Search

آدينه 20 تير 1393

آگهي هاي صنعت

صنعت » برق صنعتي

لزوم وجود چاه ارت و کاربرد ارت سنج چیست؟

چاه ارت و ارت سنج

ارت :
در سایتهای کامپیوتری زمین مناسب از دو بابت حائز اهمیت می‌باشد :
الف ـ حفاظت در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژها
ب ـ هم پتانسیل بودن تجهیزات نصب‌شده در سایت و کارکرد صحیح آنها بخصوص تجهیزات دیجیتال و انتقال دیتابا توجه به بکارگیری تجهیزات کامپیوتری جدید لازم است به موضوع ارت و روش اجرای اصولی آن اهمیت بیشتری داده شود تا در آینده از آسیب رسیدن به نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری پیشگیری شده و از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان داشته باشیم .

لزوم استفاده از سیستم ارت :
به منظور حفاظت افراد و دستگاهها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود ، همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری را باید در جایی خنثی نمائیم . به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس ، لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد
. به طور خلاصه اهداف بکارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :
الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان
ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار
د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی
ه ـ حذف ولتاژ اضافی
و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکیروشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی :


بطور کلی جهت اجرای ارت و سیستم حفاظتی دو روش کلی وجود دارد که ذیلاً ضمن بیان آنها ، موارد استفاده و تجهیزات مورد نیاز هر روش و نحوه اجرای هر یک بیان می‌گردد .

1ـ زمین عمقی :
در این روش که یک روش معمول می باشد از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود.

2- زمین سطحی:
در این روش سیستم ارت در سطح زمین (برای مناطقی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد) و یا در عمق حدود 80 سانتیمتر اجرا می گردد.
در چه شرایطی از روش سطحی برای اجرای ارت استفاده نمائیم ؟
در مکانهایی که :
ـ فضای لازم و امکان حفاری در اطراف سایت وجود داشته باشد .
ـ ارتفاع از سطح دریا پائین باشد مانند شهرهای شمالی و جنوبی کشور .
ـ پستی و بلندی محوطه سایت کم باشد .
ـ فاصله بین دکل و سایت زیاد باشد .
با توجه به مزایای روش سطحی اجرای ارت به این روش ارجحیت دارد .

اجرای ارت به روش عمقی :

الف ـ انتخاب محل چاه ارت :
چاه ارت را باید در جاهایی که پایین‌ترین سطح را داشته و احتمال دسترسی به رطوبت حتی‌الامکان در عمق کمتری وجود داشته باشد و یا در نقاطی که بیشتر در معرض رطوبت و آب قرار دارند مانند زمینهای چمن ، باغچه‌ها و فضاهای سبز حفر نمود.

ب- عمق چاه
با توجه به مقاومت مخصوص زمین ، عمق چاه از حداقل 4 متر تا 8 متر و قطرآن حدودا 80 سانتیمتر می تواند باشد. در زمین هایی که با توجه به نوع خاک دارای مقاومت مخصوص کمتری هستند مانند خاکهای کشاورزی و رسی عمق مورد نیاز برای حفاری کمتر بوده و در زمینهای شنی و سنگلاخی که دارای مقاومت مخصوص بالاتری هستند نیاز به حفر چاه با عمق بیشتر می باشد. برای اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک از دستگاههای خاص استفاده می گردد. در صورتی که تا عمق 4 متر به رطوبت نرسیدیم و احتمال بدهیم در عمق بیشتر از 6 متر به رطوبت نخواهیم رسید نیازی نیست چاه را بیشتر از 6 متر حفر کنیم . بطور کلی عمق 6 مترو قطر حدود 80 سانتیمتر برای حفر چاه پیشنهاد می گردد.
محدوده مقاومت مخصوص چند نوع خاک در جدول زیر آمده است.

نوع خاک مقاومت مخصوص زمین ( اهم متر )
باغچه‌ای 5 الی 50
رسی 8 الی 50
مخلوط رسی ، ماسه‌ای و شنی 25 الی 40
شن و ماسه 60 الی 100
سنگلاخی و سنگی 200 الی 10000


ج ـ مصالح مورد نیاز
مصالح مورد نیاز و مشخصات آن برای اجرای چاه ارت ( روش عمقی ) و Rod کوبی ( روش سطحی ) در جدول زیر آمده است
ردیف نوع جنس توضیحات

1 میله برقگیر میله برقگیر به طول 5/1متر و قطر آن16 میلیمتر وجنس آن مس خالص و نوک تیزباشد

2 بست میله برقگیر به سیم ارت جهت اتصال میله برقگیر به سیم ارت در نقاطی که ارتفاع دکل حدودا 20 متر باشد
3 یوبولیت جهت استغاده در میله برقگیر
4 بست سیم به دکل سیم نمره 50 را به اندازه های لازم بریده و رشته رشته کرده جهت اتصال سیم ارت به دکل استفاده می نمائیم 5 تسمه آلومینیومی یا مسی در اندازه 3*30*100 میلیمتر عدد بکار گیری با یوبولیت جهت بستن میله برق گیر در دکل های مهاری
6 سیم مسی نمره 50 متر 7 رشته
7 کابلشو نمره 50 جهت اتصال سیستم ارت به شینه داخل سایت و یا اتصال پای دکلهای مهاری و خود ایستا به سیستم ارت
8 لوله پلی اتیلن 10 اتمسفر برای ایجاد پوشش عایق روی سیم مسی در محوطه و محل تردد
9 بست لوله پلی اتیلن همراه پیچ و رولپلاک جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیوار
10 پودر انفجاری cadweld جهت جوش دادن سیم به صفحه یا سیم به میله ROD یا اتصال سیمها به یکدیگردر نقاطی که دسترسی به جوش نقره یا جوش برنج وجودندارد .
11 شینه مسی به ابعاد 3*30*250 میلیمتر برای نصب در داخل سایت و اتصال دستگاهها به آن
12 صفحه مسی 5.*50*50 مورد استفاده در روش عمقی ×
13 مقره همراه پیچ و رولپلاک جهت اتصال شینه مسی به دیوار
14 پیچ و مهره نمره 8 با واشر فنری و تخت جهت استفاده شینه مسی –پلیت-شینه پای دکل و …
15 بست سیم به صفحه مسی به منظورمحکم کردن اتصال سیم روی صفحه مسی
16 بست دو سیم نمره 50 جهت اتصال دو سیم نمره 50 روی زمین
17 پلیت مخصوص اتصال میله برقگیر به دکل برای دکل های خود ایستای 60متری استفاده می گردد.
18 شینه مسی مخصوص پای دکل 3*30*100 برای وصل نمودن پای دکل های خود ایستای 60متری به سیستم ارت
19 میله ROD در روش سطحی استفاده می گردد.
20 بست مربوط به سیم مسی و میله ROD برای اتصال سیم به میله برقگیر یاROD

21 کرپی ابروئی همراه پیچ و مهره برای بستن میله برقگیر به دکل های 100 فوتی و دکل های خود ایستای لوله ای
22 بنتونیت اکتیو کیلو برای روش عمقی و سطحی
23 بست میله برقگیر به پلیت جهت اتصال میله برقگیر به پلیت در دکلهای خود ایستای60متری

× : صفحه مسی به ابعاد 5/.*40*40 سانتیمتر برای مناطق شمالی کشور و
5/0*50*50 سانتیمتر برای مناطق نیمه خشک مانند تهران و 5/0*70*70 سانتیمتر
برای مناطق کویری استفاده شده و محصول کارخانه مس شهید باهنر باشد . از صفحه مسی با ضخامت 3 یا 4 میلیمتر نیز می توان استفاده نمود.

د - اتصال سیم به صفحه مسی
اتصال سیم به صفحه مسی بسیار مهم می باشد و هرگز و در هیچ شرایطی نباید این اتصال تنها با استفاده از بست ، دوختن سیم به صفحه و یا … برقرار گردد.بلکه حتما باید سیم به صفحه جوش داده شود و برای استحکام بیشتر با استفاده از 2 عدد بست سیم به صفحه ( ردیف 15 جدول مصالح مورد نیاز )بسته شده و محکم گردد.برای جوش دادن قطعات مسی به یکدیگر از جوش برنج یا نقره استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به این نوع جوش از جوش (Cadweld) استفاده گردد .

ه - حفر چاه ارت
با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مکان مناسب (با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شیاری به عمق 60سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقگیر روی دکل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید. در صورتی که مسیر 2 سیم مشترک باشد بهتر است مسیر دو سیم ایزوله گردند. همینطور مسیر سیمها باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم میله برقگیر و ارت حتی الامکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و نبایستی خمهای تند داشت ...

نام:

حسین مهدویان

Email:

تلفن:

09155247364/05117663811

منطقه:

خراسان

آدرس:

مشهد بلوار خیام خیام 42 www.multico.ir

http://multico.ir/

تماس با آگهی دهنده (حسین مهدویان)
در مورد: لزوم وجود چاه ارت و کاربرد ارت سنج چیست؟

نام:

ایمیل یا تلفن:

پیام:

کلمات کلیدی:

انواع خازن سنج

-

Digital ohmmeter

-

Mega ohm meter

-

Micro ohm meter

-

Digital capacitor tester

-

Capacitance meter circuit

-

Digital capacitance meter

-

Multimeter sale

-

Automotive multimeter

-

Electrical multimeters

-

Digital clamp multimeter

-

Extech multimeter

-

Mastech multimeter

-

Dc amp clamp meter

-

Digital multi meter

-

Multimeter clamp meter and thermometer

-

انواع کلمپ آمپرمتر

-

کلمپ آمپرمتر دیجیتال

-

میلی کلمپ آمپرمتر AC

-

اهم متر – مولتی متر

-

انواع کلمپ متر

-

فروش مولتی متر

-

مولتی متر کلمپ و حرارت سنج

-

آمپر متر کلمپی – کلمپ آمپرمتر

-

میلی اهم متر با دقت بالا

-

LCR متر حرفه ای

-

جعبه خازن رومیزی

-

جعبه مقاومت رومیزی

-

جعبه سلف رومیزی

-

مولتی متر پرتابل

-

clamp amp meter

-

Amp meter clamp

-

کلمپ مترها

-

مولتی متر دیجیتالی قلمی

-

مولتی متر دیجیتالی پیشرفته

-

مولتی متر دیجیتالی هوشمند

-

کلمپ آمپرمتر

-

انواع آمپر متر

-

اهم متر دیجیتال

-

مولتی متر دیجیتال

-

خازن سنج دیجیتال

-

انواع مولتی متر

-

آمپرمتر آنالوگ

-

خازن سنج

-

اهم متر کلمپی

-

مولتی متر

-

multimeter

-

مولتی متر کلمپی

-

مولتی کلمپ

-

clamp meter

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد
7673
بازدید2/10/92
عمق یاب -کف یاب چاه

عمق یاب -کف یاب چاه
عمق یاب تولیدی این شرکت جهت ... گیری سطح ایستایی چاههای آب و چاههای پیزومتر با سیم ... مهندسین مشاور و شرکتهای آب منطقه ای و شرکتهای حفارگردیده ... پمپماژو مطالعات مربوط به آبهای زیرزمینی مورد استفاده ...
شرکت کولار صنعت - ذاکریان،    يزد،   تماس: 09133577255
قيمت: بر اساس سفارش

 

8/11/92

اکتشاف آب زیرزمینی (آب یابی)
تنها روش تائید شده جهت شناخت آبهای زیرزمینی است. - هزینه ... برای حفاری و بهره برداری چاه آب با بیشترین میزان آبدهی 2- ... تعیین کیفیت آب (میزان ... شیرینی و شوری) 3- ... میزان کف شکنی 4- تخمین میزان آبدهی و عمق دسترسی به آب (سطح ...
حسین فهیمی،    فارس،   تماس: 09173317605

 

20/3/93
رسوب زدای مغناطیسی آب

رسوب زدای مغناطیسی آب
زدای مغناطیسی آب بدون نیاز به مصرف انرژی ... رسوبات موجود در آب را معلق کرده و مانع از ... های کولینگ تاور ها - مخازن آب - لوله های انتفال آب و سیستم ... های تاسیساتی و... ... جهان با مشکل سختی آب مواجه هستند از طرفی مواد ...
حقیقت نژاد (مدیر فروش)،    اصفهان،   تماس: 09137942469
قيمت: www.magnet1.epage.ir

 

5/2/93
رسوب زدای مغناطسی آب

رسوب زدای مغناطسی آب
68705 دستگاه رسوب زدای مغناطیسی آب اطلاعات کاملتر در سایت ... جهان با مشکل سختی آب مواجه هستند از طرفی مواد ... رسوب بر دیواره سطوح حامل آبهای سخت استفاده می شود ... به داخل لوله های حاوی آب های سخت بوسیله یک سختی ...
مهندس ابراهيمي،    اصفهان،   تماس: 09127032259
قيمت: موجود در سایت rosob.ir

 

15/4/93

مدیریت آب آبیاری در مزرعه
آب آبیاری در مزرعه -178 صفحه ... – ... پیشگفتار فصل اول : آب مورد نیاز گیاهان ضرورت ... و اهمیت برآورد دقیق نیاز آبی گیاهان برآورد تبخیر ... : پارامترهای مؤثر در تعیین عمق آب آبیاری راندمان های ...
رویا احمدی،    تهران،  

 

7/10/92

اکتشاف ژئوفیزیک آب زیرزمینی و معدن
اکتشافی ژئوفیزیک آبهای زیرزمینی و معدن و نمایندگی ... اکتشاف ژئوفیزیکی آبهای زیرزمینی *************** اکتشاف ... آبهای زیرزمینی - آبیابی به ... روش ژئوفیزیک ( ژئوالکتریک ... الکتریکی) شناسائی لایه های آبرفتی تعیین بهترین و مناسب ...
geophysics.ir،    تهران،  

 

18/4/93
فروش مولینه صحراییS1 (سرعت سنج آب)

فروش مولینه صحراییS1 (سرعت سنج آب)
مولینه صحراییS1 (سرعت سنج آب) ویژگیها:اندازه گیری سرعت ... آب از 5 سانتیمترتا 5 متربرثانیه ... حداقل عمق اندازه گیری از 8 سانتیمتر ... شده درمرکزتحقیقات منابع آب وزارت نیروبادقت 0/005 همراه ...
حیدری،    فارس،   تماس: 09375806633*07112348877 داخلي يك

 

18/4/93
فروش میکرومولینه صحراییS4 (سرعت سنج آب)

فروش میکرومولینه صحراییS4 (سرعت سنج آب)
میکرومولینه صحراییS4 (سرعت سنج آب) ویژگیها: اندازه گیری ... سرعت آب از 5 سانتیمترتا 3 متربرثانیه حداقل ... عمق اندازه گیری از 8 سانتیمتربه ... شده درمرکزتحقیقات منابع آب وزارت نیروبادقت 0/005 همراه ...
حیدری،    فارس،   تماس: 09375806633*07112348877 داخلي يك

 

18/4/93
سازنده دستگاههای تصفیه آب صنعتی(RO)

سازنده دستگاههای تصفیه آب صنعتی(RO)
دستگاههای آب شیرین کن صنعتی RO شرکت ... بهسازآب تولیدکننده انواع دستگاههای ... تصفیه آب ، آمادگی خودرادرخصوص ارائه ... خدمات پس ازفروش درصنعت تصفیه آب رااعلام میدارد. این شرکت ... ارائه انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی به روش اسمز ...
محمود اسدی/بهساز آب،    كرج،   تماس: 09122613501-026-34714822-25

 

18/4/93
ضد آب کننده نفوذی آرتوسیل 15000

ضد آب کننده نفوذی آرتوسیل 15000
شده است . آرتوسیل 15000 بمنظور ضد آب سازی و ضد اشعه ماوراء بنفش ... محصول به نسبت 10 تا 30 برابر با آب مخلوط شده و بوسیله قلم ... و پس از نفوذ ماده به همراه آب به عمق چند میلی متری سطح ... چوب و ... 24 ساعت از زمان اجرا خاصیت ضد آب و ضد اشعه مضر خورشید با ...
محمد رضا امینی،    تهران،   تماس: 09121149857-09131027422

 

14/8/92

نانو پوشش ضد آب کننده بتن و مصالح ساختمانی
EN 1504 - 2 اروپا • ضد آب کننده دائمی سطوح بتنی ... نفوذ چند میلیمتری به عمق سنگ و بتن بدون ایجاد روکش ... در حال حاضر محصولی را بر پایه آب تولید کرده که میتواند ... را بدون ایجاد تغییر ظاهری، ضد آب کند. این محصول یک روکش ...
امير لطفي،    تهران،   تماس: 09126939800

 

13/4/93
اکتشاف منابع آب زیر زمینی با پیشرفته ترین دستگاه

اکتشاف منابع آب زیر زمینی با پیشرفته ترین دستگاه
های زیر: 1) اکتشاف منابع آب زیر زمینی 2) تعیین بهترین ... محل حفر چاه آب 3) تعیین میزان آبدهی 4) ... تعیین سطح ایستابی 5) ... تعیین حداکثر عمق حفاری. 6) شناسایی و تفکیک ... سفره های آب شور از شیرین. 7) استفاده ...
istgahsite.com،    تهران،   تماس: 09179231145

 

11/4/93
تابه بزرگ چفل با قابلیت پخت بدون روغن و آب

تابه بزرگ چفل با قابلیت پخت بدون روغن و آب
چفل با قابلیت پخت بدون روغن و آب ساخت شرکت Chefel کره Made in ... بصورت زیر ساخته است - افزایش عمق تابه و سایز آن - ایجاد ... گردد تا غذا اصطلاحاً عرق کند و آب و روغن محتـوی خود را رهـا ... ترتیـب ابتـدا غـذا در بخـار آب خـود پختـه شـده و سپس در ...
gitymarket،    تهران،   تماس: 09357127280
قيمت: 70.000تومان

 

15/4/93

متن کامل گزارش و مقاله و پایان نامه هیدرولیک و عمران و آب و ۵۰
و اصلاح نظام مدیریتی شبکه های آبیاری و زهکشی ... 250 شغل شرکت مدیریت منابع آب هدایت،‌ نظارت ... تقویت مشارکتهای مردمی در بخش آب هیدروژئولوژی ... بعدی افقی برای جریانهای کم عمق چرخشی واسنجی ...
رویا احمدی،    تهران،  

 

18/4/93
انجام مطالعات ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه

انجام مطالعات ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه
تعیین بهترین محل حفر چاه آب × مطالعات منابع آب در ... مناطق آبرفتی ( اکتشاف ... آب، تعیین ... محل با تراوایی ... سنگ کف، مطالعه سفره های آب زیرزمینی، تفکیک شوری و ... شیرینی آب های زیر زمینی) × اکتشاف ...
شرکت مهندسی مشاور ژرفاب کاوش،    تهران،   تماس: 09130950982-09128848508

 

18/4/93
انجام مطالعات ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه

انجام مطالعات ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه
تعیین بهترین محل حفر چاه آب × مطالعات منابع آب در ... مناطق آبرفتی ( اکتشاف ... آب، تعیین ... محل با تراوایی ... سنگ کف، مطالعه سفره های آب زیرزمینی، تفکیک شوری و ... شیرینی آب های زیر زمینی) × اکتشاف ...
شرکت مهندسی مشاور ژرفاب کاوش،    تهران،   تماس: 09128848508 - 09130950982

 

18/4/93
شرکت ژرفاب کاوش - انجام مطالعات ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه و...

شرکت ژرفاب کاوش - انجام مطالعات ژئوفیزیکی در زمینه اکتشاف آب و تعیین محل حفر چاه و...
تعیین بهترین محل حفر چاه آب × مطالعات منابع آب در ... مناطق آبرفتی ( اکتشاف ... آب، تعیین ... محل با تراوایی ... بیشتر، تعیین سطح ایستابی و عمق حفاری، به نقشه درآوردن ... سنگ کف، مطالعه سفره های آب زیرزمینی، تفکیک شوری و ...
شرکت مهندسی مشاور ژرفاب کاوش،    تهران،   تماس: 09130950982 - 09128848508 - 02166846642

 

5/8/92

نانو پوشش ضد آب و ضد UV کننده چوب
چوب نوعی محلول نانو بر پایه آب میباشد که جهت استفاده ... یک محصول بسیار خاص برای ضد آب و ضد UV کردن انواع سطوح ... متر وجود دارند. نانو ذرات تا عمق حدودا نیم سانتی متر به ... داخل چوب نفوذ کرده و خاصیت ضد آب و ضد UV با ماندگاری طولانی ...
امير لطفي،    تهران،   تماس: 09126939800

 

23/3/93
ساخت انواع تابلو ضد آب جهت استخر های عمومی ، مجموعه های ورزشی ، مجتمع ها و برج ها

ساخت انواع تابلو ضد آب جهت استخر های عمومی ، مجموعه های ورزشی ، مجتمع ها و برج ها
انواع تابلو ضد آب جهت استخر های عمومی ، مجموعه ... احتیاط ، تابلو جکوزی ، سونا ، عمق استخر ، دمای اب ، تابلو ...
استادعلی،    تهران،   تماس: 09192408452

 

16/1/93
ضخامت سنج زیر آب ضخامت سنج خط لوله التراسونیک

ضخامت سنج زیر آب ضخامت سنج خط لوله التراسونیک
ضخامت‌سنج التراسونیک زیرآب ( under water ) جهت ضخامت‌سنجی ... لوله و ورق تا عمق 500 متری آب با قابلیت ضخامت‌سنجی ... ...
شركت كاوشكاران،    تهران،   تماس: 021-88952176

 

12345بعدي آخر(1 تا 20 از بیش از 200 مورد)
پوششهای صنعتی - سیستمهای ضد خوردگی

پوششهای صنعتی - سیستمهای ضد خوردگی
فروش ویژه المنت سرامیکی

فروش ویژه المنت سرامیکی
راهبند ، راهبند برقی ،راهبندالکتروپارس تلفن44400001-021

راهبند ، راهبند برقی ،راهبندالکتروپارس تلفن44400001-021
پتو مسافرتی

پتو مسافرتی
فروش لوله و اتصالات مرتبط با تاسیسات و ساختمان

فروش لوله و اتصالات مرتبط با تاسیسات و ساختمان
تامین گر:تامین کننده تجهیزات,قطعات و مواد مصرفی صنعت فولاد

تامین گر:تامین کننده تجهیزات,قطعات و مواد مصرفی صنعت فولاد
فروش تثبیت کننده برق شهر(استابلایزر)مارک امگا ،لوازم اندازه گیری تابلویی زیمر آلمان-اتوترانس- واریابل- استابلایزر شیماتسو - یوپی اس مولر آلمان- باتری

فروش تثبیت کننده برق شهر(استابلایزر)مارک امگا ،لوازم اندازه گیری تابلویی زیمر آلمان-اتوترانس- واریابل- استابلایزر شیماتسو - یوپی اس مولر آلمان- باتری
خنک کن – مبدل حرارتی- رادیاتور هوایی هیدرولیک

خنک کن – مبدل حرارتی- رادیاتور هوایی هیدرولیک
قوی ترین دستگاه دفع پشه - دفع سوسک موش و مگس super pro

قوی ترین دستگاه دفع پشه - دفع سوسک موش و مگس super pro
فلزیاب CTX3030 و ETRAK مینلب

فلزیاب CTX3030 و ETRAK مینلب
اینورتر و سافت استارتر/plc /inverter /lg/ delta

اینورتر و سافت استارتر/plc /inverter /lg/ delta
تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت

تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت
فروش سلفون زیر قیمت بازار

فروش سلفون زیر قیمت بازار
	فروش دستگاه باد کن تمام اتوماتیک مدل Blow jet 2000

فروش دستگاه باد کن تمام اتوماتیک مدل Blow jet 2000
دفع  دائمی موش دفع حشرات دفع دائمی پرندگان

دفع دائمی موش دفع حشرات دفع دائمی پرندگان

آگهی ویژه