Search

پنجشنبه 15 خرداد 1399

منو

جستجو : مدل اموزش کودک تراکئوستومی



مانکن نیم تنه سی پی ار
مانکن نیم تنه سی پی ار با گاید و بدون گاید
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


پد اموزش تزریق عضلانی
پد اموزش تزریق عضلانی
مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مولاژ معاینه قلب و ریه کودک 1ساله
مانکن معاینه قلب و ریه کودک 1ساله
مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مولاژ راه هوایی کودک 1ساله
مانکن باز کردن راه هوایی کودک 1 ساله
مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مولاژ کودک سی پی ار و تروما کودک 1ساله
مولاژ کودک سی پی ار و تروما کودک 1ساله
مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مولاژ اموزش فشار خون
مانکن اموزشی
مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مولاژ مدل دیسک
مولاژ مدل دیسک
مولاژهای ستون فقرات
۰ تومان

 


مولاژ مدل میکروسکوپی استخوان
مولاژ مدل میکروسکوپی استخوان
مولاژهای ستون فقرات
۰ تومان

 


مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژهای ستون فقرات
۰ تومان

 


مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژهای دستگاه گوارش
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی گرفتن فشار خون
مدل اموزشی گرفتن فشار خون
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ تزریق داخل بازو الکترونیکی
اموزش تزریق داخل بازو الکترونیکی
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی تزریق داخل رگ
مدل اموزشی تزریق داخل رگ
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی تزریق سرم
مدل اموزشی تزریق سرم
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ پیشرفته نوزاد
مدل پیشرفته نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی دست جهت خون گیری
مدل اموزشی دست جهت خون گیری
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ تراکئوستومی بزرگسالان
مدل اموزشی تراکئوستومی بزرگسالان
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ پرستاری لوله گذاری
مدل پرستاری لوله گذاری
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی پانسمان پایین تنه
مدل اموزشی پانسمان پایین تنه
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش بخیه زدن ورید پا
کیت اموزش بخیه زدن ورید پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی بخیه زدن روده
مدل اموزشی بخیه زدن روده
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی جراحی ناخن همراه با کیت
مدل اموزشی جراحی ناخن همراه با کیت
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش بخیه پا
مانکن اموزش بخیه پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی بخیه زدن دست
مدل اموزشی بخیه زدن دست
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش تزریق داخل شانه
مانکن اموزش تزریق داخل شانه
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی استخراج مغز استخوان
مدل اموزشی استخراج مغز استخوان
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش دیالیز صفاقی
مانکن اموزش دیالیز صفاقی
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش پنوموتوراکس
مانکن اموزش پنوموتوراکس
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش لوله گذاری کودک
مانکن اموزش لوله گذاری کودک
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ احیا نوزاد
مدل احیا نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مدل اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ سی پی ار کودک
مانکن سی پی ار کودک
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 49)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است