منو

جستجو : آزمون های سنا


10/3/94

ذکرمنابع درسی به همراه ضرایب کارشناسی ارشد تمام رشته های علوم پزشکی و زیست شناسی در سایت گروه آموزشی سنا(SANA)
کارشناسی ارشد تمام رشته های علوم پزشکی و زیست شناسی ... در سایت گروه آموزشی سنا(SANA): منابع درسی کارشناسی ... درسی کارشناسی ارشد رشته های زیست شناسی (کلیه گرایشها) ... مکاتبه ای به نگارش رتبه های تک رقمی آزمونهای ارشد ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166462585_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت علوم پزشکی دات کام

10/3/94

جزوه منحصر به فرد میکروب شناسی برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
و خلاصه شامل نکات کلیدی آزمونهای کارشناسی ارشد برگرفته ... ... از کتابهای مرجع و منابع معرفی شده ... نگارش این جزوات توسط رتبه های برتر آزمونهای کارشناسی ... ارشد سالهای ... اخیر ... صورت گرفته است گروه ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346_02166462585 09197070013_14
قيمت: درج شده در سایت علوم پزشکی دات کام

10/3/94

کارشناسی ارشد تضمینی نانوتکنولوژی پزشکی،جزوه،کلاس،آزمون،مشاوره
آموزشی سنا ، اجتماعی از نفرات برتر ... آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا ... ... به خدمات زیر در زمینه آزمون کارشناسی ارشد نموده است ... که شامل: 1- برگزاری کلاسهای آموزشی با ظرفیت محدود ... توسط نفرات برتر آزمونهای سالهای اخیر 2- گردآوری ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447-02166574346_02166462585

10/3/94

جزوه،کلاس،آزمون،مشاوره ارشد رشته بیوشیمی بالینی
علوم پزشکی سنا ،مجمووعه ای متشکل از نفرات ... برتر آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا ... ... به خدمات زیر در زمینه آزمون کارشناسی ارشد نموده است ... که شامل: 1- برگزاری کلاسهای آموزشی با ظرفیت محدود ... توسط نفرات برتر آزمونهای سالهای اخیر 2- گردآوری ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447-02166574346_02166462585

10/3/94

جزوه،کلاس،آزمون،مشاوره برای ارشد وزارت بهداشت رشته انگل شناسی
مجمووعه ای متشکل از نفرات ... برتر آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا ... ... به خدمات زیر در زمینه آزمون کارشناسی ارشد نموده است ... که شامل: 1- برگزاری کلاسهای آموزشی با ظرفیت محدود ... توسط نفرات برتر آزمونهای سالهای اخیر 2- گردآوری ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447-02166574346_02166462585_09197070013_14

10/3/94

کارشناسی ارشد ویروس شناسی،جزوه،کلاس،آزمون،مشاوره
آموزشی که مجمووعه ... ای است متشکل از نفرات برتر آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا ... ... به خدمات زیر در زمینه آزمون کارشناسی ارشد نموده است ... که شامل: 1- برگزاری کلاسهای آموزشی با ظرفیت محدود ... توسط نفرات برتر آزمونهای سالهای اخیر 2- گردآوری ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447-02166574346_02166462585

10/3/94

بسته تضمینی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ،جزوه،کلاس،آزمون،مشاوره
آموزشی سنا ،مجموعه ای متشکل از نفرات ... برتر آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا ... ... به خدمات زیر در زمینه آزمون کارشناسی ارشد نموده است ... که شامل: 1- برگزاری کلاسهای آموزشی با ظرفیت محدود ... توسط نفرات برتر آزمونهای سالهای اخیر 2- گردآوری ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447-02166574346_02166462585

10/3/94

قبولی در ارشد ایمونولوژی باجزوه،کلاس،آزمون و مشاوره سنا
آموزشی سنا ،مجمووعه ای متشکل از نفرات ... برتر آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا ... ... خدمات زیر رادر زمینه آزمون کارشناسی ارشد ارائه میدهد ... که شامل: 1- برگزاری کلاسهای آموزشی با ظرفیت محدود ... توسط نفرات برتر آزمونهای سالهای اخیر 2- گردآوری ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447-02166574346_02166462585

10/3/94

ازمونهای آزمایشی طبقه بندی شده
های آزمایشی طبقه بندی ... شده ... کارشناسی ارشد پزشکی سنا ، خدمتی دیگر از گروه آموزشی ... سنا با نوآوری جدید برای داوطلبان ... کارشناسی ارشد پزشکی تا آزمون همراه شما هستیم. مزیت ... های این آزمونها : 1- زمانبندی ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166462585-02166574346--09197070013-14
قيمت: درج شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده نفرات برتر کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی سال 90 و89
جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ... نگارش توسط رتبه های ... برتر آزمون دو سال اخیر 2) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346

10/3/94

جزوات تایپ شده کارشناسی ارشد هماتولوژی( خون شناسی ) به نگارش رتبه های برتر
جزوه بیوشیمی حال حاضر ویژه آزمون ارشد هماتولوژی) 4): جزوه ... جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده نفرات برتر کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (سال 90)
آناتومی و کتابها و CDهای لازم قابل ذکر است که ... جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

آزمونهای آزمایشی کشوری رشته های علوم پزشکی و زیست شناسی
آزمایشی حضوری و اینترنتی ... ... کننده از تمامی نقاط کشور آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... ... پرستاری آزمونهای آزمایشی کارشناسی ارشد ... ... پرستاری مراقبتهای ویژه آزمونهای آزمایشی ... کارشناسی ارشد ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده نفرات برتر کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (رتبه 2 و 3)
جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ... نگارش توسط رتبه های ... برتر آزمون دو سال اخیر 2) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده نفرات برتر کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی( زیست فناوری پزشکی )
جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ... نگارش توسط رتبه های ... برتر آزمون دو سال اخیر 2) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده کارشناسی ارشد مامایی به نگارش رتبه های برتر سال 90 و 89
بارداری و زایمان جزوه بیماریهای زنان جزوه بیماریهای داخلی ... و جراحی مربوط به ... مامایی جزوه نوزادان و مراقبتهای مربوطه جزوه بهداشت ، تغذیه ... جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

فروش جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط (رتبه1 تا 5)
بهداشت محیط به نگارش رتبه های 1 تا 5 سال 90 و 89 جزوه تصفیه ... ای کامل از رفرانس های لاتین و فارسی برای هر درس قابل ... جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده نفرات برتر کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی سال 90- 89
جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ... نگارش توسط رتبه های ... برتر آزمون دو سال اخیر 2) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده نفرات برتر کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی سال 89
جزوه بیوشیمی (گروه مولفین سنا) قابل ذکر است که این جزوات ... صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166574346
قيمت: اعلام شده در سايت

10/3/94

جزوات تایپ شده کارشناسی ارشد سم شناسی به نگارش نفرات برتر سال89-90
جزوات صرفا برای گروه آموزشی سنا به نگارش درآمده اند و گردآورندگان ... در حال حاضر نسبت به موسسه های آموزشی دیگر میباشند. ویژگیهای ... بارز جزوات آموزشی سنا: 1) ... نگارش توسط رتبه های ... برتر آزمون دو سال اخیر 2) ...
گروه آموزشي سنا،    تهران،   تماس: 02177308447_02166566967_ 09194611307_09125072262
قيمت: اعلام شده در سايت
12بعدي آخر(1 تا 20 از 28 مورد)

آگهی ویژه

Search

سه شنبه 9 تير 1394