جستجو : چاه جذبی فاضلاب


20/9/93

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی
تصفیه فاضلاب -طراحی و اجرا شرکت مهندسی ... آژنگ آبان پکیج تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای تصفیه ... فاضلاب مشاوره/طراحی/ساخت - مشاوره ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره ، طراحی و ساخت ...
فرآب آژنگ آبان،    كرج،   تماس: 09126658404- 02632213455- 09122636608

 

24/6/93

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی- انسانی
تصفیه فاضلاب -طراحی و اجرا شرکت مهندسی ... آژنگ آبان پکیج تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای تصفیه ... فاضلاب مشاوره/طراحی/ساخت - مشاوره ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره ، طراحی و ساخت ...
farab azhang aban،    تهران،   تماس: 026- 32213455 0912-6658404 09122636608

 

22/3/93

چربیگیر چلی اتیلنی
1- حذف روغن و چربی ها از فاضلاب جهت جلوگیری از گرفتگی ... لوله ها، منهول ها و دیواره چاه های جذبی 2- حذف مواد معلق ... و ذرات ... قابل ته نشینی از فاضلاب جهت جلوگیری از پر شدن سریع ... چاه جذبی و همچنین جلوگیری ...
علی اکبری،    تهران،   تماس: 09103075651

 

12/11/93

نگهداری و تعمیرات موتورخانه و تاسیسات
دستگاه‌های موجود به مسیر فاضلاب مربوطه و هدایت آن به چاه‌ها ... و یا منهول‌های نزدیک ...
سيد محمد رضا مدينه اي،    تهران،   تماس: 09125042902-66052786-44239741

 

11/11/93

تهویه مطبوع
موقعیت و غیره. 14- دفع فاضلاب ساختمان: تعیین مشخصات ... سیستم تخلیه فاضلاب شامل ; چاه، سپتیک، تصفیه ... و شبکه شهری ... و در صورت استفاده از شبکه فاضلاب شهری، تعیین موقعیت آن ...
مهندس زارع،    تهران،   تماس: 09122257157

 

27/9/93

چربیگیر-چربی گیر صنعتی-چربیگیر ثقلی
انواع سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی وصنعتی ؛ طراحی ... های معمول در انواع فاضلابها هستند. دربرخی موارد ... پیدا می نماید. معمولاً فاضلاب های نظیر فاضلاب های تولیدی ... آشپزخانه ها، ... (آلودگی محیط زیست و گرفتگی چاه و انسداد) توصیه می گردد. ...
hamid pooya،    تهران،   تماس: 44965607—44965609—44134447

 

4/4/93

سپتیک تانک پلی اتیلن
واحد در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب‌های بهداشتی ... - انسانی است. ... را تجزیه کرده و فاضلاب را تصفیه می‌نماید. ظرفیت ... به گونه ای تعیین می شود که فاضلاب زمان ماند 6 تا 24 ساعت داشته ... افزایش راندمان تصفیه فاضلاب می شوند و در نهایت پساب ...
شرکت کمپ،    تهران،   تماس: 02166124382

 

4/4/93

سپتیک تانک، سپتیک، سپتیک تانک پیش ساخته، سپتیک آماده، سپتیک تانک آماده
واحد در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب‌های بهداشتی ... - انسانی است. سپتیک ... را تجزیه کرده و فاضلاب را تصفیه می‌نماید. ظرفیت ... به گونه ای تعیین می شود که فاضلاب زمان ماند 6 تا 24 ساعت داشته ... افزایش راندمان تصفیه فاضلاب می شوند و در نهایت پساب ...
شرکت کمپ،    تهران،   تماس: 02166124382

 

12/7/91

پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آردا زیست ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ... فلزی قابل حمل و نقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی - پکیج ...
شرکت مهندسی آردا زيست،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

12/7/91

تصفیه فاضلاب
فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آردا زیست ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ... فلزی قابل حمل و نقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی - پکیج ...
شرکت مهندسي آردا زيست،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

22/9/90

- مشاوره، طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و بتنی
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست (سهامی ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ... فلزی قابل حمل و نقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی - پکیج ...
شرکت مهندسی آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

22/9/90

پکیج تصفیه فاضلاب -- پکیج های فلزی قابل حمل و نقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست (سهامی ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ... فلزی قابل حمل و نقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی - پکیج ...
شرکت مهندسی آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

22/9/90

پکیج تصفیه فاضلاب -شرکت آب زیست
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست (سهامی ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ... فلزی قابل حمل و نقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی - پکیج ...
شرکت مهندسی آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

22/9/90

تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست مشاوره/طراحی/ساخت - ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ...
شرکت مهندسی آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

22/9/90

پکیج تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست مشاوره/طراحی/ساخت - ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ...
شرکت مهندسی آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

22/9/90

پکیج تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب. شرکت مهندسی آب زیست
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست مشاوره/طراحی/ساخت - ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ...
شرکت مهندسی آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

22/9/90

پکیج تصفیه فاضلاب -انجام پروژه سراسر ایران
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست مشاوره/طراحی/ساخت - ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ...
شرکت مهندسی آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

9/11/89

پکیج تصفیه فاضلاب
و مجری سیستمهای تصفیه فاضلاب تلفن دفتر مرکزی :46866276-021 ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ... فلزی قابل حمل و نقل تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی - پکیج ...
شرکت مهندسی بهینه آب،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

19/7/89

پکیج تصفیه فاضلاب-شرکت مهندسی آب زیست
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست مشاوره/طراحی/ساخت - ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ...
شرکت آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

19/7/89

تصفیه خانه فاضلاب
تصفیه فاضلاب طراح و مجری سیستمهای ... تصفیه فاضلاب شرکت مهندسی آب زیست مشاوره/طراحی/ساخت - ... انواع سیستم های تصفیه فاضلاب - مشاوره ، طراحی و ساخت ... پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی: فلزی و ...
شرکت آب زیست،    كرج،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

12بعدي آخر(1 تا 20 از 28 مورد)


فروش و نصب انواع سانترال ، تلفن بی سیم و فاکس پاناسونیک


فروش یکدستگاه مشعل دوگانه سوز در حد نو هوفمات SLG4NZG


ویدئو پروژکتور


پیکاپ پاسپورت،وقت سفارت،رزواسیون هتل در سرار جهان


حراج دستگاه دستمال کاغذی جبعه ای و رولی توالت


فروش ویژه دستگاه نورد 3 غلطکه و نورد 4 غلطکه مگا ماشین نماینده انحصاری محصولات آکیاپاک ترکیه


نوار چسب عایق سرد لوله های فولادی با مارک آلتن و آلتا واجرای رپینگ خطوط لوله


پرده برقی


تثبیت کننده ولتاژ - استابلایزر - اتوترانس - واریابل - واریاک- مقاومت - شفت اینکودر- انکودر ROTARY SHAFT ENCODER - کوپلینگ -سرج ارستر surge arrester


بلوک شهر (تولیدکننده بلوک سبک)


گوشی آیفون 6 طرح اصلی 16 گیگ


فروش سرور های HP و Supermicro


فروش چیپس سنتی و پفک هندی


صندوق فروشگاهی کارا


انواع آسیاب خانگی، عطاری، کارگاهی و صنعتی

آگهی ویژه

Search

دوشنبه 13 بهمن 1393