جستجو : دستگاه Ec متر چیست؟


7/11/93

یو وی لایت متر UVA-365
لایت متر قابلیت اندازه گیری : 1.999mW/cm^2 ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

کنداکتیوی متر/TDS قلمیaz 8361
متر/TDS قلمی CON./TDS/SALINITY PEN ... واحد ms / µs در پنج مقیاس برای EC و در دو واحد ppm & ppt با پنج ... از محصولات قابل ارائه: لوکس متر - صوت سنج - سختی سنج - زبری ... –دیتا لاگر - رطوبت سنج - ترمومتر و ترموکوپل - تستر مواد ...
تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز،    خراسان،   تماس: 05138487780-7
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

کالیبراتور دستگاه صوت سنج SC-941
دستگاه صوت سنج فرکانس صوت خروجی ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ...
iran_sanjesh،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

ترانسمیتر ولتاژ مستقیم TR-DCV1A4-XXV
رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ... اهم ... متر ، انواع ... تستر کابل و شبکه ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

مولتی فانکشن مانیتورینگ MHB-382SD
رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ... اهم ... متر ، انواع ... تستر کابل و شبکه ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

کالیبراتور ترمومتر TC-920
می باشد که با توجه به پارامتر مورد اندازه گیری و کارآئی ... TC-920 در محدوده دمایی تیپ K ترمومتر ها را کالیبره می کند. کالیبراتور ... ترموکوپل تیپ K ترمومتر تیپ K مقادیر اندازه گیری ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

ترمومتر لیزری TM-958
لیزری TM-958 از برند لوترون ... تایوان یک ترمومتر تفنگی با قابلیت اندازه ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

سرعت سنج باد هات وایر YK-2004AH
رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ... اهم ... متر ، انواع ... تستر کابل و شبکه ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

فشارسنج PS-9302
رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ... اهم ... متر ، انواع ... تستر کابل و شبکه ...
iran_sanjesh،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

فشارسنج تفاضلی PM-9107
(فشار سنج تفاضلی) قابلیت ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ... اهم ...
iran_sanjesh،    خراسان،   تماس: 05138419910
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

مولتی فانکشن LM-8000
فانکشن 4 دستگاه در یک دستگاه قابلیت اندازه ... گیری رطوبت ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

ترانسمیتر دما TR-TMP1A4
رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ... اهم ... متر ، انواع ... تستر کابل و شبکه ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

ارت سنج کلمپی DT-3355
ارت سنج کلمپی دیجیتالی دستگاه ... ارت سنج کلمپی دیجیتال ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

مترلیزری LDM-35/100/150
رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ... اهم ... متر ، انواع ... تستر کابل و شبکه ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

محیط سنج DT-8820
ترموکوپل نوع k است . چهار دستگاه در یک دستگاه محدوده اندازه ... گیری دما ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 05138419910
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

ترمومتر لیزری تماسی IR-99
لیزری تماسی دارای کلمپ محدوده ... کلمپ : -40 ~ 200 C زمان پاسخگویی کمتر از یک ثانیه دارای دو واحد ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

ترمومتر لیزری DT-8860B/8861B/8861/ 8862/8863/8865
دقت بالا زمان پاسخگویی : کمتر از 150 ms دارای دو واحد اندازه ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

7/11/93

ترمومتر لیزری - تماسی DT-8833H/8835
پراپ تیپ K زمان پاسخگویی : کمتر از یک ثانیه دارای دو واحد ... رضوی شاملHIOKI ، KYORITSU،TESTO ، FKULE،EXTECH،UNI-T،MITECH،BESTONE ،STARMETER،ADDITEL ... در زمینه ... از قبیل : انواع مولتی متر ، میگر ، ارت سنج ، کلمپ ... آمپر متر ، LCRمتر ، فرکانس متر ، میلی ...
آریا سنجش،    خراسان،   تماس: 051-38419910 / 051-38487819
قيمت: تماس بگیرید

 

8/11/93

کمپوست قارچ آنالیز شده09199762163
، قدرت نگهداری رطوبت بالا و EC و PH کاملاً استاندارد در ... درجه 2 به ازای خاکی که برای 200 متر مربع کمپوست مصرف می شود. بعد ... حوضچه ای با ابعاد طولی 10 متر و عرض 6 متر با ارتفاع 1 متر ... . فنس را ... نیز در ارتفاع 20 ...
فروشگاه کشاورزی تی تاک،    تهران،   تماس: 09199762163
قيمت: لطفا تماس بگیرید

 

30/11/88

دستگاه آبیاری و تغذیه
توجه به اینکه یکی از مهمترین اقدامات در کشتهای گلخانه ... تغذیه مناسب امروز جهانHigh- tech از اهمیت ویزه ای برخوردار ... نمودن آنها امروزه از دستگاه های Fertilizer dosing system به عنوان ... بهترین دستگاهHigh- tech استفاده می شود. - ...
آسیا شفا گیاه،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

1(1 تا 20 از 20 مورد)


اجاره آپارتمان مبله در تهران


دفع کامل سوسک ریز درشت دفع موش بدون سمپاشی


سوزن، سوپاپ، انژکتور-کلی و جزئی-دست کامل ایسوزو، دست کامل کوماتسو، دست کامل هیوندا


دستگاه چاپ بنر با هد کونیکا 512 / 1024


چوب نمای ساختمان


دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی- صنعتی و خانگی


فروش چیپس سنتی و پفک هندی


فروش انواع هیتر و بخاری صنعتی و کارگاهی زمینی و ایستاده مخصوص گلخانه،مرغداری،گازی و گازوییلی ودوگانه سوز- فروش استثنایی


شرکت آرمان ابزار بتن تولید کننده تجهیزات قالب های بتنی داربست های مدولار جک های سقفی


lorenz Z1 تماس


فروش انواع دستگاه شستشوی فرش وقالی/ماشین سازی عزیزی


نماینده محصولات ABB در ایران


فروش یکدستگاه مشعل دوگانه سوز در حد نو هوفمات SLG4NZG


تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت


دستگاههای فتوکپی استوک اروپا ودست دوم اروپا ومواد مصرفی وقطعات

آگهی ویژه

Search

چهارشنبه 8 بهمن 1393