منو

جستجو : آجرقزاقی


8/5/94

آجرقزاقی ، آجرنما
پیازی وقرمزاخرایی ) ، آجرقزاقی نیمه سایز5/5×6×20( پوست پیازی ... انگلیسی 7 و5/5 سانت -آجرقزاقی ( قرمزوزردوپوست پیازی ...
رضا وكيلي،    تهران،   تماس: 09122433627
قيمت: درب كارخانه

7/6/94

کارخانه آجرنما شفق
کارخانه آجرنمامفتخراست محصولات خودرامستقیم بمصرف کننده عرضه نماید. آجرنما 10 سوراخ درسایزهای 4و5و5/5 (قرمز ...
reza vakili،    تهران،   تماس: 09122433627
قيمت: درب کارخانه

7/6/94

آجرنماقزاقی ونسوز
آجرنما 10سوراخ (زرد و قرمز ) درسایزهای 4و5و5/5 - آجرنماپلاک ( زرد و قرمز و گل بهی و...) 4 و 5 و 5/5 و6 و 6/5 و7 و8 - آجرنمانسوز ...
reza vakili،    تهران،   تماس: 09122433627
قيمت: درب کارخانه

7/6/94

آجرنما نسوز و طرح انگلیسی
آجرنماقزاقی ( سنتی ) کامل و نیمه و پلاک دررنگهای زرد وپوست پیازی و حنایی و قرمزروشن و قرمزسیر و ابلق و ...-آجرنما10سوراخ ...
reza vakili،    تهران،   تماس: 09122433627
قيمت: درب کارخانه

7/6/94

کارخانه آجرنما
تولیدانواع آجرنما قزاقی ( کامل ، نیمه و پلاک ) در رنگهای زرد و پوست پیازی و قرمز و قهوه ای و ابلق و .... انواع ...
reza vakili،    تهران،   تماس: 09122433627
قيمت: درب کارخانه

8/5/94

آجرنماقزاقی ونسوز
تولید انواع آجرنما : آجرنما قزاقی ( سنتی ) 20×10×5/5 و 20×5×5/5 و 20×3×5/5 دررنگهای متنوع زرد، پوست پیازی ، حنایی ، قرمزروشن ...
غلامرضا وكيلي،    تهران،   تماس: 09122433627
قيمت: درب کارخانه

8/5/94

آجر قزاقی (سنتی ) رستیک
تولیدانواع آجرنماقزاقی (کامل ، نیمه و پلاک‌) دررنگهاوطرحهای متنوع زرد و پوست پیازی و حنایی و قرمزروشن و قرمزسیر ...
رضا وكيلي،    تهران،   تماس: 09122433627
قيمت: درب کارخانه
1(1 تا 8 از 8 مورد)آجرقزاقی ، آجرنما - آجرقزاقی

آگهی ویژه

Search

پنجشنبه 12 شهريور 1394