منو

جستجو : خواندن اعداد انگلیسی و تلفظ آنها


5/2/94

پکیج آموزشی فارسی و انگلیسی قاصدک با تخفیف ویژه
برای کودکان، آماده سازی آنها برای آینده می باشد. پس ... از همین امروز کار را برای آنها شروع کنیم. والدین در پیشرفت ... (قبل از ۱ سالگی) ۲- مرحله تلفظ کلمات ( ۱ تا ۲ سالگی) ۳ ... – مرحله خواندن کلمات ( ۲ تا ۳ سالگی) کودکان ...
فروشگاه اینترنتی شاپ استار،    تهران،  
قيمت: 25000تومان

17/1/94

آموزش زبان انگلیسی به روش رزتا استون
زبان انگلیسی به روش رزتا استون روش ... این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

6/11/93

پکیج آموزشی فارسی و انگلیسی قاصدک - مخصوص کودکان
آموزشی فارسی و انگلیسی قاصدک با استفاده از تکنولوژی ... برای کودکان، آماده سازی آنها برای آینده می باشد. پس ... از همین امروز کار را برای آنها شروع کنیم. والدین در پیشرفت ... (قبل از ۱ سالگی) ۲- مرحله تلفظ کلمات ( ۱ تا ۲ سالگی) ۳ ...
مسعود بهرامی،    تهران،   تماس: 02433566160
قيمت: 25000 تومان

5/5/93

آموزش جامع زبان انگلیسی به کودکان
خستگی به یادگیری زبان انگلیسی بپردازد و با انیمشن ارتباط ... شیوه آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ۵ ماه به بالا ... در این مجموعه می توانید خواندن زبانهای دیگر از جمله فارسی ... به کودک اجازه می دهد نوشتن و تلفظ یک لغت را با هم یاد بگیرد. ...
مديرفروش،    تهران،   تماس: 09358389890
قيمت: 9،900 تومان

17/1/94

آموزش زبان آلمانی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان ایتالیایی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان فرانسوی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان اسپانیایی آمریکای لاتین به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان کره ای به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان لاتین به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان عربی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان یونانی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان فیلیپینی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان روسی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان هندی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان هلندی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان عبری به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان سواحیلی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان پشتو به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881

17/1/94

آموزش زبان اسپانیایی به روش رزتا استون
این پروژه امکان پیدا کرد و آنها کمپانی ای به اسم "تکنولوژی ... موجود نبوده و هنوز بعضی از آنها نسخه 2 هستند. نرم افزار ... تبدیل می شود که هر کدام از آنها نیم ساعت بوده که با یک ... که این زیرمجموعه ها از تلفظ ، نوشتن ، کلمه ، قواعد ...
حميد جعفري،    تهران،   تماس: 09132259881
12بعدي آخر(1 تا 20 از 40 مورد)

آگهی ویژه

Search

سه شنبه 8 ارديبهشت 1394