منو

جستجو : عکس از رنگ موهای جدید


22/7/93

رنگ موی موقت هات هیوز
موی موقت هات هیوز hair ... chalk hot huez رنگ مو هات هیوز گچ رنگ مو ... هات هاز دارای 4 رنگ اصلی ... می باشد شما ... با استفاده ... از این گچ می توانید در عرض ... دقیقا 5 ثانیه دسته دسته موهای خود را به صورت کاملا فشن ...
احمدی،    خراسان،   تماس: 09109612588
قيمت: 33000 تومان

1/8/93

رنگ موی موقت هات هیوز
موی موقت هات هیوز Hair ... Chalk Hot Huez شما با استفاده از گچ مو می توانید در عرض ... ثانیه بله دقیقا 5 ثانیه موهای خود را به صورت کاملا فشن ... رنگ کنید! شامل چهار رنگ بنفش، ... صورتی، سبز و آبی نگران ...
Alireza Nemati،    تهران،  
قيمت: 26000 تومان

8/6/94

دستگاه بافت مو جانسون جدید
بافت و حالـــت دادن به موهای سر میباشد. دستگاه بافت ... اولین بار در ایران بدون نیاز به صرف وقت زیاد و هزینه ... با کمترین هزینه در منزل موهای خود را به زیباترین شکل ... زمانی بسیار کم موهای شما از شکل معمولی به بهترین ...
مرادي،    تهران،  
قيمت: 240,000 ریال

2/5/94

چهره نگاری و تشخیص هویت جهانی Faces 4.0
دارای بانک اطلاعاتی گسترده از ویژگی صورت - امکان ایجاد ... کامپوزیت های عکس مانند - تولید رمزهای ... خانگی یا لپ تاپ - پشتیبانی از چهره های لاتین،آفریقائی ... و آسیائی - رنگ موهای جدید - نشانه گذاری ...
rezasalar،    تهران،  
قيمت: 5500 تومان

11/6/94

انستیتو ترمیم مو و کاشت مو طالبی(تخصص از هاروارد لندن)
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88820817-88840872-88845766-88307906
قيمت: با 30 % تخفيف

11/6/94

ترمیم مو طالبی * تخصص از هاروارد لندن
مو - کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دکتر طالبی،    تهران،   تماس: 88840872 - 88845766 - 88307906 - 88820817
قيمت: با 30 % تخفيف

2/5/94

چهره نگاری و تشخیص هویت جهانی Faces 4.0
دارای بانک اطلاعاتی گسترده از ویژگی صورت - امکان ایجاد ... کامپوزیت های عکس مانند - تولید رمزهای ... خانگی یا لپ تاپ - پشتیبانی از چهره های لاتین،آفریقائی ... و آسیائی - رنگ موهای جدید - نشانه گذاری ...
rezasalar،    تهران،  
قيمت: 5500 تومان

11/6/94

درمان ریزش مو = ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی
و کاشت موی طبیعی طالبی تخصص از هاروارد لندن ترمیم مو ... 24 جایزه و دیپلم بین المللی از اولین موسسات ترمیم مو ... پیوند مو با بهترین روش ها و جدیدترین روش های ترمیم مو و ... نگران موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ...
دکتر طالبي،    تهران،   تماس: 88307906-88845766-88820817-88840872
قيمت: بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس

11/6/94

انستیتو ترمیم مو طالبی ( کاشت مو و ترمیم مو )
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88840872-88845766-88307906-88820817
قيمت: با 30 % تخفيف

11/6/94

ترمیم مو و کاشت مو طالبی (تخصص از هاروارد لندن )
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88840872-88845766-88307906-88820817
قيمت: با 30 % تخفيف تخفيف

11/6/94

درمان ریزش مو
ترمیم مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... 24 جایزه و دیپلم بین المللی از اولین ترمیم موههای تاسیس ... نگران موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دکتر طالبي،    تهران،   تماس: 88840872-88307906-88820817-88845766
قيمت: با 30 % تخفیف بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس

11/6/94

کاشت مو و ترمیم مو
ترمیم مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... 24 جایزه و دیپلم بین المللی از اولین ترمیم موههای تاسیس ... نگران موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
طالبي،    تهران،   تماس: 88840872-88307906-88820817-88845766
قيمت: با 30 % تخفیف بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس

11/6/94

ترمیم مو و کاشت مو طالبی
مو - کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دکتر طالبی،    تهران،   تماس: 88840872 - 88845766 - 88820817 - 88307906
قيمت: با 30 % تخفیف

11/6/94

ترمیم مو و کاشت مو طالبی (تخصص از هاروارد لندن )
مو - کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88845766-88840872-888820817-88307906
قيمت: با 30 % تخفیف

11/6/94

ترمیم مو و کاشت مو طالبی (تخصص از هاروارد لندن)
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88845766-88840872-888820817-88307906
قيمت: با 30 % تخفیف

11/6/94

ترمیم مو و کاشت مو طالبی(تخصص از هاروارد لندن)
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... جایزه و دیپلم بین المللی از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88840872-88845766-88820817-88307906
قيمت: با 30% تخفیف بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس

11/6/94

ترمیم مو و کاشت موی طالبی
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... کننده لوح تقدیر هاروارد از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88840872-88845766-88307906-88820817
قيمت: با 30 % تخفيف

11/6/94

ترمیم و کاشت مو طالبی = درمان انواع ریزش مو
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... جایزه و دیپلم بین المللی از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88840872-88845766-88820817-88307906
قيمت: با 30% تخفیف بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس

11/6/94

ترمیم مو و کاشت مو طالبی (تخصص از هاروارد لندن)
مو – کاشت مو تخصص از هاروارد لندن مشاوره رایگان ... جایزه و دیپلم بین المللی از اولین ترمیم موههای تاسیس ... موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
دكتر طالبي،    تهران،   تماس: 88845766-88820817-88840872-88307906
قيمت: با 30 % تخفيف

11/6/94

درمان ریزش سر در زنان و مردان = ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی و پیوند مو طبیعی طالبی
و پیوند مو طبیعی طالبی تخصص از هاروارد لندن ترمیم مو ... 24 جایزه و دیپلم بین المللی از اولین موسسات ترمیم مو ... نگران موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید جوانی ... سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم ما موهای شما ...
طالبي،    تهران،   تماس: 88307906-88845766
قيمت: بمناسبت سي و پنجمين سال تاسيس با 30 % تخفيف
12345بعدي آخر(1 تا 20 از 97 مورد)

آگهی ویژه

Search

چهارشنبه 11 شهريور 1394