منو

جستجو : لاری


4/6/94

خروس لاری عزیزان هموطن هرکسی علاقه مند
علاقه مند به خروس لاری میباشد با من تماس بگیرد،خروسهای ... لاری در انواع واقسام مختلف ...
حجت آبریزگان،    آذربايجان شرقي،   تماس: 09141782464
قيمت: تماس بگیرید

14/4/94

فروش خروس لاری افغانی 14ماهه مشکی سرخ -4دانگ.بسیارربدن خاربزن و بد چوب اصیل
خروس لاری افغان14ماهه مشکی سرخ -4.دانگ بسیار خاربزن و بد چوب بسیارربدن خاربزن و بد چوب اصی ساعت تماس 3 بعد از ... لاری افغان14ماهه مشکی سرخ -4.دانگ ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش خروس لاری افغانی 20ماهه طلائی -4.5دانگ.بسیار خاربزن و بد چوب نابغه میدان
خروس لاری افغانی 20ماهه طلائی -4.5دانگ .بسیار خاربزن و بد چوب نابغه میدان ساعت تماس 3 بعد از ظهر تا 10 شب
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش خروس لاری مشکی ترک پرمرغی ,ترک,هندی,افغان. (8ماهه مشکی و سیاه لاکه -4 دانگ) بغلزن حرفه ای بسیار اصیل و نسل ... خروس لاری مشکی ترک پرمرغی ,ترک,هندی,افغان. ...
خروس لاری مشکی ترک پرمرغی ,ترک,هندی,افغان. (8ماهه مشکی و سیاه لاکه -4 دانگ) بغلزن حرفه ای بسیار اصیل و نسل دار ساعت ... خروس لاری مشکی ترک پرمرغی ,ترک,هندی,افغان. ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش خروس لاری قبرسی تاج بادام 14ماهه سیاه سرخ-4دانگ.بسیار اصیل و خاربزن و بد چوب نسل فوق العلاده عالی
فروش خروس لاری قبرسی تاج بادام 14 ماهه .نسل و پشت وارداتی سیاه سرخ -4دانگ.بسیار اصیل وخاربزن و بد چوب .نسل فوق ... خروس لاری قبرسی تاج بادام 14 ماهه ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: تماس.مناسب

14/4/94

فروش لاری صابونی هفت رنگ افغانی 16ماهه جوجه کشی.نابغه میدان.4دانگ.بسیار اصیل و بغل زن
فروش لاری صابونی هفت رنگ افغانی 16ماهه جوجه کشی.نابغه میدان.4دانگ.بسیار اصیل و بغل زن تماس: 3 بعد از ظهر الی 11شب
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش مرغ مشکی لاری افغان نژاد اصیل بسیار پربدن- 18ماهه -6دانگ مرغی شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ ... مرغ مشکی لاری افغان نژاد اصیل بسیار ...
مرغ مشکی لاری افغان نژاد اصیل بسیار پر بدن 18ماهه -6دانگ مرغی.شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ نژاد ... مشکی لاری افغان نژاد اصیل بسیار ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: تماس

14/4/94

فروش خروس لاری نژاد قبرسی اصیل و پشت ونسل وارداتی سرخ و سیاه14 ماهه -4دانگ پر جوجه کشی.قلم زرد .بسیار خاربزن ... خروس لاری نژاد قبرسی اصیل و پشت ونسل ...
فروش خروس لاری نژاد قبرسی اصیل و پشت ونسل وارداتی سرخ و سیاه14 ماهه -4دانگ پر جوجه کشی.قلم زرد .بسیار خاربزن ... خروس لاری نژاد قبرسی اصیل و پشت ونسل ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: تماس

14/4/94

فروش خروس لاری ترک, اصیل(ترک15ماهه ابرش اصیل-4 دانگ) بسیار خاربزن و بد چوب بغل زنن حرفه ای نابغه میدان
فروش انواع خروس لاری ترک, اصیل(ترک15ماهه ابرش اصیل-4 دانگ) بسیار خاربزن و بد چوب بغل زنن حرفه ای نابغه میدان
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش مرغ لاری جهت جوجه کشی افغانی 20 ماهه گندمی صابونی-5/5دانگ مرغی.نسل استثنایی و قلم سبز و پشت بسیار عالی شکم ... مرغ لاری جهت جوجه کشی افغانی 20 ماهه ...
فروش مرغ لاری جهت جوجه کشی افغانی 20 ماهه گندمی صابونی-5/5دانگ مرغی.نسل استثنایی و قلم سبز و پشت بسیار عالی شکم ... مرغ لاری جهت جوجه کشی افغانی 20 ماهه ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش انواع جوجه لاری,ترک,هندی,افغان.سفید افغان سن4ماهه
همیشگی با قیمت مناسب انواع لاری و جوجه لاری فروش انواع ... جوجه لاری,ترک,هندی,افغان .سفید ... افغان ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

خروس لاری پر مرغی ترک بسیار اصیل رنگ سرخ وسیاه 15 ماهه . 3.5 دانگ.. بسیار خاربزن و بد چوب
فروش خروس لاری پر مرغی ترک بسیار اصیل رنگ سرخ وسیاه 15 ماهه . 3.5 دانگ.. بسیار خاربزن و بد چوب تماس:تلفنی 3 الی ... فروش خروس لاری پر مرغی ترک بسیار اصیل ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش مرغ مشکی لاری افغان نژاد اصیل مشکی بسیار پربدن6دانگ- 14ماهه -6دانگ مرغی.شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا ... مرغ مشکی لاری افغان نژاد اصیل مشکی بسیار ...
مرغ لاری افغان نژاد اصیل مشکی بسیار پربدن6دانگ-14ماهه -6دانگ مرغی شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ ... لاری افغان نژاد اصیل مشکی بسیار ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: تماس

14/4/94

خروس افغان لاری ابرش نژاد اصیل9 ماهه قلم سبز -4/15دانگ.بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این نژاد اصیل
خروس افغان لاری ابرش نژاد اصیل9 ماهه قلم سبز -4/15دانگ.بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این نژاد اصیل ساعت تماس:3بعدازظهر ... خروس افغان لاری ابرش نژاد اصیل9 ماهه قلم ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: تماس

14/4/94

فروش مرغ لاری افغان مشکی-16ماهه -6دانگ.شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ نژاد اصیل
مرغ لاری افغان مشکی-16ماهه -6دانگ.شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ نژاد اصیل
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: تماس

14/4/94

فروش خروس لاری افغان مشکی سیاه لاکه نژاد اصیل8ماهه -4دانگ. بسیار عالی و جنگ بالا-
خروس لاری افغان مشکی سیاه لاکه نژاد اصیل8ماهه -4دانگ. بسیار عالی و جنگ بالا- ساعت تماس 3بعد از ظهر تا 11 شب
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

فروش مرغ لاری قبرسی وارداتی نژاد اصیل هفت رنگ-16ماهه -.4.5دانگ.شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ نژاد ... مرغ لاری قبرسی وارداتی نژاد اصیل ...
فروش مرغ لاری قبرسی وارداتی نژاد اصیل هفت رنگ-16ماهه 4.5دانگ.شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ نژاد ... مرغ لاری قبرسی وارداتی نژاد اصیل ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: 2000000ت

14/4/94

فروش خروس لاری افغان و قبرسی نژاد اصیل 10 ماهه 4دانگ.بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این افغان نژاد اصیل 3/5
فروش خروس لاری افغان و قبرسی نژاد اصیل 10 ماهه 3/5دانگ.بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این افغان نژاد اصیل ساعت ... خروس لاری افغان و قبرسی نژاد اصیل ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب

14/4/94

خروس لاری افغان صابونی اصیل 4دانگ تاج مهر افغان.بسیار اصیل و بغل زن حرفهای و سنگین و پر بدن و خالص و پشت دار ... لاری افغان صابونی اصیل 4دانگ ...
فروش خروس لاری تاج مهر افغان صابونی.بسیار اصیل و پر بدن و خالص و خوش استیل 11ماهه.4دانگ ساعت تماس 3 بعد از ظهر ... خروس لاری تاج مهر افغان صابونی.بسیار ...
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: تماس

14/4/94

فروش خروس لاری افغانی صابونی 12ماهه -4.5دانگ.بسیار خاربزن و بد چوب
فروش خروس لاری افغانی صابونی12ماهه -4.5دانگ.بسیار خاربزن و بد چوب. تماس 3 الی 11 شب
ARMIN،    همدان،   تماس: 09189105516
قيمت: مناسب
12345بعدي آخر(1 تا 20 از 146 مورد)فروش مرغ لاری - لاری فروش مرغ و خروس لاری - لاری خروس لاری فروش اصیل  - لاری
فروش خروس و مرغ لاری - لاری خرید فروش خروسهای لاری و جنگی - لاری فروش مرغ لهستانی مرغ لاری - لاری
فروش مرغ لاری 8 ماهه فوق العاده اصیل - لاری خرید و فروش لاری اصلی - لاری فروش جوجه لاری و مینیاتور و تخم نطفه دار - لاری
خروس لاری فروش خروس لاری - لاری فروش خروس لاری افغانی 14ماهه مشکی سرخ -4دانگ.بسیارربدن خاربزن و بد چوب اصیل - لاری فروش خروس لاری افغانی 20ماهه طلائی -4.5دانگ.بسیار خاربزن و بد چوب نابغه میدان - لاری
فروش خروس لاری مشکی ترک پرمرغی ,ترک,هندی,افغان. (8ماهه مشکی و سیاه لاکه -4 دانگ) بغلزن حرفه ای بسیار اصیل و نسل دار - لاری فروش مرغ مشکی لاری افغان نژاد اصیل بسیار پربدن- 18ماهه -6دانگ مرغی شکم بسیار عالی و جنگ بالا-ماشالا به این مرغ نژاد اصیل - لاری فروش لاری صابونی هفت رنگ افغانی 16ماهه جوجه کشی.نابغه میدان.4دانگ.بسیار اصیل و بغل زن - لاری

آگهی ویژه

Search

شنبه 14 شهريور 1394