منو

جستجو : طرح های کارآفرینی


13/2/94

توجیهی تولید ماءالشعیر ... ، خرید اینترنتی طرح توجیهی تولید ماءالشعیر ... ، سی دی طرح توجیهی تولید ماالشعیر ... ...
توجیهی تولید ماءالشعیر خرید ... طرح توجیهی تولید ماءالشعیر ... از جمله نوشیدنی‌هایی است که به گفته متخصصان ... شرکت بهنوش جزو اولین شرکت‌های ایرانی است که به تولید ... به همین دلیل بسیاری از کشورهای اسلامی که روی این موضوع ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 8000 تومان

13/2/94

توجیهی تولید کود شیمیایی ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی تولید کود شیمیایی ... ...
توجیهی تولید کود شیمیایی ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

طرح توجیهی پرورش گاو شیری - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی پرورش گاو شیری برای اخذ وام بانکی و گرفتن انواع ... توجیهی پرورش گاو شیری ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی پرورش گاو شیری ...
توجیهی پرورش گاو شیری ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

طرح توجیهی گرانول و کفش - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی گرانول و کفش جهت گرفتن وام بانکی و اخذ مجوزهای ... توجیهی گرانول و کفش - اورجینال ... ، خرید اینترنتی طرح توجیهی گرانول و کفش جهت ... ...
توجیهی گرانول و کفش - اورجینال ورژن ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی زراعت گیاهان علوفه ... ای - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ... ...
توجیهی زراعت گیاهان علوفه ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی تولید لواشک از ... خرما - اورجینال ، طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ... لواشک از خرما ورژن ...
توجیهی تولید لواشک از ... خرما - اورجینال طرح توجیهی و کارآفرینی تولید ... لواشک از خرما ورژن ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی تولید و بسته بندی ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی تولید و بسته بندی ...
توجیهی تولید و بسته بندی ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی تولید ماکارونی ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی تولید ماکارونی ... ...
توجیهی تولید ماکارونی ... - اورجینال موضوع طرح : تولید ماکارونی با ظرفیت ... شاغلین : 20 نفر فراورده های ماکارونی از مخلوط کردن ... طریق خمیر حاصل میگردد در نهایت قالب گیری میشود و به اشکال ... خشک شناخته می شود اما در کشور هایی مثل ایتالیا از ماکارونی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی خدمات مشاوره مهندسی ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی ... ...
توجیهی خدمات مشاوره مهندسی ... - اورجینال محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور دورة ... اتکایی از ارکان مهم برنامه های توسعه اقتصادی واجتماعی ... به روز آوری و نوسازی ساختارهای صنعتی بر پایه دستاوردهای ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی خدمات مسافرتی و ... جهان گردی ، خرید اینترنتی طرح توجیهی خدمات مسافرتی و ... ...
توجیهی خدمات مسافرتی و ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی تولید مربا ، ترشی ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی تولید مربا ، ترشی ... ...
توجیهی تولید مربا ، ترشی ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی مدرسه غیر انتفاعی ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی مدرسه غیر انتفاعی ... ...
توجیهی مدرسه غیر انتفاعی ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی زنبور عسل ۸۵۰ کندو ... ( اورجینال ) ، خرید اینترنتی طرح توجیهی زنبور عسل ۸۵۰ کندو ... ...
توجیهی زنبور عسل ۸۵۰ کندو ... تازه وارد این حرفه شده اند نهایت استفاده را ببرند امروزه ... با ابداع کندوهای مدرن پرورش زنبور عسل به ... تولید می شود . بررسی کندوهای سنتی و مقایسه آنها با کندوهای ... مدرن. بررسی چگونگی تولید ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 8500 تومان

13/2/94

توجیهی تولید نرم افزار ... ) + 4000 کتب الکترونیکی ، خرید طرح توجیهی تولید نرم افزار ...
توجیهی تولید نرم افزار ... مجوز:56/87354 طرح توجیهی تولید نرم افزار ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 11000 تومان

13/2/94

طرح توجیهی معرق کاری - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی معرق کاری جهت اخذ وام بانکی و گرفتن انواع مجوزهای ... توجیهی معرق کاری - اورجینال ... ، خرید اینترنتی طرح توجیهی معرق کاری جهت اخذ ... ...
توجیهی معرق کاری : اورجینال ورژن ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی بهره برداری از ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی بهره برداری از ... ...
توجیهی بهره برداری از ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی تولید نان لواش ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی تولید نان لواش ... ...
توجیهی تولید نان لواش ... : اورجینال طرح توجیهی تولید نان لواش ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی تولید و مونتاژ ... - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی تولید و مونتاژ ... ...
توجیهی تولید و مونتاژ ... کامپیوتر : اورجینال طرح توجیهی تولید و مونتاژ ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه‌های زود بازده گرفتن مجوز‌های ... لازم از سازمان‌های دولتی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

طرح توجیهی نمک ید دار - اورجینال ، خرید اینترنتی طرح توجیهی نمک ید دار جهت اخذ وام بانکی و گرفتن انواع مجوزهای ... توجیهی نمک ید دار - اورجینال ... ، خرید اینترنتی طرح توجیهی نمک ید دار جهت اخذ ... ...
توجیهی نمک ید دار : اورجینال مناسب ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه های زود بازده گرفتن مجوز های ... لازم از سازمان های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی طرح توجیهی مجموعه اطلاعاتی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان

13/2/94

توجیهی نورد گرم دوازده ... تنی تولید تسمه فولادی ، خرید طرح توجیهی نورد گرم دوازده ...
توجیهی نورد گرم دوازده ... از صندوق مهر امام رضا ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات ... بنگاه‌های زود بازده گرفتن مجوز‌های ... لازم از سازمان‌های دولتی ... و وزارت تعاون ایجاد ... مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی این محصول به صورت سی ...
مهدي سلیمانی،    تهران،  
قيمت: 13000 تومان
اول قبلي12345678بعدي آخر(61 تا 80 از بیش از 200 مورد)

آگهی ویژه

Search

دوشنبه 14 ارديبهشت 1394