منو

جستجو : کلاسهای کارشناسی ارشد جهاددانشگاهی دانشگاه تهران


10/4/94

کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) علوم پزشکی و مجموعه زیست شناسی
آزمونهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم ... پزشکی ... زیست شناسی شامل: کارشناسی ارشد ژنتیک ( انسانی – پایه ... – ... مجرب و مدرسین جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران،ایران ... ... و شهید بهشتی و رتبه ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

9/4/94

کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مامایی
کلاس های کارشناسی ارشد مامایی ارسال جزوات ... کامل ... زبان عمومی ویژه کارشناسی ارشد پزشکی نگارش شده توسط ... مدرسین ... برتر جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید ... بهشتی ... و علوم پزشکی ایران و تهران بر اساس منابع اعلام شده ...
موسسه علمی آموزشی رازی(گروه آموزشی شمس)،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

10/4/94

جزوات کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی *برگزاری ... ... کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
موسسه آموزشی رازی،    تهران،   تماس: 01912218484-2218485-09362473270

10/4/94

جزوات کارشناسی ارشد خون شناسی (هماتولوژی)
کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ... ارسال جزوات ... رشته خون شناسی مقطع کارشناسی ارشد ویژه آزمون وزارت ...
موسسه آموزشی رازی،    تهران،   تماس: 01912218484-2218485-09362473270

9/4/94

جزوات کارشناسی ارشد و دکتری تغذیه
کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ... ارسال جزوات ... بهداشتی در تغذیه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ویژه آزمون ...
موسسه علمي آموزشي رازي،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

9/4/94

جزوات کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی (انسانی)
کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ... ارسال جزوات ... پزشکی (انسانی) مقطع کارشناسی ارشد ویژه آزمون وزارت ...
موسسه علمي آموزشي رازي،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

10/4/94

جزوات کارشناسی ارشد و دکتری (Ph.D) قارچ شناسی
کلاسهای حضوری در تهران و مازندران ... با مدرسین برتر ... و صاحب نام جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران،شهید ... بهشتی و ایران.اعضاء ... هیئت علمی دانشگاه و رتبه های برتر کنکور دکتری ... برتر کنکور دکتری تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی تهران مؤسسه ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

جزوات کارشناسی ارشد و دکتری ویروس شناسی
کلاسهای حضوری در تهران و مازندران ... با مدرسین برتر ... و صاحب نام جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران،شهید ... بهشتی و ایران.اعضاء ... هیئت علمی دانشگاه و رتبه های برتر کنکور دکتری ... موسسه با همکاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران جهت آزمون ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

جزوات کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بیوشیمی(پایه - بالینی)
کلاسهای حضوری در تهران و مازندران ... با مدرسین برتر ... و صاحب نام جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران،شهید ... بهشتی و ایران.اعضاء ... هیئت علمی دانشگاه و رتبه های برتر کنکور دکتری ... موسسه با همکاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران جهت آزمون ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

جزوات کارشناسی ارشد قارچ شناسی
و دامپزشکی *برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
موسسه آموزشی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09113939589-09362473270

9/4/94

جزوات کارشناسی ارشد سم شناسی
تمام نقاط کشور،برگزاری کلاسهای حضوری،برگزاری آزمونهای ... از مدرسین برتر جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید ... بهشتی ... ،علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران و اساتید ... برجسته مؤسسات کنکور تهران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه با ...
موسسه علمی آموزشی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

10/4/94

جزوات پرستاری ارشد
کارشناسی ارشد پرستاری *برگزاری ... کلاسهای ... حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

10/4/94

جزوات آزمون ارشد ویروس شناسی پزشکی
مرکز)با همکاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران * برگزاری ... کلاسهای آمادگی ... کنکور ویژه آزمون ... کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم ... پزشکی ... و مجموعه زیست شناسی در تهران . چالوس و تنکابن با حضور ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

ارشد و دکتری ژنتیک پزشکی و مولکولی
جزوات کامل کلیه دروس کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ژنتیک ... پزشکی ... شناسی - ژنتیک *برگزاری کلاسهای آمادگی آزمون وزارت بهداشت ... های برتر دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاههای ... علوم پزشکی تهران ، ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

جزوه ژنتیک پزشکی (انسانی)
پزشکی (انسانی) *برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
موسسه آموزشی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

جزوات باکتری شناسی دامپزشکی
شناسی دامپزشکی *برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

جزوه قارچ شناسی
و دامپزشکی *برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

10/4/94

جزوه علوم تغذیه
علوم تغذیه *برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-01152218485-09362473270

10/4/94

جزوه قارچ شناسی دامپزشکی
شناسی دامپزشکی *برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

10/4/94

جزوات ایمنی شناسی (ایمونولوژی) دامپزشکی
شناسی دامپزشکی *برگزاری کلاسهای حضوری مقاطع کارشناسی ارشد ... و دکتری تخصصی (Ph.D) ... با اساتید ... و مدرسین جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران ، شهید ... بهشتی و دانشگاه ... تربیت مدرس در تهران و مازندران * ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589
123بعدي آخر(1 تا 20 از 48 مورد)

آگهی ویژه

Search

پنجشنبه 11 تير 1394