Search

يكشنبه 7 دي 1393

آگهي هاي آموزش - قزوين

آموزش »

منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری-دانشگاه آزاد:

منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری-دانشگاه آزاد،منابع جزوات دکتری،منابع دکتری علوم و تحقیقات،منابع دکترا.منابع دکتری نیمه متمرکز،منابع دکتری متمرکز.
جزوات دکترای کلیه رشته ها،منابع جزوات کنکور دکتری تخصصی(.Ph.D)،جزوه های دکتری،دکترا،جزوات اساتید دکترا/دکتری تخصصی(.Ph.D)،پی اچ دی آزمون
برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی.
اولین و غنی ترین پایگاه اینترنتی منابع،جزوات و مجموعه سوالات آزمونها
دانشگاه آزاد اسلامی،دانشگاه سراسری،دانشگاه پیام نور و وزارت بهداشت
منابع دکتری رشته های کشاورزی،منابع دکترا کشاورزی(کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی)
منابع دکتری علوم پایه،دکتری علوم پزشکی،دکتری علوم انسانی،دکتری کشاورزی،دکتری فنی ومهندسی،دکتری منابع طبیعی(منابع جزوات دکتری کلیه رشته ها)
جزوات مرجع تمامی دروس مورد نیاز داوطلب به صورت دستنویس و تایپی اساتید طراح سوال و اساتید مطرح در رشته و درس مربوطه
فروش منابع جزوات کلیه رشته های دکتری،برای اطمینان از وجود جزوات رشته خود تماس بگیرید:
فنی مهندسی مهندسی انرژی
فنی مهندسی مهندسی برق- الکترونیک
فنی مهندسی مهندسی برق- قدرت
فنی مهندسی مهندسی برق-کنترل وسیستم
فنی مهندسی مهندسی برق-مخابرات
فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
فنی مهندسی مهندسی پزشکی-بیو مواد
فنی مهندسی مهندسی شیمی
فنی مهندسی مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید
فنی مهندسی مهندسی صنایع-تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
فنی مهندسی مهندسی عمران- سازه
فنی مهندسی مهندسی عمران- آب
فنی مهندسی مهندسی عمران-خاک
فنی مهندسی مهندسی کامپیوتر-معماری کامپوتر
فنی مهندسی مهندسی کامپوتر –سیستم های نرم افزاری
فنی مهندسی مهندسی کامپوتر-هوش مصنوعی
فنی مهندسی مهندسی معدن- کلیه گرایشها
فنی مهندسی مهندسی محیط زیست
فنی مهندسی مهندسی متالورژی و مواد-کلیه گرایشها
فنی مهندسی مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
فنی مهندسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
فنی مهندسی مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
فنی مهندسی مهندسی نساجی-شیمی نساجی
فنی مهندسی مهندسی هسته ای-مهندسی انرژی هسته ای
فنی مهندسی مهندسی هسته ای-مهندسی پرتو پزشکی
فنی مهندسی مهندسی هوافضا-کلیه گرایش ها
علوم پایه آمار
علوم پایه زیست شناسی دریا-جانوران دریا
علوم پایه زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا
علوم پایه ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات
علوم پایه ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
علوم پایه ریاضی-هندسه توپولوژی
علوم پایه ریاضی-جبر
علوم پایه ریاضی-آنالیز
علوم پایه زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
علوم پایه زمین شناسی-پترولوژی
علوم پایه زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسی
علوم پایه زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
علوم پایه زمین شناسی-تکتونیک
علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی جانوری
علوم پایه علوم جانوری-تکوینی
علوم پایه زیست شناسی-میکروبیولوژی
علوم پایه زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی
علوم پایه زیست شناسی-سلولی و تکوینی گیاهی
علوم پایه زیست شناسی-سلولی و مولکولی
علوم پایه زیست شناسی-ژنتیک مولکولی
علوم پایه زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
عوم پایه بیو شیمی
علوم پایه بیوفیزیک
علوم پایه شیمی گرایش شیمی فیزیک
علوم پایه شیمی گرایش شیمی تجزیه
علوم پایه شیمی گرایش شیمی آلی
علوم پایه شیمی گرایش شیمی معدنی
علوم پایه شیمی گرایش شیمی کاربردی
علوم پایه فیزیک گرایش حالت جامد
علوم پایه فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
علوم پایه فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
علوم پایه فیزیک دریا
علوم پایه هواشناسی
علوم پایه ژئوفیزیک-گلیه گرایش ها
دامپزشکی پاتولوژی دامپزشکی
دامپزشکی بهداشت مواد غذائی
دامپزشکی میکروبیولوژی دامپزشکی
دامپزشکی بهداشت و بیماری آبزیان
دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی
دامپزشکی قارچ شناسی دامپزشکی
دامپزشکی آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
دامپزشکی رادیولوژی دامپزشکی
دامپزشکی بیماری داخلی دامهای بزرگ
دامپزشکی بیماری های داخلی دامهای کوچک
دامپزشکی بهداشت و بیماری طیور
دامپزشکی جراحی دامپزشکی
دامپزشکی مامایی و بیماری های تولید مثل دام
دامپزشکی فارماکولوژی دامپزشکی
دامپزشکی فیزیولوژی دامپزشکی
کشاورزی آبیاری و زهکشی
کشاورزی سازه های آبی
کشاورزی مهندسی منابع آب
کشاورزی اقتصاد کشاورزی
کشاورزی علوم باغبانی
شاورزی بیماری شناسی گیاهی
کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
کشاورزی توسعه کشاورزی
کشاورزی علوم جنگل ، دکتری جنگلداری
کشاورزی علوم و صنایع چوب
کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
کشاورزی خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک
کشاورزی خاکشناسی-پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
کشاورزی خاک شناسی-فیزیک و حفاظت خاک
کشاورزی زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزی زراعت-اکولوژی کشاورزی
کشاورزی شیلات
کشاورزی محیط زیست ، دکتری محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست
کشاورزی علوم و صنایع غذایی
کشاورزی تغذیه دام
کشاورزی اصلاح نژاد دام
کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی
کشاورزی اصلاح نباتات
کشاورزی علوم مرتع،دکتری مرتعداری
کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری
کشاورزی مکانیزاسون کشاورزی
علوم انسانی علوم اقتصادی
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-ادیان و عرفان
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-تاریخ و تمدن اسلامی
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-علوم قرآنی و حدیث
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
علوم انسانی الهیات ومعارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
علوم انسانی تاریخ
علوم انسانی باستان شناسی
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی
علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی-رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
علوم انسانی جغرافیای سیاسی
علوم انسانی جغرافیای طبیعی
علوم انسانی حسابداری،منابع دکتری حسابداری
علوم انسانی حقوق بین الملل عمومی
علوم انسانی حقوق خصوصی
علوم انسانی حقوق عمومی
علوم انسانی حقوق کیفری و جرم شناسی
علوم انسانی روانشناسی عمومی
علوم انسانی روانشناسی تربیتی
علوم انسانی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
علوم انسانی روانشناسی سلامت
علوم انسانی آموزش زبان آلمانی
علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی
علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی
علوم انسانی ادبیات فرانسه
علوم انسانی فرهنگ و زبان های باستانی ایران
علوم انسانی زبان و ادبیات عرب
علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
علوم انسانی زبانشناسی همگانی
علوم انسانی جامعه شناسی
علوم انسانی عرفان اسلامی
علوم انسانی علوم ارتباطات
علوم انسانی علوم سیاسی
علوم انسانی روابط بین الملل
علوم انسانی فلسفه تعلیم و تربیت
علوم انسانی برنامه ریزی درسی
علوم انسانی فلسفه تطبیقی
علوم انسانی فلسفه هنر
علوم انسانی فلسفه علم
علوم انسانی فلسفه
علوم انسانی کلام-فاسفه دین و مسائل کلامی جدید
علوم انسانی کتابداری و اطلاع رسانی
علوم انسانی میدریت بازرگانی-مدیرت بازار یابی
علوم انسانی مدیدریت دولتی
علوم انسانی مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات
علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات
علوم انسانی مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها
علوم انسانی مدیریت-مدیریت مالی
علوم انسانی مدیریت-مدیریت رسانه ای
علوم انسانی مدیریت آموزشی،منابع دکتری مدیریت آموزشی
علوم انسانی مدیریت تکنولوژی
علوم انسانی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
علوم انسانی مشاوره
علوم انسانی مدیریت آموزش عالی
علوم انسانی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
علوم انسانی مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست
علوم انسانی مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
ه ...

نام:

پی اچ دی آزمون

تلفن:

09191812812

.:: اعتبار آگهي پايان يافته است و اطلاعات كامل نمايش داده نمي شود. ::.

تماس با آگهی دهنده (پی اچ دی آزمون)
در مورد: منابع آزمون دکتری دانشگاه سراسری-دانشگاه آزاد:

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:

دروس رشته روانشناسی عمومی

-

حقوق بین الملل

-

لیست رشته های دانشگاه سراسری

-

کنکور دکتری شهرسازی

-

رشته روانشناسی تربیتی

-

نمونه سوالات کنکور سراسری رشته کامپیوتر

-

دکترا روانشناسی

-

جزوات دکتری شیمی تجزیه

-

منابع آزمون دکترا عمران

-

دکترای معماری

-

نمونه سوالات رشته جغرافیا

-

نمونه سوالات پیام نور روانشناسی

-

دروس مهندسی شیمی صنایع غذایی

-

آزاد شهر

-

نمونه سوالات رشته ی عمران

-

لیست دروس مهندسی کامپیوتر

-

دکترا سازه های آبی

-

جغرافیای پزشکی

-

فلسفه برنامه ریزی درسی تربیت بدنی

-

فیزیولوژی ورزشی

-

جامعه شناسی

-

جزوات دکترای شیمی

-

نمونه سوالات دروس پیام نور

-

حقوق خصوصی

-

رشته میکروبیولوژی منابع درسی

-

رشته" مهندسی پزشکی" بیوالکتریک

-

آزمون دکترای معدن

-

منابع دکترای زبان انگلیسی

-

منابع دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

-

میکروبیولوژی آب

-

آموزش همگانی زبان شناسی

-

منابع حقوق خصوصی

-

منابع آزمون دکتری ادبیات فارسی

-

تست مدیریت ورزشی آزاد

-

شماره تلفن مشاوره

-

دکتری ادبیات فارسی

-

سوالات دکترای روابط بین الملل

-

رشته تخصصی دامپزشکی

-

تست های دروس رشته ی ادبیات و علوم انسانی

-

حقوق بین الملل خصوصی

-

دكتري كامپيوتر

-

نمونه سوالات تست هوش

-

بازرگانی بین الملل

-

نمونه سوالات مدیریت صنعتی پیام نور

-

سوالات کنکور دکترای ادبیات فارسی

-

تست هوش مصنوعی کامپیوتر

-

تست فیزیولوژی گیاهی 1

-

مهندس عمران

-

برنامه ریزی

-

دروس تخصصی رشته برق صنعتی کنکور

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
49041
بازدید5/10/93
سایت کشاورزی ایران|اخبار کشاورزی ایران

سایت کشاورزی ایران|اخبار کشاورزی ایران
ایرانیان اگریکالچر را به خاطر بسپارید    ایرانیان اگریکالچر ( iranian agriculture ) ، خبرهای معتبر کشاورزی ایران ...
پی اچ دی آزمون،    قزوين،   تماس: 0919|181|2812
قيمت: معرفی و پیشنهاد سایت

 

5/10/93
سایت دکتری مدیریت - سایت تخصصی دکتری مدیریت

سایت دکتری مدیریت - سایت تخصصی دکتری مدیریت
سایت دکتری مدیریت - سایت تخصصی دکتری مدیریت    معرفی سایت دکتری مدیریت (www.PhdManagement.ir)        منابع ...
پی اچ دی آزمون،    قزوين،   تماس: 0919|181|2812
قيمت: معرفی و پیشنهاد سایت

 

5/10/93
منابع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 94

منابع دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 94
منابع آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد 94        منابع، جزوات ،کتب، سوالات آزمون ها طبق ...
پی اچ دی آزمون،    قزوين،   تماس: 0919|181|2812
قيمت: تماس بگیرید

 

3/9/93
آموزش گیتار با سبکی نو و تضمینی حتی برای کودکان شما

آموزش گیتار با سبکی نو و تضمینی حتی برای کودکان شما
آموزش گیتار با سبکی نو و تضمینی در منزل شما    هر جلسه ای یک ساعته 15000 تومان    هر ترم دوازده ...
لاهوتی،    قزوين،   تماس: 09104788111
قيمت: جلسه ای 15000 تومان تضمینی

 

3/9/93

اجرای پروژه های دانشجویی تری دی مکس برای دانشجویان معماری
اجرای کلیه پروژه های دانشجویی تری دی مکس و وی ری در اسرع وقت حتی در منزل شما به صورت توافقی    از کلیه ...
مححد لاهوتی،    قزوين،   تماس: 09104788111
قيمت: توافقی

 

3/9/93
آموزش تری دی مکس ( (3D MAX و وی ری(vray) به صورت تضمینی

آموزش تری دی مکس ( (3D MAX و وی ری(vray) به صورت تضمینی
آموزش تری دی مکس ( (3D MAX و وی ری(vray) قزوین و تاکستان و حومه در منزل هنرجو تضمینی        عکس موجود ...
لاهوتی،    قزوين،   تماس: 09104788111

 

2/9/93
فروش کتاب ونرم افزار های آموزشی موسیقی در قزوین

فروش کتاب ونرم افزار های آموزشی موسیقی در قزوین
   می توانید کلیه کتاب های آموزشی موسیقی ونرم افزارهای آموزش موسیقی را با قیمت مناسب به ما سفارش بدید.    کلیه ...
بختیاری،    قزوين،   تماس: 09380338496

 

2/9/93
آموزش تخصصی کلیه سازهای موسیقی در قزوین

آموزش تخصصی کلیه سازهای موسیقی در قزوین
با توجه به نیاز افراد به دسترسی به آموزش مناسب توسط اساتید مجرب به ساز مورد علاقه خود ،می تواند با ما تماس ...
بختیاری،    قزوين،   تماس: 09380338496

 

18/8/93

تدریس خصوصی ریاضی در مقطع دبیرستان و کارشناسی
تدریس ریاضی به صورت خصوصی    در تمامی مقاطع دبیرستان    مقطع کارشناسی        به ...
itsupporter،    قزوين،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: پایین ترین و ارزانترین

 

18/8/93

تدریس خصوصی کامپیوتر و شبکه و اینترنت برای آقا و خانم توسط مدرس آقا
تدریس خصوصی کامپیوتر ، شبکه ، اینترنت در محل کار و منزل در قزوین و شهرهای زیباشهر و شهرصنعتی و شهرک مهرگان ...
itsupporter،    قزوين،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: هر جلسه 70 دقیقه ای 13000 تومان

 

20/7/93

اموزش نرم افزار PLC S7 مقدماتی و پیشرفته در قزوین
اموزش نرم افزار PLC S7 مقدماتی وپیشرفته به صورت خصوصی و گروهی با نرم افزار Simatic Manager و دیگر نرم افزارهای رشته برق
فرشاد طالبی،    قزوين،   تماس: 09358561908
قيمت: توافقی

 

20/7/93

آموزش کلیه نرم افزارهای برق
آموزش کلیه نرم افزارهای برق به صورت خصوصی و گروهی نقشه کشی Eplan    Cym PSCAD Dialux Digsilent و ....    
فرشاد طالبی،    قزوين،   تماس: 09358561908
قيمت: توافقی

 

20/7/93

تدریس خصوصی دروس کنکور ارشد برق در قزوین
تدریس خصوصی دروس ارشد برق مدارهای الکتریکی،ماشین های الکتریکی،بررسی سیستم های قدرت،معادلات دیفرانسیل،ریاضیات ...
فرشاد طالبی،    قزوين،   تماس: 09358561908
قيمت: توافقی

 

14/7/93
ساعت پرواز

ساعت پرواز
ساعتی زیبا جذاب و شگفت انگیز        کاملاٌ فانتزی ودوست داشتنی    ساعت های بسیار شیک ...
آرمین سرخوش افشار،    قزوين،   تماس: 09398810709
قيمت: 58000 تومان

 

14/7/93

آموزش بدنسازی و رژیم غذایی سالم
آموزش بدنسازی و رژیم غذایی سالم        آموزش قدم به قدم بدنسازی بصورت فیلم همراه با رژیم غذایی    آموزش ...
عبدالرسول عرب شیبانی،    قزوين،  
قيمت: 3200 تومان

 

7/7/93
تجهیز کارگاه ها  و آزمایشگاه های دانشگاهی وتحقیقاتی

تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاهی وتحقیقاتی
شرکت کیمیاگران انرژی با توجه به تجربه وعلم متخصصین خودتوانایی تجهیز آزمایشگاه ها وکارگاه های مختلف رشته ...
کیمیاگران انرژی،    قزوين،   تماس: 33352618-19

 

7/7/93
برگزاری دوره های آموزش نرم افزار های تخصصی

برگزاری دوره های آموزش نرم افزار های تخصصی
شرکت دانش بنیان و چند منظوره کیمیاگران انرژی با بهره مندی از گروه متخصص ومجرب دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره ...
کیمیاگران انرژی،    قزوين،   تماس: 33352618-33352619

 

27/6/93
سوالات امتحانات راهنمایی و رانندگی

سوالات امتحانات راهنمایی و رانندگی
نمونه سوال آیین نامه راهنمایی رانندگی به همراه جزوه ی رانندگی آن        قیمت: 7000 تومان    دانلود ...
ابراهیم تقوایی،    قزوين،   تماس: 09197424607
قيمت: 7000 تومان

 

17/6/93
چاپ تضمینی مقالات علمی پژوهشی

چاپ تضمینی مقالات علمی پژوهشی
چاپ تضمینی مقالات علمی پژوهشی    موسسه آموزشی پژوهشی ارشدیار با دارا بودن بزرگترین شبکه آموزشی وپژوهشی ...
arshadyar،    قزوين،   تماس: 33352618-33352619
قيمت: تماس بگیرید

 

17/6/93
آموزش نرم افزار های تخصصی

آموزش نرم افزار های تخصصی
آموزش نرم افزار های تخصصی    در سالهای اخیر به دلیل رشد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، تخصصی ...
arshadyar،    قزوين،   تماس: 33352618-33352619

 

123456789بعدي آخر(1 تا 20 از 175 مورد)
پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI

پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI
مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای

فروش بهترین کمپوست آماده قارچ دکمه ای
انجام پایان نامه ،پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا

انجام پایان نامه ،پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا
تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی

تدریس خصوصی ریاضیات دانشگاهی
آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک

آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک
تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مکانیک

تدریس خصوصی دروس تخصصی رشته مکانیک
تعمیرات گیربکس اتومات

تعمیرات گیربکس اتومات
تدریس خصوصی زبان آیلتس IELTS تافل TOEFL آی بی تی IBT جی آر ای GRE  مکالمه فشرده مهاجرت تحصیل کنکور در منزل

تدریس خصوصی زبان آیلتس IELTS تافل TOEFL آی بی تی IBT جی آر ای GRE مکالمه فشرده مهاجرت تحصیل کنکور در منزل
آکادمی زبان دریامهر بابلسر - واحد بزرگسالان

آکادمی زبان دریامهر بابلسر - واحد بزرگسالان
 دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94

دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94
آموزش تعمیر ایسیو ecuخودرو

آموزش تعمیر ایسیو ecuخودرو
دوره های انژکتوری و برق و دیاگ هیوندا و کیا

دوره های انژکتوری و برق و دیاگ هیوندا و کیا
آموزش تخصصی و حرفه ای تعمیر موبایل

آموزش تخصصی و حرفه ای تعمیر موبایل
تدریس خصوصی spss - تحلیل آماری با spss - مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل، آموس، پی ال اس

تدریس خصوصی spss - تحلیل آماری با spss - مدل سازی معادلات ساختاری با لیزرل، آموس، پی ال اس

آگهی ویژه