منو

جستجو : ژنتیک جمعیت


7/1/94

جزوات دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد
تضمینی دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد با ... ژنتیک 1و2 ژنتیک مولکولی ژنتیک ... جمعیت ژنتیک ... ایمنی ژنتیک ... انسانی کلیه ... ... جزوات ...
دانشجو آنلاین،    تهران،   تماس: 09197574595-02144696632
قيمت: تماس بگیرید

27/12/93

جزوات دکتری ژنتیک پزشکی
و بسته های آموزشی رشته ژنتیک پزشکی مقطع دکتری تخصصی ... علوم و وزارت بهداشت شامل ژنتیک پزشکی و بالینی ، ژنتیک ... سرطان ، ژنتیک ایمنی ، ژنتیک ... جمعیت ، ژنتیک ... مولکولی ... و بیوشیمیایی ... ، ... مهندسی ژنتیک ، سیتوژنتیک جزوات زبان ...
موسسه علمي آموزشي رازي،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

26/12/93

جزوات دکتری ژنتیک پزشکی
و تربیت مدرس دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی شامل دروس ؛ ژنتیک ... پزشکی و بالینی - ژنتیک ... سرطان - ژنتیک ایمنی - سیتوژنتیک ... - ژنتیک ... جمعیت - ژنتیک مولکولی ... و ... بیوشیمیائی ... - ... مهندسی ژنتیک ------------------------------------------------------- مؤسسه ...
مؤسسه آموزش عالی رازی،    تهران،   تماس: 01152218484-52218485-09362473270-09113939589

19/4/93

منابع و جزوات دکتری دانشگاه آزاد رشته ژنتیک مولکولی (قبولی صددرصد):
نگارش شده است. مهندسی ژنتیک 1و2 (دکتر نور محمدی) ژنتیک ... مولکولی (دکتر جوادی) ژنتیک ... جمعیت (دکتر صادقی زاده) ژنتیک ... ... ایمنی (دکتر ابوالحسنی) ژنتیک ... انسانی(دکتر جوادی) کلیه ...
نیما آقاجعفری،    تهران،   تماس: 09357415315
قيمت: تماس گرفته شود

19/12/93

مجموعه پروژه و مقاله مکانیابی تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک جایابی بهینه منابع تولید پراکنده
تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن موضوع: ... این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ...
عليزاده،    تهران،   تماس: فرم تماس
قيمت: 44

9/12/93

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن
تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن موضوع: ... این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ... ...
مهدی محمدی،    تهران،  
قيمت: 40,000 تومان

3/12/93

فروش اینترنتی/ نرم افزار تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک ... تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک جایابی بهینه منابع تولید ... ...
این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ... مقدمه 2- مفاهیم الگوریتم ژنتیک 3- ژن و کروموزم 4- تابع ... هدف 5- جمعیت و نسل 6- والدین و فرزندان 7- ... بلوک دیاگرام الگوریتم ژنتیک 8- عملگرهای انتخاب ، برش ...
کالای برتر،    تهران،   تماس: قیمت: 42,000 تومان
قيمت: 42,000 تومان

28/1/93

پروژه-جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه
تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن موضوع: ... این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ... ...
misam،    تهران،  
قيمت: 39,000 تومان

28/1/93

تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک جایابی بهینه منابع تولید پراکنده
این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ... مقدمه 2- مفاهیم الگوریتم ژنتیک 3- ژن و کروموزم 4- تابع ... هدف 5- جمعیت و نسل 6- والدین و فرزندان 7- ... بلوک دیاگرام الگوریتم ژنتیک 8- عملگرهای انتخاب ، برش ...
nARJES،    تهران،  
قيمت: 44,000 تومان

28/1/93

مجموعه پروژه و مقاله مکانیابی تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک جایابی بهینه منابع تولید پراکنده /اورجینال
تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن موضوع: ... این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ...
mahdi،    تهران،  
قيمت: 44,000 تومان

28/1/93

تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک شبیه سازی
این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ... مقدمه 2- مفاهیم الگوریتم ژنتیک 3- ژن و کروموزم 4- تابع ... هدف 5- جمعیت و نسل 6- والدین و فرزندان 7- ... بلوک دیاگرام الگوریتم ژنتیک 8- عملگرهای انتخاب ، برش ...
shahab_asemanhA2009،    تهران،  
قيمت: 42,000 تومان

28/1/93

مجموعه علمی جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن
تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن موضوع: ... این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ...
mahdi،    تهران،  
قيمت: 39,900 تومان

28/1/93

مجموعه تخصصی جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن
تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن موضوع: ... این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده ...
shahab_asemanhA2009،    تهران،  
قيمت: 39,000 تومان

1/1/94

جزوات و منابع دکتری اصلاح نژاد دام آزاد سراسری 94
اصلاح نژاد دام (بیوشیمی، ژنتیک جمعیت و کمی، فیزیولوژِی، ... اصلاح ... دام ۱ - بیوشیمی ضریب ۲ ۲ - ژنتیک جمعیت و کمی ۳ ۳ - فیزیولوژِی ... ... دام جزوه بیوشیمی جزوه ژنتیک جمعیت و کمی جزوه فیزیولوژِی ...
پی اچ دی آزمون،    تهران،   تماس: 0919 181 2812
قيمت: تماس بگیرید

7/1/94

دانلود منابع و جزوات تضمینی دکتری (PHD) دانشگاه آزاد 94
گیاهی دکتری زیست شناسی ژنتیک مولکولی جزوه دکتری زیست ... تضمینی دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد مهندسی ... ژنتیک 1و2 (دکتر نور محمدی) ژنتیک ... مولکولی (دکتر جوادی) ژنتیک ... جمعیت (دکتر صادقی زاده) ژنتیک ...
دانشجو آنلاین،    تهران،   تماس: 09197574595-02144696632

19/4/93

منابع و جزوات دکترای دانشگاه آزاد (قبولی صددرصد)
تضمینی دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد مهندسی ... ژنتیک 1و2 (دکتر نور محمدی) ژنتیک ... مولکولی (دکتر جوادی) ژنتیک ... جمعیت (دکتر صادقی زاده) ژنتیک ... ... ایمنی (دکتر ابوالحسنی) ژنتیک ... انسانی(دکتر جوادی) دکتری-آبخیزداری ...
نیما آقاجعفری،    تهران،   تماس: 09357415315
قيمت: تماس گرفته شود

4/1/94

با جزوات دکتری دانشگاه آزاد PHDقبولی 93 خود را تضمین کنید
گیاهی دکتری زیست شناسی- ژنتیک مولکولی دکتری زیست شناسی- ... بهاری ج:دکتر ابوالحسنی 4- ژنتیک پروکاریوت ها: الف: دکتر ... هنجی) جزوات دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد93 مهندسی ... ژنتیک 1و2 (دکتر نور محمدی) ژنتیک ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44044681

4/1/94

با جزوات دکتری دانشگاه آزاد PHDقبولی94خود را تضمین کنید
گیاهی دکتری زیست شناسی- ژنتیک مولکولی دکتری زیست شناسی- ... بهاری ج:دکتر ابوالحسنی 4- ژنتیک پروکاریوت ها: الف: دکتر ... هنجی) جزوات دکتری رشته ژنتیک مولکولی دانشگاه آزاد93 مهندسی ... ژنتیک 1و2 (دکتر نور محمدی) ژنتیک ...
سنجش تکمیلی sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44016919
قيمت: اطلاعات در سایت

4/1/94

منابع آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی وزارت بهداشت(Ph.D.)
(5 ) بیوشیمی عمومی (5/1 ) ژنتیک مولکولی (1) کارشناسی ارشد ... و قارچ شناسی (1)بیوشیمی (1) ژنتیک مولکولی (1) ایمنی شناسی ... - بیوشیمی بالینی - ژنتیک انسانی – ویروس شناسی پزشکی ...
سنجش اميركبير sanjeshetakmili،    تهران،   تماس: 44031690

4/1/94

مشاوره و انجام پروژه و پایان نامه و پروپوزال
با سلام خدمت کاربران محترم وب سایت ویکی پروژه افتخار دارد با انجام انواع پایان نامه ، پروژه ، تحقیق ، مقالات ...
مهندس عشقی،    تهران،   تماس: 09138187190
قيمت: ارزان و دانشجویی
1234بعدي آخر(1 تا 20 از 71 مورد)

آگهی ویژه

Search

آدينه 7 فروردين 1394