جستجو : کرین سینک


11/1/93

فیلتر سه مرحله مخصوص ساید و زیر سینک
آب را در خانه خود تصفیه کنید، دیگر نیازی به خریدن آب معدنی ندارید Granular active carbon کربن فعال توانایی جذب شیمیایی ... رسوبات و زنگ لوله Anti Bacterial کرین فعال با دانه های پوشیده ...
مخلصی،    تهران،   تماس: 09127133786
قيمت: تماس گرفته شود

 

18/1/93

(رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری و صبحانه خوری - دیواره ها – کانتر)صفحه کورین
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین (سینک کورین)
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

1/2/93

فیلم و عکس مجلس شما » استودیو سیماپرداز » منوی E » مجموعا ۱/۳۲۰/۰۰۰ تومان
» دو دوربیـن + تجهیزات حرکتی کرین » Crane » کلیپ کروماکی » ... و مونتاژ دیجیتالی + 6 کلیپ و سینک زیبا » آلبوم دیجیتالی ...
استودیو سیماپرداز،    تهران،   تماس: ۴۴۴۶۶۶۹۸ - ۴۴۴۴۷۰۳۴
قيمت: منوی E » مجموعـا ۱/۳۲۰/۰۰۰ تومـان

 

1/2/93

فیلم و عکس مجلس شما » استودیو سیماپرداز » منوی F » مجموعا 1/540/000 تومان
» دو دوربیـن + تجهیزات حرکتی کرین » Crane » کلیپ کروماکی » ... و مونتاژ دیجیتالی + 6 کلیپ و سینک زیبا » آلبوم دیجیتالی ...
استودیو سیماپرداز،    تهران،   تماس: 44466698 - 44447034
قيمت: منوی F » مجموعـا یک میلیون و 320 هـزار تومـان

 

18/1/93

کورین کاران تهران (صفحه کورین )
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

طراحی دکوراسیون های مدرن و کلاسیک(صفحه کورین)
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

کابینت و نمای داخلی آشپزخانه (صفحه کورین)
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 02155261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

طراحی و اجرا و مشاوره دکوراسیون (صفحه کورین )
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 02155261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

سالید سورفیس ،استارون ،صفحه کورین
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین (سنگ مصنوعی یک پارچه و بدون درز)
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین (سالید سورفیس ، کورین ، استارون و سندد)
SURFACE ) صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین (سالید سورفیس ، کورین ، استارون ،تمپست)
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

تزئنات داخلی ساختمان با استفاده از صفحه کورین
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین ، دکوراسیون ، کابینت ، کانتر ، اکریلیک
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

کابینت آشپزخانه ،تاپس کابینت ، صفحات کورین
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین (آذری09122700069)
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین (طراحی و اجرا )
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

سنگ مصنوعی اکریلیک (صفحه کورین )
) صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

18/1/93

صفحه کورین (استفاده در تمامی طراحی دکوراسیون های مدرن و کلاسیک)
) مقدمه : صفحات سنگ مصنوعی کرین یا سالید سورفیس و استارون ... با استفاده از انواع صفحات کرین (solid surface ) آماده ارایه خدمات ... : - آشپزخانه (رویه کابینت - سینک ظرفشویی - میزنهار خوری ...
شركت نماسازان كلبه پاسارگاد،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

 

123بعدي آخر(1 تا 20 از 48 مورد)


پوششهای صنعتی - سیستمهای ضد خوردگی


CNC


اجاره آپارتمان مبله در تهران


کریر مدل ماکسى کوزى maxi cosi


آموزش کسب درآمد از ۴۰۰ شغل و کار پر درآمد,شغل جدید,آموزش تولید و ساخت 400 محصول شغل پردرآمد بصورت تصویری


فروش ویلای نوساز - محمودآباد - دریاسر


فروش و نصب انواع سانترال ، تلفن بی سیم و فاکس پاناسونیک


شرکت تایسیز تجهیز (تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی)


راهبند ، راهبند برقی ،راهبندالکتروپارس تلفن44400001-021


رزرو آنلاین بلیط و تور مشهد مقدس همه روزه


تخت پارک چیکو chicco و کریر ماکسى کوزى maxi cosi


لوله پلیکا|لوله کاروگیت|لوله پلی اتیلن|لوازم آبیاری قطره ای و بارانی


فروش زمین گیلان پره سر شفارود (فروش فوری)


ثبت نام دبیرستان شهید مجید امیدوار(سال تحصیلی 93-94)


فروش تثبیت کننده برق شهر(استابلایزر)مارک امگا ،لوازم اندازه گیری تابلویی زیمر آلمان-اتوترانس- واریابل- استابلایزر شیماتسو - یوپی اس مولر آلمان- باتری

آگهی ویژه

Search

دوشنبه 1 ارديبهشت 1393