Search

شنبه 21 تير 1393

آگهي هاي لوازم

لوازم » كتاب

کتاب داروشناسی

با استفاده از این کتاب ارزشمند می توانید اطلاعات کامل و جامعی از داروها،طبقه بندی دارویی ، شکل دارویی و عوارض جانبی آنها کسب نمایید.
یک نمونه از معرفی داروها:
آلومینیوم ام جی اس (Aluminium mg)
طبقه بندی دارویی:آنتی اسیدها
طبقه بندی درمانی:ضد نفخ
مصرف در حاملگی:گروه D
موارد مصرف:درمان نفخ و کاهش اسید معده


خریدار گرامی برای ثبت سفارش محصول بر روی ""لینک سایت این آگهی"" در زیر تصویر آن کلیک کرده و در صفحه ی جدید دکمه **خرید پستی** را بزنید.


فهرست کتاب :
بخش اول: فرهنگ دارویی خانواده
* آتروپین
* آلومینیوم ام جی اس (Aluminium mg)
* آمینو اسیدها
* اینترالیپید
* بنزوئیل پراکساید (Benzoyl peroxide)
* دکستران
* دکستروز 5% و الکل 5%
* رینگر لاکتات
* رینگر
* ژلاتین تعدیل یافته (هماکسل)
* کلرور سدیم
* کربوهیدراتها
* مانیتول
* نمک متعادل شده (BALANCED SALT)
بخش دوم: داروشناسی برای همه
* موارد مصرف داروها
* آ - ث - آ - A.S.A
* آکاربوز - ACARBOSE
* آسیکلوویر - ACICLOVIR
* آسیترتین - ACITRETIN
* آدنوزین ADENOSINE
* آدالت کولد - قرص سرماخوردگی بزرگسالان
* آلبندازول - ALBENDAZOL
* آلبومین (انسانی) - ALBUMIN HUMAN
* آلندروت ALENDRONATE
* آلو پورینول ALLO PURINOL
* آلپرازولام Alprazolam
* آلومینیوم هیدرو اکساید
* آلومینیوم منیزیوم - ALUMINIUM MG
* آلومینیوم ام جی اس ALuminium mgs
* آمانتادین - AMANTADINE HCL
* آمیکاسین - AMIKACUN SULFAT
* آمیلوراید - AMILORIDE - H
* آمینوکاپروئیک اسید - AMINOCAPROIC ACID
* آمینو اسید - AMINO ACID
* آمینو گلوتتیماید - AMINO GLUTETHIMIDE
* آمینو فیلین Aminophylline
* آمیودارون - AMIODARONE
* آمی تریپ تیلین - AMITRIPTYLINE HCL
* آملودیپین بزیلات - AMILODIPINE
* آمونیوم کلراید - AMMONIUM CHOLORIDE
* آموکسی سیلین - AMOXICILIN
* آمفوتریسین- بی - AMPHOTERCIN - B
* آمپی سیلین Ampicillin
* آمیل نیتریت - AMYL NITRITE
* آنتوسیانوزید - ANTHOCYANOSID
* آپو مورفین هیدروکلراید - AOMORPHIN HCL
* آپروتینین - APROTININ
* اشک مصنوعی - ARTIFICIAL TERAS
* آسپاراژیناز - ASPARAGINASE
* آتنولول - ATENOLOL
* آتو واستاتین - ATRAVASTATIN
* آتراکوریوم - ATRACURIUM
* آتروپین (چشمی) - Atropin Sulfat
* آزاتیوپرین - Azathioprin
* ایبوپروفن - Ibuprofen
* ایمی پرامین - Impramine HCL
* ایندومتاسین - Indomethacin
* انسولین - Inksulin
* ایزوسورباید دی نیترات
* اسید فولیک - Folic Acid
* افدرین - Ephedrine
* اپی نفرین - Epinephrine یا آدرنالین
* ارگوتامین سی - Ergtamine-C
* اریترومایسین - Erythromacyn
* اتاکرینیک اسید - Ethacrynic Acid
* اتامبوتول - Ethambutol
* اتوسوکسیماید - Ethosuximid
* انالاپریل
* استامینوفین - Acetaminophen
* استامینوفن کدئین - Acetaminophen
* استازولامید - Acetazolamid
* استیل کولین - کلراید
* استیل سیتسیئن - Acetyl Cysteine
* استیل سالیسیک اسید - ASA
* افلوکساسین - Ofloxacin
* امپرازول - Omperazole
* اکسازپام - Oxazpam
* اکسی متولون - Oxymetholon
* پانکراتین - Dizymes
* پنی سیلامین - Penicillamine
* پیپرازین - Piprazine
* پیروکسیکام - Proxicam
* پرازوسین - Prazosin
* پروکائین آمید - Procainamide
* پروپرانولول - Propranolol
* پروپیل تیواوراسیل - Propyl Thiouracil
* پرفنازین - Perphenazine
* پتیدین - Pethidin
* باسیتراسین - Bacitracin
* باکلوفن - Baclofen
* باریم - Barium Sulfat
* ب ث ز - BCG Vaccine
* ب - کمپلکس - B - Complex
* بکلومتازون - Beclomethasone
* بلادونا - پی بی - BellaDona P.B
* بنزوکائین - Benzacaine
* بنزوئیل پراکساید - Benzoyl Peroxide
* بنزوتروپین مسیلات - Benzotropin Mesylate
* بنزیل بنزوآت - Benzyl Benzoat
* بتاکاروتن - Betacarotene
* بتا هیستین - Betahistin
* بتا متازون - Beta Methazone
* بتامتازون - ان - Betametazone - N
* بتاکسولول - Betaxolol
* بتانکول - Bethanechol Choloride
* بیزاکودیل - Bisacodyl
* بی پریدین Biperidine
* بیسموت ساب سیترات
* بلئومایسین Belomycin Sulphat
* برتیلیوم توسیلات - Bertlyum Tosylate
* بریمونیدین تارترات
* برم هگزین کلراید Bromhexin HCL
* بروموکریپتین - Bromocriptine
* بوپروپیون - Bupripion
* بوسرلین - Buspiron Acetate
* بوسرلین کلراید - Busprion HCL
* تاموکسیفین - Tomoxifien
* ترفنادین - Terfenadine
* تتراسایکلین - Tetra Cycline
* تئوفیلین - Theophylline
* تیوریدازین - Thiordiasine
* تیوتیکسین - Thiothixene
* تیمولول چشمی - Timolol
* تولمتین - Tolmetin
* تریامسینولون - Trlamcinolon
* تریامترن - اچ - Triamteren - H
* تری میپرامین - Trimpramin
* جیم فیبروزیل - Gemfibrozil
* جنتامایسین - Gentamicin
* دانازول - Danazol
* دزی پرامین - Desipramin
* دگزامتازون - Dexamethasone
* دکس کلرفنزآمین - Dex Chlorpheniramine
* دیازپام - Diazepam
* دیکلوفناک سدیم - Diclofenac
* دیگوکسین - Digoxin
* دی هیدروار گوتامین - Dihydro Ergotamine
* دی هیدروتاکی استرول
* دیلیتیازم - Diltlazem
* دیمن هیدرینات - Dimenhydrinate
* دایمتیکون - Dimethicon
* دیفن هیدارمین کامپاند
* دیفنوکسیلات - Diphenoxylat
* داکسی پین - Doxepine
* داکسی سایکلین - Doxy Cycline
* رانیتیدین - Ranitidine
* سفازولین - Cefanzolin
* سفیکسیم - Cefixime
* سفوتاکسیم - Cefotaxime
* سفتازیدیم - Cefatzidime
* سفتی زوکسیم - Ceftizoxime
* سفتریاکسون - Ceftriaxone
* سالبوتامول - Salbutamol
* سلنیوم سولفاید - Selenium
* سوربیتول - Sorbitol
* سولفاستامید - چشمی) - Sulfacetamid
* سولفاسالازین - Sulfasalazin
* سفالکسین - Cephalexin
* سفالوتین - Cephalotin
* سایمتیدین - Cimetidine
* سیناریزین - Cinarizine
* سیپروفلوکساسین - Ciprofloxacin
* سیپروفلوکساسین (چشمی) - Ciproflxaxin HCL
* سیسا پراید - Cisapride
* سیپروهیتادین - Cyproheptadive
* سیپروترون (کامپاند) - Cyproterone
* شارکول فعال - Charcoal Activated
* فاکتور ضد هموفیلی
* فاموتیدین - Famotidine
* فروس سولفات - Ferrous Sulfat
* فلوکونازول - Fluconazolie
* فلومازنیل - Flumazenil
* فلوئوسینولون - Fluocinolone
* فلوارید - Fluride
* فلوکستین - Fluxetine
* فلوفنازین - Fluphenazin
* فنی توئین - Phenytolin
* فلورازپام - Flurazepam
* فورازولیدون - Furazolidone
* فورسماید - Furosemide
* کالامین - Calamine
* کالسی پوتریول - Calcipotriol
* کلسی تونین - Calcitonin
* کلسی ترویل - Calcitriol
* کربنات کلسیم - Calcium Carbonat
* کلسیم گلوکونات - Calcium Cluconate
* کاپرئومایسین - Capremycin Sulfat
* کاپ سیکوم - Capsicum
* کاپتوپریل - Captropril
* کاربامازپین - Carbamax Pin
* کاربامید پراکساید - Carbamid Peroxide
* کارموستین - Caarmustin
* کلرامفنیکل - Chloramphenicol
* کلرود پازپوکساید
* کلروکین فسفات - Choroquin Phosphat
* کلرفنیرآمین مالئات
* کلرتالیدون - Chlorthalidone
* کلماستین - Clemastine
* کلیدینیوم سی - Clidinium - C
* کلوبازام - Clobazam
* کلوبتازول - Clobetazol
* کلوبوتینول - Clobutinol
* کلوفیبرات - Clofibrat
* کلومیفن - Clomirhene
* کلونازپام - Clynazpam
* کلونیدین - Clonidine
* کلوزاپین - Clozapine
* کُل تار - Coal Tar
* کوآموکسی کلاو - Coamoxiclav
* کوتریمکسازول - Cotrimoxazole
* کرومولین سدیم - Cromolin Sodium
* کتوکونازول - Keto Conazole
* کتوتیفن - Ketotifen
* گلایبن کلامید - Glibenclamid
* گایافنزین - Gualfenesin
* گوانیتیدین - Guanetidine
* لوامیزول - Levamizole
* لوودوپا - Levodopa
* لوودوپا - سی - Levodopa - C
* لووتیروکسین - Levothyroxin
* لیندان - Lindan
* لیوتیرونین سدیم - Liothyronine
* لیتویم کربنات - Lithium
* لورازپام - Lorazepam
* لوواستاتین - Lovastatin
* لاینسترنول - Lynestrenol
* مانیتول - Manitol
* مفنامیک اسید - Mefenamic Acid
* منتول سالیسیلات - Menthol Salicylate
* مپروبامات - Meprobamate
* متاپروترونول - Methaproternol
* مفورمین - Metformin
* متادون - Methadon
* متی مازول - Methimzole
* متو ترکسات - Methotrexate
* متیل دوپا - Methyldopa
* متوکلوپرامید - Metoclopyramid
* مترونیدازول - Metronidazole
* میترامایسین - Mithramacyin
* مولتی ویتامین - Multivitamin
* نالیدیک اسید - Nalidixic Acid
* نالوکسان - Naloxan
* ناپروکسن - Naproxen
* نئومایسین - Neomycin
* نیفیدیپین - Nifidipine
* نیتروفورانتوئین - Nitrofurantion
* نیتروگلیسیرین - Nitroglycerin
* نورتریپتیلین - Nirtriptyline
* نیستاتین - Nystatin
* والپروات - Yalproate
* وانکومایسین - Vacomycin
* وراپامیل - Verapamil
* وارفارین - Warfarin
* هالوپریدول - Haloperidol
عوارض جانبی:کاهش اشتها،تهوع و استفراغ
موارد منع مصرف:آپاندیسیت،نارسایی کلیه،یبوست
نکات ضروری:این دارو اگر یک تا 3 ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف شود،تاثیر بیشتری خواهد داشت-سوسپانسیون را قبل از مصرف تکان دهید.خریدار گرامی برای ثبت سفارش محصول بر روی ""تصویر"" آن کلیک نمایید و در صفحه ی جدید دکمه **خرید پستی** را بزنید.

نام:

مريم

Email:

منطقه:

تهران

http://www.kharid.bz/product.php?id=399&sc=ZGlyZWN0&u=NjEzMDg=

تماس با آگهی دهنده (مريم)
در مورد: کتاب داروشناسی

نام:

ایمیل یا تلفن:

پیام:

کلمات کلیدی:

-

موارد مصرف داروها

-

داروشناسی

-

کتاب داروشناسی

-

موارد منع مصرف داروها

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
9939
بازدید21/4/93
فروش ویلای نوساز - محمودآباد - دریاسر

فروش ویلای نوساز - محمودآباد - دریاسر
شیک با گنجایش دو ماشین کابینت ام دی اف شومینه طرح ال سی ... دی کف ... سرامیک شیک شیرآلات ... مرغوب کف ... سرقت سرویس ایرانی و فرنگی حمام شیک آب و برق و گاز تلفن ... هم راحت واگذار می شود به نام شما آنتن دهی وایمکس مبین ...
آقای قشقایی،    مازندران،   تماس: 09197660961
قيمت: 140 میلیون تومان یا معاوضه با اتومبیل خارجی

 

21/4/93
موبایل مچی دو2سیم کارتw1

موبایل مچی دو2سیم کارتw1
کارت با کیبرد w1 سازگار با تمامی سیمکارتهای مخابرات ایران کشویی ... فارسی پشتیبانی رم میکرو اس دی تا 2 گیگ دو سیم کارته چند ... ...
فروشگاه خريد پستى،    تهران،  
قيمت: 320000 تومان

 

21/4/93
چوب فروشی -  تخته روسی زیر پایی(بنایی) و نجاری

چوب فروشی - تخته روسی زیر پایی(بنایی) و نجاری
و نجاری در ابعاد مختلف. فروش ام دی اف واناچای به قیمت تجاری تخته ... ... چندلایی(پلی وود) مالزی در ضخامتهای مختلف با مناسبترین ... ...
امید عربان 09122718477،    تهران،  

 

21/4/93
فروش سیستم های تصویری و نویگیشن فابریک خودرو

فروش سیستم های تصویری و نویگیشن فابریک خودرو
دار با مشخصات زیر: مانیتور کاملا لمسی با کیفیت تصویر ... تلویزیونی TV tuner دارای رادیو با موجهای FM-AM و 6 حافظه قابلیت ... موبایل BT-music,phonebook,call دارای ورودی usb/sd خواندن مموری کارت دارای ... ورودی AUX قابلیت اتصال به دستگاه ...
مجيدکار،    تهران،   تماس: 09391583912/021-88582753/88572214
قيمت: تماس همه روزهاز 9 الی 19 بجزایام تعطیل

 

21/4/93
فروش نویگیشن فابریک کیا/تویوتا/هیوندایی/جک جی5/لیفان/mvm

فروش نویگیشن فابریک کیا/تویوتا/هیوندایی/جک جی5/لیفان/mvm
ویتارا/مزدا/لیفان/ام وی ام/نیسان/پژو وارد ... کننده ... اتومبیلهای کره ای و ژاپنی شامل: 1-مزدا 3 2-تویوتا پرادو ... 620 21-ام وی ام x33&530 22-ماکسیما 23-پژو206&207 24-jack ... ... امکاناتی از قبیل: 1- lcd 7 inch ... دارای نویگیشن - GPS 9-usb ورودی یو اس بی 10-دارای 6 دیسک ...
مجيدکار،    تهران،   تماس: 021-88582753/88572214/09391583912
قيمت: call

 

21/4/93
فروش سیستم تصویری DVD فابریک تویوتا پرادو 2005-2013

فروش سیستم تصویری DVD فابریک تویوتا پرادو 2005-2013
رود و آن رود مانیتور 7 اینچی کاملا لمسی با کیفیت تصویر ... تلویزیونی TV tuner دارای رادیو با موجهای FM-AM و 6 حافظه خواندن ... موبایل BT-music,phonebook,call دارای ورودی usb/sd خواندن مموری کارت دارای ... ورودی AUX قابلیت اتصال به دستگاه ...
مجيدي،    تهران،   تماس: 09391583912/021-88572214/88582753

 

21/4/93
 محراب پیش ساخته ساخت محراب چوبی تولید کننده محراب mdf فروش محراب آماده پارتیشن متحرک پارتیشن مسجد و نمازخانه

محراب پیش ساخته ساخت محراب چوبی تولید کننده محراب mdf فروش محراب آماده پارتیشن متحرک پارتیشن مسجد و نمازخانه
و اجرای جایگاه قاری قرآن با ام دی اف ( با معرق کاری ) انواع ... ... و اسماء ا… تابلوی ال ای دی نمایشگر نماز اول و دوم ... مختلف انواع سردرب های ورودی نمازخانه و مسجد انواع ... صوتی ، فرش سجاده ای و دیگر ملزومات مورد نیاز در ...
شرکت ایمان پژوهان ثامن،    تهران،   تماس: 02133016585- 02133700101- 02133009798

 

21/4/93
خرید و فروش موتورسیکلت نو و کارکرده در وبگاه باک

خرید و فروش موتورسیکلت نو و کارکرده در وبگاه باک
به دنبال فضایی کارآمد می گردید، سایت باک منتظر شماست. موسسان ... و مدیران این سایت سال‌ها تجربه ... و تحقیق خود را پشتوانه کارآمدی این سایت دانسته اند و از ... این رو خرسندیم که تخصصی ترین وبگاه ثبت ...
باک،    تهران،  
قيمت: بـــــاکــــــ

 

21/4/93
مبلمان اداری نوژن

مبلمان اداری نوژن
کارشماست. ما از طریق طراحی کاملا سازگار با محیط کاری ... کیفیت کم نظیر محصولات خود که شامل مبلمان اداری مدیریتی ... ( میز – صندلی - کتابخانه ... شما عزیزان هستند. بازدید از کلیه محصولات مبلمان ...
سعید شاملو،    تهران،   تماس: 88544080

 

21/4/93
دیاگ-عیب یاب خودرو-تست انژکتور-جک-نیتروژن-شارژگازکولروتجهیزات تعمیرگاهی خودرو

دیاگ-عیب یاب خودرو-تست انژکتور-جک-نیتروژن-شارژگازکولروتجهیزات تعمیرگاهی خودرو
انژکتوری با گارانتی تعویض مادام العمر در ایران محصولات 1-عیب ... شستشو انژکتور 3-میزان فرمان دیجیتالی و مانیتوری 4-لاستیک ... گاز نیتروژن 18-لاستیک درار کامیونی 19-بالانس کامیونی 20-بکس ... بادی 21-شمع پاک ...
سينا منصوري،    تهران،   تماس: 09122332215-09392332215

 

21/4/93
ان یو سی ,Intel NUC,کوچکترین رایانه دنیا,مینی پی سی قوی,مینی پی سی با پردازنده Ci3,تین کلاینت اینتل,DC3217IYE

ان یو سی ,Intel NUC,کوچکترین رایانه دنیا,مینی پی سی قوی,مینی پی سی با پردازنده Ci3,تین کلاینت اینتل,DC3217IYE
Ci3,Ci5و قابلیت نصب بر روی ال سی دی - دیوار و دیگر مکانها , ... این ... محصول با ... باشد ,ان یو سی با خروجی 2 تا اچ دی ام آی این قابلیت را به ... شما ... به میهن عزیزمان وارد کرده امتحان خود را پس داده و در ... ان یو سی در سراسر ایران پخش گردیده برای مشاهده اطلاعات ...
منوچهر آقازاده - همراه سیستم طلایه،    تهران،   تماس: 88807610-09121465668
قيمت: 1250به بالا

 

21/4/93
پذیرش عاملیت فعال فروش سنگ مصنوعی در سراسر کشور

پذیرش عاملیت فعال فروش سنگ مصنوعی در سراسر کشور
عمده و جزئی انواع کاغذ دیواری پارکت لمینت کفپوش ... PVC پانل های دکوراتیو و سه بعدی – مخملی – اسفنجی – پلکسی سقفی،تایلهای ... سنگی و پانل اکوستیک ام دی اف CNC پانل مشبک همراه ... با ... مجازی صفحات کوارتز نسل جدید کاغد دیواری قابلیت چاپ ...
محمد رضا امینی،    اصفهان،   تماس: 09131027422_09121149857

 

21/4/93
قیمت مبلمان اداری

قیمت مبلمان اداری
همنشینی ماندگار به مشتریان ادامه میدهد بر این اساس مبلمان ... کارشناسان با تجربه و صاحب نام این صنعت میباشد، طراحی ... بالا و در عین حال کم وزن و یا ام دی اف گلوسی مدرن با بهره ... گیری ... با کلید های تاشو با سیستم های جدید ضد آسیب و ریل ها و یراق ...
شرکت صنعتی ساویس،    تهران،   تماس: 02166739890
قيمت: تماس بگیرید

 

21/4/93
واردات و فروش ماژول تابلو روان و سایر لوازم چاپ و تبلیغات

واردات و فروش ماژول تابلو روان و سایر لوازم چاپ و تبلیغات
گلاس) تایوانی ماژول نوردهی اس ام دی پاور ١٢ و ۵ ولت در توانهای ... ... ١٠ - ١۶ - ٢٠ تک رنگ، سه رنگ، تمام رنگ انواع کارت کنترلر HD- ...
مرکز گرافیک هنر،    فارس،   تماس: 07112288582

 

21/4/93
نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقالات  ISI ،ISC  ، تحلیل آماری با نرم افزارهای تخصصی تحلیلی

نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI ،ISC ، تحلیل آماری با نرم افزارهای تخصصی تحلیلی
دانش نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقالات ISI ،ISC ، تحلیل ... های تهران (صنعتی شریف، امیرکبیر، تهران، علامه طباطبایی، ... تربیت مدرس، ... مشاوره در زمینه نگارش پایان نامه، تحلیل آماری داده های ... پایان نامه با نرم افزارهای تخصصی، ...
ایران تحقیق،    تهران،   تماس: 09365196273

 

21/4/93
لوازم کمک آموزشی و تجهیزات اداری | شرکت مهرگان

لوازم کمک آموزشی و تجهیزات اداری | شرکت مهرگان
استفاده از مرغوب ترین مواد خام - ورق های وایت برد خارجی ... وایت برد در ایران - بسته بندی صادراتی و کم حجم - دارای ... تخته وایت برد (وایت برد مدیریتی، بیمارستانی، دانشگاهی، ... تابلو اعلانات فرم ساده ام دی اف (MDF) تابلو اعلانات ...
پایا نگار مهرگان،    تهران،   تماس: 66757334
قيمت: N/A

 

21/4/93
مشاوره ، طراحی و اجرای سالنهای کنفرانس ، آمفی تئاتر ، همایش ، کنسرت و سینما

مشاوره ، طراحی و اجرای سالنهای کنفرانس ، آمفی تئاتر ، همایش ، کنسرت و سینما
-------------------------------------- 1- سالن امفی تئاتر شهرداری منطقه ... اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ..... جهت ...
حامد اخوان ملایری،    تهران،   تماس: 021-88885499

 

9/4/93
واردات انواع : ورق MDF (ام دی اف ) هایگلاس – ورق MDF  (ام دی اف) UV – ورق MDF  (ام دی اف)  خام شرکت بازرگانی ایچیگلر ترکیه مفتخر به ارائه خدمات MDF (ا

انواع : ورق MDF (ام دی اف ) هایگلاس – ورق MDF ... (ام ... دی اف) UV – ورق MDF (ام دی ... اف) ... خام شرکت بازرگانی ... ... ایچیگلر ...
انواع : ورق MDF (ام دی اف ) هایگلاس – ورق MDF ... (ام ... دی اف) UV – ورق MDF (ام دی ... اف) ... خام شرکت بازرگانی ... ... ایچیگلر ... ترکیه مفتخر به ارائه خدمات MDF (ام دی اف) می باشد. خدمات این ... ... و لبه چسبان و پرس و دورکن و MDF (ام دی اف). انواع دستگاه CNC ...
APK،    تهران،   تماس: 09124076306
قيمت: 56

 

19/4/93
فروش دی وی دی فابریک ام وی ام x33/530/315 mvm

فروش دی وی دی فابریک ام وی ام x33/530/315 mvm
دی وی دی و نویگیشن ام وی ام مانیتور ... ... 7 اینچی کاملا ... ... لمسی با کیفیت تصویر ... تلویزیونی TV tuner دارای رادیو با موجهای FM-AM و 6 حافظه خواندن ... موبایل BT-music,phonebook,call دارای ورودی usb/sd خواندن مموری کارت دارای ...
majidcar،    تهران،   تماس: 021-88582753/88572214/09391583912

 

19/4/93
فروش دی وی دی فابریک ام وی ام x33/530/315

فروش دی وی دی فابریک ام وی ام x33/530/315
7 اینچی کاملا لمسی با کیفیت تصویر ... تلویزیونی TV tuner دارای رادیو با موجهای FM-AM و 6 حافظه خواندن ... موبایل BT-music,phonebook,call دارای ورودی usb/sd خواندن مموری کارت دارای ... ورودی AUX قابلیت اتصال به دستگاه ...
مجيدکار،    تهران،   تماس: 88582753/88572214/09391583912/09354852562

 

12345بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 200 مورد)
تونر رنگی کونیکا مینولتا

تونر رنگی کونیکا مینولتا
فروش کباب پز خانگی تابشی بدون دود !!!

فروش کباب پز خانگی تابشی بدون دود !!!
فروشگاه اینترنتی پیلتن شاپ

فروشگاه اینترنتی پیلتن شاپ
کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان

کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان
ارزانترین قیمت کولرگازی اجنرال کم مصرف با گارانتی

ارزانترین قیمت کولرگازی اجنرال کم مصرف با گارانتی
لحاف

لحاف
روتختی

روتختی
تجهیزات پزشکی نگهداری بیمار در منزل

تجهیزات پزشکی نگهداری بیمار در منزل
کولرگازی کم مصرف ,کولرگازی با گارانتی و نصب رایگان,کولرگازی اجنرال با موتور کاوازاکی ژاپن

کولرگازی کم مصرف ,کولرگازی با گارانتی و نصب رایگان,کولرگازی اجنرال با موتور کاوازاکی ژاپن
فروش دستگاه عرق گیری | تقطیر خانگی | گلاب گیری | آب مقطر گیری| عرق کشی

فروش دستگاه عرق گیری | تقطیر خانگی | گلاب گیری | آب مقطر گیری| عرق کشی
فروشگاه مبلمان اداری کالج چوب آل مرکز فروش صنایع کالج چوب آل

فروشگاه مبلمان اداری کالج چوب آل مرکز فروش صنایع کالج چوب آل
شلوار زنانه چرمدار مجلسی

شلوار زنانه چرمدار مجلسی
شرکت تایسیز تجهیز (تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی)

شرکت تایسیز تجهیز (تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی)
کولرگازی اینورتر با نازلترین قیمت و کاملا تضمینی از بانه

کولرگازی اینورتر با نازلترین قیمت و کاملا تضمینی از بانه
فروش جدیدترین مدل های لباس عروس و نامزدی ترک

فروش جدیدترین مدل های لباس عروس و نامزدی ترک

آگهی ویژه