منو

جستجو : اسامی اصیل ایرانی برای ثبت شرکت


29/3/89

رخا...بلکا
گسترده صورت گرفته توسط این شرکت ، افراد و شرکتهای بسیاری ... درصدد سوء استفاده ... از نام و محصولات این شرکت برآمدند . که در پی آن و ... جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت نام رسمی و قانونی خود را ... داد و نام تجاری *رخا* را نیز برای محصولات خود انتخاب نمود ...
nima asadi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/3/89

rakha... belka
گسترده صورت گرفته توسط این شرکت ، افراد و شرکتهای بسیاری ... درصدد سوء استفاده ... از نام و محصولات این شرکت برآمدند . که در پی آن و ... جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت نام رسمی و قانونی خود را ... داد و نام تجاری *رخا* را نیز برای محصولات خود انتخاب نمود ...
mahsa nori،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

25/2/89

رخا...بلکا
گسترده صورت گرفته توسط این شرکت ، افراد و شرکتهای بسیاری ... درصدد سوء استفاده ... از نام و محصولات این شرکت برآمدند . که در پی آن و ... جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت نام رسمی و قانونی خود را ... داد و نام تجاری *رخا* را نیز برای محصولات خود انتخاب نمود ...
ehsan moradi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

25/2/89

رخا
گسترده صورت گرفته توسط این شرکت ، افراد و شرکتهای بسیاری ... درصدد سوء استفاده ... از نام و محصولات این شرکت برآمدند . که در پی آن و ... جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت نام رسمی و قانونی خود را ... داد و نام تجاری *رخا* را نیز برای محصولات خود انتخاب نمود ...
ehsan moradi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

25/2/89

بلکا 26315237 26315238 رخا rakha.ir جایگزینی
. 26315238 شرکت رخا rakha.ir جایگزینی مطمئن ... گسترده صورت گرفته توسط این شرکت ، افراد و شرکتهای بسیاری ... درصدد سوء استفاده ... از نام و محصولات این شرکت برآمدند . که در پی آن و ... جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت نام رسمی و قانونی خود را ...
ehsan moradi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/8/89

** رخا **
کارخانجات پوشش نما برکا شرکت نمایید . ** رخا ** • * ... استفاده از واژه بلکا ، این شرکت نام قانونی و ثبتی خود را ... از پوشش نما بلکا ... / 1375 به کار بردن واژه * بلکا * برای هر فرد حقیقی و حقوقی غیر ... مراجعات عاملین و نمایندگان شرکتهای تولیدی غیر مجاز به ...
nima sori،    كرمان،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

18/8/89

بلکا
. 26315238 شرکت رخا rakha.ir جایگزینی مطمئن ... گسترده صورت گرفته توسط این شرکت ، افراد و شرکتهای بسیاری ... درصدد سوء استفاده ... از نام و محصولات این شرکت برآمدند . که در پی آن و ... جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت نام رسمی و قانونی خود را ...
davood abasi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

18/8/89

رخا
گسترده صورت گرفته توسط این شرکت ، افراد و شرکتهای بسیاری ... درصدد سوء استفاده ... از نام و محصولات این شرکت برآمدند . که در پی آن و ... جمهوری اسلامی ایران ، این شرکت نام رسمی و قانونی خود را ... داد و نام تجاری *رخا* را نیز برای محصولات خود انتخاب نمود ...
davood abasi،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/8/89

انتخاب اسان
مراجعات عاملین و نمایندگان شرکتهای تولیدی غیر مجاز به ... این شرکت و درخواست اخذ نمایندگی ... سطح فرهنگ و شعور هموطنان ایرانی در سراسر کشور می باشد ، شایان ... بعنوان نماینده و یا عاملیت شرکتهای متفرقه مدتی در این ...
nima sori،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
1(1 تا 9 از 9 مورد)

آگهی ویژه

Search

دوشنبه 12 مرداد 1394