Search

دوشنبه 15 تير 1394

منو

آگهي هاي كسب و كار

كسب و كار » انجام پيمانكاري

متره و برآورد

گروه مهندسین عمران و معماری آرشا-متره و برآورد Arshahost.com

امیر خاکسار : 09122847548

ارائه خدمات متره و برآورد به شرکتهای مشاور و پیمانکار ساختمانی
طراحی سازه از فاز صفر تا فاز دو
طراحی معماری از فاز صفر تا فاز دو
تهیه نقشه سه بعدی توسط نرم افزارهای 3D-Max ، Revit و ArchiCad

گروه مهندسین عمران و معماری آرشا با همکاری متخصصین و مهندسین متبحر در زمینه طراحی معماری، سازه، متره برآورد و سه بعدی سازی و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی، گردآوری مقالات، آموزش و تهیه و به اشتراک گذاشتن فایل ها و نرم افزار های موجود در این زمینه فعالیت می نماید.

درباره متره و برآورد :

متره عبارت است "از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز ، برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقادیر مصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه اجرا شده "
معمولا این نوع محاسبات و تحلیل ها ، در یک سری جدول های خاص انجام میگیرد که جدول های صورت وضعیت ( جدول ریز متره ، خلاصه متره ، و ... ) نامیده میشود .
افرادی که این نوع محاسبات را انجام میدهند ، مترور نامیده میشوند .انواع متره :
با توجه به این که مصالح با چه واحدی و برای چه نیازی محاسبه میشود ، انواع متره مطرح میشود که عبارتند از :
1. متره بسته .
2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها ).

1. متره بسته
در این روش ،مقادیر و اوزان مصالح را با توجه به واحد های مورد نیاز ، از روی نقشه ها و اسناد پیمان محاسبه و برآورد نموده ، و در جدول های مخصوص وارد مینمایند . سپس مقادیر به دست آمده را در قیمت های واحد پایه (معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط استخراج میشود ) ضرب نموده تا قیمت هر آیتم به دست آید . از روی جمع جبری قیمت آیتم ها ، فیمت خالص پروژه حاصل میشود . اگر به این قیمت ، ضرایب مربوطه (ضریب بالا سری ، ضریب تجهیز کارگاه ، ضریب پلوس یا مینوس ، ضریب منطقه ای ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب سختی کار ) ضرب شود ، قیمت کل پروژه به دست می آید .
در اینجا باید مشخص شود که هر عملیات را با چه واحدی باید محاسبه نمود ، وقتی واحد مشخص شد ، محاسبه مقادیر کار به توان ریاضی ، مهندسی و تجربه شخصی مترور بستگی دارد که بتواند به بهترین شکل محاسبات مربوطه را انجام دهد .
در قیمتهای واحد پایه فهارس بها ، هزینه تهیه کل مصالح ، ماشین آلات نیروی انسانی ، بارگیری و حمل مصالح و لوازم ماشین آلات مورد نیاز به هر فاصله (به استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی ، اتلاف مصالح ، تهیه آب ، سوخت ، تعمیر و استهلاک ماشین آلات برای اجرای صحیح و کامل کارها طبق نقشه و مشخصات آمده است ، بنابراین برای محاسبه مقادیر مصالح مصرفی در پروژه به روش متره بسته ، باید واحدهای مربوطه مشخص شود که بعضی از آنها به قرار زیر است:
1. کارهایی که به متر مکعب محاسبه میشود . مانند عملیات خاکبرداری ، خاکریزی ها ، بتن ریزی ، سنگ چینی ، شفته ریزی ، آجر کاری به ضخامت 35 سانتی و بیشتر .
2. کارهایی که به متر مربع محاسبه میشوند ، مانند اندود های مختلف داخلی و خارجی ، کاشی کاری ، عایق کاری ، تیرچه بلوک ، طاق ضربی ، شیشه ، آسفالت نما سازی و ...
3. کارهایی که با متر طول اندازه گیری و محاسبه میشوند ، مانند قرنیز ها ، جدول گذاری ، انواع لوله کشی ها ، نهرکشی ، واتر استاپ ، درزهای بتن ، خط کشی و فلاشینگ ها .
4. کارهایی که با وزن محاسبه میشوند ، مانند کلیه عملیات فلزی، آرماتور بندی ، سیمان و آبرولندنی .
5. کارهایی که با عدد محاسبه می شوند ، مانند کلیه ادوات برقی ، لوازم بهداشتی و ...
6. کارهایی که با ترکیب دو واحد محاسبه میگردد مانند مترمکعب/کیلومتر برای حمل خاک و نخاله و تن/کیلومتر برای حمل مصالح ( سیمان و شن و مصاح سنگی و آجر و آهن‌آلات ) و ...2. متره باز (تجزیه بها یا آنالیز بها )برآورد هزینه اجرا و مدت زمان لازم برای اجرای یک پروژه ، بدون استفاده از تجزیه‌بها امکان پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین‌آلات مورد نیاز به واقعیت نزدیک‌تر باشد ، به همان میزان برآورد اولیه به هزینه اجرایی پروژه نزدیک‌تر خواهد بود . در این روش ، کلیه کارها و مقادیر محاسبه شده از روی جداول متره محاسبه و برای هر کار تجزیه بهای مربوطه انجام میگیرد . برای انجام تجزیه هریک از اقلام کار به بخشهای نیروی انسانی ، ماشین‌آلات ، مصالح ، حمل و غیره نیازه به تجربه افراد کارگاهی و آنالیزهای معتبر از منابع و مراجع معتبر می‌باشد .تعریف برآورد :
اگر مقادیری که با توجه به واحدهای مورد نیاز در قسمت متره به دست آمده ، قیمت‌گذاری گردد (( برآورد ریالی یا برآورد قیمت پروژه )) نامیده میشود.
بنابر این در متره و برآورد ، دو هدف اساسی دنبال می شود :
الف) تعیین مقادیر مصالح مصرفی ، نیروی انسانی با توجه به نوع تخصص و تعداد آنها و نیروی ماشین آلات با توجه به نوع و تعداد و مدت آنها در طول پروژه
ب) تعیین قیمت ریالی یا ارزی پروژه که معمولا در دو مرحله انجام میشود :
بکی قبل از اجرای پروژه برای تعیین و پیشبینی بودجه اجرای پروژه جهت اجرا ، و دومی در مرحله حین اجرای پروژه است که معمولاً در قالب صورت وضعیت مطرح میشود .
مهمترین اسناد و مدارک مورد نیاز به شرح زیر است :
1. یک سری کامل نقشه های اجرایی شامل نقشه های سازه ای ، معماری ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات الکتریکی و دتایل های لازم .
2. جدول های صورت وضعیت ( متره ، خلاصه متره ، مالی ) .
3. قیمتهای مصالح ،نیروی انسانی ، نیروی ماشینی ، (فهرست بهاء منضم به پیمان ) .
4. شرایط خصوصی پیمان یا سایر اسناد منضم به پیمان.انواع برآورد :
1 ـ برآورد Estimate
پیش‌بینی مقادیر کمیتهای طرح مورد نظر ، که معمولاً برای هزینه‌های یک طرح ، منابع آن و زمان اجرای طرح کاربرد دارد .
2 ـ برآورد مقادیر Quantity survey – Bill of quantity estimation
عبارت است از محاسبه ریز مقادیر کمیتهای اقلام مختلف یک طرح .
3 ـ برآورد مقدماتی Preliminary estimation
برآوردی که متکی بر اندازه‌گیری اجمالی و قیمتهای خیلی کلی واحد کار باشد ، مثل برآورد بنای یک پروژه بدون مطالعه عمیق آن که بر اساس نوع بنا و زیربنا و کاربردهای آن بر طبق آمار و ارقام و تجربه پروژه‌های قبلی ، محاسبه و پیش‌بینی می‌گردد .
4 ـ برآورد اولیه Preliminary estimation
برآوردی است که پس از پایان مهندسی فرآیند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت ، منفی 15 تا 25 درصد قابل انجام است .
5 ـ برآورد تقریبی Approximate estimation
برآوردی است که چون بر اساس اطلاعات مقدماتی می‌باشد دقیق نیست .
6 ـ برآورد تعیین کننده Definitive estimation
برآوردی است که پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت ، منفی 10 تا 15 درصد قابل انجام است . وجه تسمیه تعیین کننده نیز برای اتخاذ تصمیم در توقف یا ادامه کار است .
7 ـ برآورد تفضیلی Detailed estimation
برآوردی است که پس از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه‌های اجرایی تهیه می‌شود و با خطای تا 10 درصد می‌تواند مورد قبول واقع شود .
8 ـ برآورد هزینه Cost estimating
یک فرآیند محاسباتی است که با توجه به بررسی‌ها ، و اندازه‌گیری‌ها و یا متره‌کردن ( بر مبنای نقشه‌ها و مشخصات ) مقادیر و کمیتهای مختلف طرح به دست آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط به آنها ، هزینه اجرای طرح محاسبه می‌شود .
9 ـ برآورد هزینه اجرای کار Execution cost estimate
مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه و اعلام شده است .
10 ـ برآورد هزینه اجرای عملیات Estimating of the work execution
برآوردی است که مطابق روش تعیین شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس قیمتهای روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده باشد .


لیست کنترل کارهای متره و برآورد

1 ...

تلفن: 09122847548

.:: اعتبار آگهي پايان يافته است و اطلاعات كامل نمايش داده نمي شود. ::.

تماس با آگهی دهنده (امیرخاکسار)
در مورد: متره و برآورد

نام:

موبایل:

ایمیل:

پیام:

کلمات کلیدی:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لطفا از پرداخت وجه قبل از دریافت کالا یا خدمات خودداری نمایید. سایت ایفروش مسوولیتی در مورد آگهی ها ندارد

96140
بازدید30/1/94

انجام کلیه امور متره و برآورد -آنالیز بها -فهرست بها 93 شرکت های پیمانکاری
انجام کلیه امور متره و برآورد -آنالیز بها -فهرست بها 93 شرکت های پیمانکاری ساختمانی .تهیه اسناد شرکت در مناقصه ... امور متره و برآورد -آنالیز بها -فهرست بها 93 شرکت های پیمانکاری ... ... ساختمانی ...
محمد صالح،    تهران،   تماس: 09196868073
قيمت: توافقی

29/1/94
فروش دامین فهرست بها دات کام Fehrest Baha .com

فروش دامین فهرست بها دات کام Fehrest Baha .com
فهرست بها دات کام Fehrest Baha .com برای ... ... مرجع اصلی اعلام آخرین فهرست بهای تصویب شده، ارائه ... لیست ...
ali mohamadi،    تهران،  

6/3/94
فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93

فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار اکسل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را ...
ahmad،    تهران،  
قيمت: مناسب

6/3/94
فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93

فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار اکسل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را ...
ahmad،    تهران،  
قيمت: مناسب

6/3/94
فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93

فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار اکسل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را ...
ahmad،    تهران،  
قيمت: مناسب

6/3/94
فایل اکسل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92

فایل اکسل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92
قابل توجه پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان محترم: با نرم افزار اکسل به راحتی صورت وضعیت پروژه های خود را ...
سيفکا ،    تهران،  

28/6/93
برنامه اندروید فهرست بهای تمامی رشته ها

برنامه اندروید فهرست بهای تمامی رشته ها
برنامه شامل فهرست بهای 1392 تمامی رشته می باشد ... ... که هر کدام از فهرست بها را می توان جداگانه ... مشاهده ... : 1- مشاهده دفترچه کامل فهرست بها شامل دستورالعمل و ... مقدمه ...
فخرالدین حدودی،    تهران،   تماس: 09183804137
قيمت: 3500

31/3/94

کتاب تفسیر فهارس بها (فهرست بهای ابنیه راه وباند آب و . . . )
کتاب تفسیر فهارس بها (فهرست بهای ابنیه راه وباند آب و . . . )
asasbook،    تهران،  

14/4/94
آموزش متره و برآورد

آموزش متره و برآورد
آموزش متره و برآورد آموزش کامل متره و برآورد - صورت وضعیت - تعدیل - شاخص - فهرست بها - آشنایی با نرم افزار ... وضعیت - تعدیل - شاخص - فهرست بها - آشنایی با نرم افزار ... تدکار مدرس ...
آموزشگاه پردیس،    قزوين،  

30/1/94

تهیه صورت وضعیت و متره پروژه های عمرانی
-برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بها -تهیه صورت مجلس -شرایط عمومی پیمان -تهیه اسناد مناقصه.تاییدیه قیمت جدید ... -برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست بها -تهیه ... صورت مجلس -شرایط ... ...
محمد صالح،    تهران،   تماس: 09196868073
قيمت: توافقی-

16/6/93
  1-9- متره  و برآوورد پروژه +برنامه ریزی پروژه  +نکات اجرایی کارآموزی

1-9- متره و برآوورد پروژه +برنامه ریزی پروژه +نکات اجرایی کارآموزی
· تصاویر از اجرای سازه های خاص از قبیل بتن ریزی عرشه،عایقکاری سازه،قالب بندی و نصب پوشش بتنی و درزگیر ها ...
سازه 808،    تهران،   تماس: 09371557342
قيمت: 15000تومان

22/3/94

انتقال مدیریت آبیاری
انتقال مدیریت آبیاری تلاش‌های جهانی و نتایج- 146 صفحه – 1387 – 28000 تومان سرآغاز پیشگفتار تقدیر و تشکر محتویات ... و تشکر محتویات لوح فشرده فهرست اختصارات فصل اول: مقدمه منطق ...
رویا احمدی،    تهران،  

25/5/93
دانلود پکیج فایل اکسل صورت وضعیت + فایل اکسل تعدیل

دانلود پکیج فایل اکسل صورت وضعیت + فایل اکسل تعدیل
پکیج فایل اکسل صورت وضعیت + فایل اکسل تعدیل صورت وضعیت 259 فایل اکسل صورت وضعیت + فایل اکسل تعدیل در یک پکیج 1- ... وضعیت بر اساس تمامی فهارس بهای (سال 92)(نسخه جامع) 2- تعدیل ...
سیاوش سارانی،    تهران،  

14/4/94
کتاب حکمتانه بهترین هدیه تبلیغاتی برای سازمان ها و شرکت ها

کتاب حکمتانه بهترین هدیه تبلیغاتی برای سازمان ها و شرکت ها
نهج البلاغه کتابی ست گهربار و ارزشمند شامل سخنان علی ابن ابی طالب در زمینه های توحید ، عدل ، صفات خداوند ، ...
علی پور،    خراسان،   تماس: 37618942-09155124429
قيمت: 18000 تومان

12/4/94
دانلود نقشه های معماری و سازه - دانلود پلان های معماری - آموزشی - مهد کودک - سیسمونی کودک - نقشه مدرسه - نقشه و پلان هنرستان - نقشه و پلان دانشکده - ن

دانلود نقشه های معماری و سازه - دانلود پلان های معماری - آموزشی - مهد کودک - سیسمونی کودک - نقشه مدرسه - نقشه و ...
دانلود نقشه های معماری و سازه - دانلود پلان های معماری - آموزشی - مهد کودک - سیسمونی کودک - نقشه مدرسه - نقشه و ...
لطفی،    تهران،  

9/4/94
پروپوزال

پروپوزال
انجام کار معماری برای هموطنان خارج کشور با فرمت انگلیسی جهت ارائه به دفاتر فنی خارجی انجام پروژه های مهندسی ...
consept(ایده)،    تهران،  

31/3/94
کتاب صورت وضعیت نویسی در پروژه های عمرانی

کتاب صورت وضعیت نویسی در پروژه های عمرانی
صورت وضعیت نویسی فهارس بها ( فهرست بهای ابنیه ، فهرست ... بهای ... راه ... وباند ، فهرست ... بهای ... تاسیسات مکانیکی و ... برقی ... متره برآورد اصول تجزیه بها و آنالیز قیمت قیمت جدید ...
asasbook،    تهران،  

22/3/94

آموزش خصوصی و طراحی و اجرا سیستمهای آبیار تحت فشار و آبیاری و زهکشی
آموزش خصوصی و طراحی و اجراء سیستمهای آبیاری تحت فشار و شبکه های آبیاری و زهکشی پذیرفته می شود. - آمادگی در ...
رویا احمدی،    تهران،  

22/3/94
جزوات و سوالات آزمونهای طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

جزوات و سوالات آزمونهای طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
جزوات و مجموعه سوالات آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار به فروش می رسد. این مجموعه شامل جزوات کلیه ...
رویا احمدی،    تهران،  

19/1/94

softaz.ir نمای ویلا - نقشه و پلان پارکینگ طبقاتی - نقشه و پلان اماکن فرهنگی - نقشه و پلان فرهنگ سرا - نقشه و پلان ...
دانلود نقشه های معماری و سازه - دانلود پلان های معماری - آموزشی - مهد کودک - سیسمونی کودک - نقشه مدرسه - نقشه و ...
حمید،    تهران،   تماس: 09384331038
123بعدي آخر(1 تا 20 از 51 مورد)

آگهی ویژه