منو

جستجو : اداره اماکن ناجا


14/2/94

سیستم های حضورغیاب - دستگاه حضور و غیاب کامپیوتری - مشهد استان خراسان - کارت ساعت
گارانتی رایگان برخی از اماکن نصب ساعتها ی حضور وغیاب ... خمینی ، هما و.... ) گمرک اداره کل فرودگاه های کشور کارخانه ... ارتش نزاجا معاونت انتظامی ناجا قرارگاه عملیاتی سپاه ...
پارس الماس،    خراسان،   تماس: 05118449601

2/5/90

سایت جدید-پوشش نما بلکا-رخا
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
سحر اميني،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

4/8/90

سایت جدید-پوشش نما بلکا-رخا
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
reza bahari،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

18/8/89

بلکا
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
davood abasi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/3/89

• طرح ویزه نوروزی گروه کارخانجات پوشش نما برکا فقط تا پایان اسفند 88
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
nima asadi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

18/8/89

طرح ویزه نوروزی
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
davood abasi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

25/2/89

طرح ویزه نوروزی
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
hasan nazari،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

25/2/89

belka
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
ehsan moradi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

25/2/89

طرح ویزه نوروزی گروه کارخانجات پوشش نما برکا فقط تا پایان اسفند 88
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ... و ارشاد اسلامی ، شهرداری ، اداره اماکن عمومی ناجا ، سازمان ... بازرسی ... ، اداره ... تعزیرات حکومتی و سازمانهای ...
ehsan moradi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

14/2/94

دستگاه حضور غیاب دوربین دار واثر انگشت
گارانتی رایگان *برخی از اماکن نصب ساعتها ی حضور وغیاب* * ... خمینی ، هما و.... ) * گمرک اداره کل فرودگاه های کشور * کارخانه ... ارتش نزاجا * معاونت انتظامی ناجا * قرارگاه عملیاتی سپاه ...
پارس الماس،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

14/2/94

فروش نصب و راه اندازی دستگاه و سیستم حضور و غیاب اثرانگشت - تشخیص چهره - کارت بدوت تماس - مایفر - دوربین دار
رایگان برخی از اماکن نصب ساعتها ی حضور وغیاب ... خمینی ، هما و.... ) گمرک اداره کل فرودگاه های کشور کارخانه ... نزاجا معاونت انتظامی ناجا قرارگاه عملیاتی سپاه ...
پارس الماس،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

11/9/91

سیستم های حضورغیاب - دستگاه حضور و غیاب کامپیوتری - کارت ساعت - تشخیص چهره - کنترل تردد - اثر انگشت - دوربین دار ...
گارانتی رایگان برخی از اماکن نصب ساعتها ی حضور وغیاب شهرداری ... امام خمینی ، هما و.... ) گمرک اداره کل فرودگاه های کشور کارخانه ... ارتش نزاجا معاونت انتظامی ناجا قرارگاه عملیاتی سپاه ...
pars almas،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/8/89

انتخاب اسان
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
nima sori،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/8/89

رخا در شهرستان سیرجان
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
nima sori،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/8/89

** رخا **
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
nima sori،    كرمان،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

18/8/89

بلکا
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
davood abasi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

18/8/89

رخا
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
davood abasi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/3/89

رخا...بلکا
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
nima asadi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/3/89

rakha... belka
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
mahsa nori،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

25/2/89

رخا...بلکا
زبان و ادب فارسی ، اداره کل ثبت شرکت ها ، اداره ... کل اماکن عمومی ناجا ، شهرداری ... و... ... از استفاده ...
ehsan moradi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
12بعدي آخر(1 تا 20 از 22 مورد)

آگهی ویژه

Search

يكشنبه 8 آذر 1394