزاد -تمام رشته ها و گرایش ها منابع علوم تربیتی 1 و 2 منابع کنکور کارشناسی ارشد منابع ارشد
منابع کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری منابع آزمون سراسری و دانشگاه آزاد کنکور کارشناسی ارشد-تمام رشته ها و گرایش ها منابع کنکور کارشناسی ارشد آزمون سراسری و دانشگاه آزاد -تمام رشته ها و گرایش ها منابع علوم تربیتی 1 و 2 منابع کنکور کارشناسی ارشد منابع ارشد

.:: اعتبار آگهي پايان يافته است و اطلاعات كامل نمايش داده نمي شود. ::.

تماس با آگهی دهنده (انجمن علمی دانش پژوهان مرکز تربیت معلم شهید باهنر بیرجند)
در مورد: منابع آزمون سراسری و دانشگاه آزاد کنکور کارشناسی ارشد-تمام رشته ها و گرایش ها

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

71203
بازدید12/6/94
انتخاب رشته

انتخاب رشته
مشاوره و انتخاب رشته دانشگاه آزاد بصورت خصوصی و حرفه ای توسط استاد دماوندی    با 20 سال سابقه در زمینه ...
انتخاب رشته،    تهران،   تماس: 66919856

12/6/94
مشاوره و نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقاله تمام رشته ها -جزوات مکاتبه ایی ارشد و دکتری

مشاوره و نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقاله تمام رشته ها -جزوات مکاتبه ایی ارشد و دکتری
موسسه ایران تایپیست با به کار گیری بیش از 15000 محقق، مترجم و تایپیست در تمامی رشته ها و گرایش ها نوید کیفیتی ...
موسسه ایران تایپیست،    تهران،   تماس: 02147624763
قيمت: برای مشاهده قیمت به www.irantypist.com مراجعه نمایید

11/6/94
 تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور

تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور
تست زنی به شیوه نفرات اول کنکور        کاملترین بسته به روش مهندسی معکوس و منطق فازی        به ...
سید مسعود طاهری میرانی،    تهران،  
قيمت: 4800 تومان

11/6/94
سوالات آزمون پیام نور

سوالات آزمون پیام نور
کاملترین بانک سوالات پیام نور در انتظار شماست    ...    مجموعه ای کامل از سوالات آزمون های سال ...
مسعود طاهری،    تهران،   تماس: در سایت در قسمت تماس با ما درج گردیده
قيمت: 6000 تومان

11/6/94
دانلود جزوات و نمونه سوالات کنکور و آزمونهای آزمایشی

دانلود جزوات و نمونه سوالات کنکور و آزمونهای آزمایشی
دانلود جزوات و نمونه سوالات کنکور و آزمونهای آزمایشی از این آدرس:        http://konkoortestjozve.samenblog.com
khashayar sepehr،    تهران،  

11/6/94
مشاوره و برنامه ریزتحصیلی خود باشید

مشاوره و برنامه ریزتحصیلی خود باشید
دبیرستانی ها و کنکوری ها: انتخاب مشاور خوب نیمی از راه است.پس در انتخاب اون دقت کن!!    بهترین مشاور ...
امیر آریامنش،    تهران،   تماس: 09140858266
قيمت: call

11/6/94
جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694

جزوات کنکوری رشته تجربی و ریاضی 09123600694
جزوات محدود دست نویس جهت کنکوری رشته تجربی و ریاضی فیزیک    
گروه تحقیقاتی پلاسما،    تهران،   تماس: 09123600694

11/6/94
بهترین اساتید کنکور کشور-بهترین مشاور تحصیلی-بهترین مشاور کنکور

بهترین اساتید کنکور کشور-بهترین مشاور تحصیلی-بهترین مشاور کنکور
بهترین اساتید کشور    بهترین آموزشگاه کنکور کشور    برگزاری بهترین کلاس های کنکور کشور    مرکز ...
shahdadgroup،    تهران،   تماس: 22896267

11/6/94
جمع بندی دروس تخصصی و پایه کنکور 95

جمع بندی دروس تخصصی و پایه کنکور 95
جمع بندی دروس تخصصی و پایه کنکور 95        مختص فارغ التحصیلان سال سوم ریاضی و تجربی    توسط ...
shahdadgroup،    تهران،   تماس: 02122896267
قيمت: تماس بگیرید

11/6/94
کلاس ریاضی-کلاس فیزیک-کلاس زیست-کلاس کنکور اساتید برتر94

کلاس ریاضی-کلاس فیزیک-کلاس زیست-کلاس کنکور اساتید برتر94
بهترین گلاس ها و قوی ترین کلاس های کنکور توسط اساتید دانشگاه و رتبه های 1    دکترا در تمام نقاط تهران ...
shahdadgroup،    تهران،   تماس: 22896274
قيمت: تماس بگیرید

11/6/94
همایش ریاضی، فیزیک، زیست با برترین اساتید دانشگاه های  تهران درفروردین ماه

همایش ریاضی، فیزیک، زیست با برترین اساتید دانشگاه های تهران درفروردین ماه
بهترین همایش ریاضی، فیزیک، زیست با برترین اساتید دانشگاه های تهران    در فروردین ماه برای تمام افراد ...
shahdadgroup،    تهران،   تماس: 22896267
قيمت: تماس بگیرید

11/6/94
تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته کنکور

تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته کنکور
"مرکز مشاوره تحصیلی شهداد"            ثبت نام انتخاب رشته کنکور 94 شروع شد    انتخاب ...
shahdadgroup،    تهران،   تماس: 02122896267

11/6/94
آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای

آموزش نرم افزار آباکوس فیلم های پروژه ای
آموزش آباکوس در قالب فیلم های آموزشی که تمام تکنیک ها و ترفندهای پیشرفته نرم افزار آباکوس را بصورت کاربردی ...
شرکت رهرو مکانیک اموزش نرم افزار کتیا و سالیدورک،    تهران،   تماس: 09159186190
قيمت: 6.14

11/6/94
آموزش مهندسی معکوس

آموزش مهندسی معکوس
آموزش مهندسی معکوس روشها و تکنیک های تست زنی نفر اول کنکور سراسری     مهندسی معکوس چیست؟    مهندسی ...
مريم ،    تهران،  
قيمت: 29,000 ریال

11/6/94
کاملترین پکیج ارشد برق 93

کاملترین پکیج ارشد برق 93
مسئله مهم در کنکور کارشناسی ارشد پیدا کردن منابعی کامل.قیمت مناسب.مشاوره ای قوی جهت شرکت در این آزمون بزرگ ...
کتابسرا پارس،    اصفهان،   تماس: 03112724570-1
قيمت: مراجعه به سایت

11/6/94
کاملترین پکیج ارشد مدیریت 93

کاملترین پکیج ارشد مدیریت 93
مسئله مهم در کنکور کارشناسی ارشد پیدا کردن منابعی کامل.قیمت مناسب.مشاوره ای قوی جهت شرکت در این آزمون بزرگ ...
کتابسرا پارس،    اصفهان،   تماس: 03112724570-1
قيمت: مراجعه به سایت

11/6/94
کاملترین پکیج ارشد آزاد پرستاری 93

کاملترین پکیج ارشد آزاد پرستاری 93
کاملترین پکیج ارشد آزاد پرستاری 93        کنکور ارشد آزاد در راه است!        داوطلبان ...
کتابسرا پارس،    اصفهان،   تماس: 09131075561
قيمت: 290000

11/6/94
جزوات کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی)

جزوات کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی)
برگزاری کلاس های حضوری ، جزوات مکاتبه ای ، آزمونهای کشوری ، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تخصصی با رتبه های ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

11/6/94
جزوات و منابع پرستاری ارشد

جزوات و منابع پرستاری ارشد
*برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) با برترین اساتید تهران    * ارسال جزوات ...
موسسه علمي آموزشي رازي،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

11/6/94
جزوات کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

جزوات کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
برگزاری کلاس های حضوری ، ارسال جزوات مکاتبه ای به تمام نقاط ، آزمونهای کشوری ، مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270
1234567891011بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 2923 مورد)

آگهی ویژه