جستجو : ازمونهای ازمایشی سنجش


25/8/93

منابع دکتری 92 همراه با بسته ISIرایگان
کلیدی: سنجش تکمیلی 90 ، سرفصل ازمونهای ... مهندسی صنایع سنجش تکمیلی ... ، دروس تخصصی کارشناسی ... آزمایشی کارشناسی ارشد سنجش + علوم دامی ، سنجش تکمیلی90 ... ، موسسات کنکور ... بیماری شناسی کشاورزی ، سنجش تکمیلی ، برنامه ریزی سنجش ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44016919

 

25/8/93

قطب کارشناسی ارشد و دکتری دامپزشکی کشور
شناسی دامپزشکی، سرفصل ازمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی سنجش تکمیلی ، موسسات کنکور ... ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی سنجش تکمیلی ، فروش جزوات کارشناسی ... ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی سنجش تکمیلی ، بسته های آموزشی ...
سنجش امیرکبیر sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690

 

25/8/93

قطب کارشناسی ارشد و دکتری شیلات کشور
طبیعی شیلات، سرفصل ازمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... مهندسی منابع طبیعی شیلات سنجش تکمیلی ، موسسات کنکور ... مهندسی منابع طبیعی شیلات سنجش تکمیلی ، فروش جزوات کارشناسی ... مهندسی منابع طبیعی شیلات سنجش تکمیلی ، بسته های آموزشی ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690

 

24/8/93

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی کارشناسی ارشد پرستاری کد 1100
ارشد پرستاری , سرفصل ازمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... کارشناسی ارشد پرستاری سنجش امیرکبیر , موسسات کنکور ... ریزی کارشناسی ارشد پرستاری سنجش امیرکبیر , فروش جزوات ... کارشناسی ارشد پرستاری سنجش امیرکبیر , بسته های آموزشی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144031693

 

24/8/93

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی کارشناسی ارشد سم شناسی کد 1200
ارشد سم شناسی , سرفصل ازمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... کارشناسی ارشد سم شناسی سنجش امیرکبیر , موسسات کنکور ... ریزی کارشناسی ارشد سم شناسی سنجش امیرکبیر , فروش جزوات ... کارشناسی ارشد سم شناسی سنجش امیرکبیر , بسته های آموزشی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144031693

 

24/8/93

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کد 1300
و درمانی , سرفصل ازمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... خدمات بهداشتی و درمانی سنجش امیرکبیر , موسسات کنکور ... خدمات بهداشتی و درمانی سنجش امیرکبیر , فروش جزوات ... ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144031693

 

24/8/93

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت کد 1350
آموزش بهداشت , سرفصل ازمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... کارشناسی ارشد آموزش بهداشت سنجش امیرکبیر , موسسات کنکور ... کارشناسی ارشد آموزش بهداشت سنجش امیرکبیر , فروش جزوات ... کارشناسی ارشد آموزش بهداشت سنجش امیرکبیر , بسته های آموزشی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144031693

 

24/8/93

منابع آزمون, آزمون آزمایشی, دروس امتحانی کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی کد 1400
بر امور دارویی , سرفصل ازمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... ارشد نظارت بر امور دارویی سنجش امیرکبیر , موسسات کنکور ... ارشد نظارت بر امور دارویی سنجش امیرکبیر , فروش جزوات ... ارشد نظارت بر امور دارویی سنجش امیرکبیر , بسته های آموزشی ...
سنجش ارشد،    تهران،   تماس: 02144031693

 

18/8/90

مدیریت زمان با بسته های آموزشی سنجش تکمیلی
در زمانی که تا کنکور باقی مانده است نیاز به برنامه ریزی دقیق و مدون به خوبی احساس می شود. با بسته های آموزشی ... می شود. با بسته های آموزشی سنجش تکمیلی امیرکبیر برنامه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: درسایت

 

18/8/90

درمان تنبلی در درس خواندن دانشجویان کشف شد
یکی از عوامل تنبلی و نا امیدی در دانشجویانی که می خواهند در آزمون های سراسری و آزاد شرکت کنند نداشتن آگاهی ... شوند. جزواتی که توسط موسسه سنجش تکمیلی تهیه و توزیع می ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: در سایت

 

18/8/90

از قبولی در کنکور ارشد و دکتری ناامید هستید؟
شود با تهیه بسته های آموزشی سنجش تکمیلی امیرکبیر، علاوه ... در کنکورهای آزمایشی موسسه سنجش تکمیلی گام بلندی در قبولی ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: در سایت

 

18/8/90

آیا به قبولی در دانشگاه های شریف، تهران و امیرکبیر می اندیشید؟
نام خدا» موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر از صمیم ... منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش و شورای عالی برنامه ریزی -برنامه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

18/8/90

با پکیجهای تحصیلات تکمیلی قبولی را به خود هدیه نمایید
«به نام خدا» هرآنجه که برای قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر نیاز دارید در بسته های سنجش تکمیلی یافت می شود. ... نیاز دارید در بسته های سنجش تکمیلی یافت می شود. کافی ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: در سایت

 

18/8/90

پیروزی در کارشناسی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
فنی با ما راحت و هموار است. سنجش تکمیلی امیر کبیر با افتخار ... منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش و شورای عالی برنامه ریزی -برنامه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: در سایت

 

18/8/90

آیا هدف شما قبولی در آزمون ارشد مهندسی شیمی ایران است؟
نام خدا» موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر از صمیم ... منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش و شورای عالی برنامه ریزی -برنامه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: 290,000

 

18/8/90

برای قبولی در ارشد کدام موسسه را انتخاب می کنید؟
نام خدا» موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر از صمیم ... منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش و شورای عالی برنامه ریزی -برنامه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

18/8/90

آیا در حال تبدیل شدن به یک دانشجوی تنبل هستید؟
نام خدا» موسسه سنجش تکمیلی امیرکبیر از صمیم ... منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش و شورای عالی برنامه ریزی -برنامه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

18/8/90

موفقیت در کنکور سراسری ارشد مدیریت نساجی
«به نام خدا» داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دیگر نگران قبولی نباشند زیرا با تهیه بسته های سنجش تکمیلی ... زیرا با تهیه بسته های سنجش تکمیلی امیرکبیر که توسط ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: در سایت

 

18/8/90

دانشجمویان دکتری و ارشد چرا از قبولی نا امید هستید؟
فنی با ما راحت و هموار است. سنجش تکمیلی امیر کبیر با افتخار ... منابع اعلام شده توسط سازمان سنجش و شورای عالی برنامه ریزی -برنامه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: در سایت

 

18/8/90

فقط دانشجویان آمار بخوانند-سراسری آزاد
موسه سنجش تکمیلی امیرکبیر با سابقه طولانی در آماده سازی بسته های آموزشی و برگزاری آزمون های آزمایشی در مقطع ... سنجش تکمیلی امیرکبیر با سابقه ...
Sanjesh-Takmili-amirkabir،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: در سایت

 

123بعدي آخر(1 تا 20 از 44 مورد)


دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک ، دستگاه آبگیر لوله ای فرش ،آبگیر چهار لوله ضد چروک (قالیشویی )


اجاره آپارتمان مبله در تهران


فروش انواع دستگاه شستشوی فرش و قالی


ترجمه حرفه ای با قیمت مناسب + هدیه ویژه


فروش ویژه (رولفرم،پرس برک،پانج )محصولات پایابرش 17/08 الی 17/09


واردات قطعات الکترونیکی


ویدئو پروژکتور


آموزش کسب درآمد از ۴۰۰ شغل و کار پر درآمد,شغل جدید,آموزش تولید و ساخت 400 محصول بصورت تصویری, شغل پردرآمد


ثبت و صدور ویزا


آبگیر لوله ضد چروک( قالی شویی)


فروشگاه سبلان صنعت


پیمانکار راه و ساختمان


**فروش ویژه لیزینگی الوند 6 و 8 تن تحویل فوری**


فروش دستگاه قالیشویی صنعتی دلتاماشین یزد


آموزش کسب درآمد از ۴۰۰ شغل و کار پر درآمد,شغل جدید,آموزش تولید و ساخت 400 محصول بصورت تصویری, شغل پردرآمد

آگهی ویژه

Search

آدينه 30 آبان 1393