منو

جستجو : فرم قرارداد کابینت


5/8/93

گروه دکوراسیون و کابینت فرم فضا دکور FFD
مدرن (مشاوره رایگان) ساخت کابینت با طرحها و رنگهای مختلف ... - ساخت دکوراسیون و کابینت ام دی اف MDF - PVC طراحی زیبا ... ها ترکیب چوب و ام دی اف ، کابینت آشپزخانه ، کمد دیواری ... مجرب طراح و سازنده انواع کابینت MDF ، کابینتPVC و انواع کابینت ...
شهرام صمدی،    كرج،   تماس: 09123661875
قيمت: توافقی

23/2/94

سنگ بدون درز و یکپارچه صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت- آذری و انصاری
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

نماسازان کلبه پاسارگاد (تاپس کابینت- صفحه کورین)
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
علي آذري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت-دیواره ها - رویه کابینت
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت-شوروم-استارون
و اجرای دکوراسیون –کابینت ) با استفاده از سنگ یکپارچه ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-کانتر-پیشخوان - تاپس کابینت-طراحی و اجرا
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

تولید یونیت کابینت ها (صفحه کورین/کرین)تاپس کابینت
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت-اینتریر و ترموفرم سنگ کورین/کرین
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) اینتریر و ترموفرم ... سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ... می باشد. تولید یونیت کابینت ها از این محصول محدودیت ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت -انصاری09125946044
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت- تولید یونیت کابینتها -کورین کاران تهران آذری و انصاری
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

دکوراسیون داخلی ساختمان با استفاده از ترمو فرم سنگ مصنوعی کورین (صفحه کورین)
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
علي آذري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

دکوراسیون و تاپس کابینت و کانترهای اداری با صفحه کورین
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
علي آذري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

19/2/94

رویه ی کابینت- لوازم بهداشتی ساختمان -دکوراسیون
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
علي آذري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

19/2/94

نماسازان کلبه پاسارگاد(تاپس کابینت-دکوراسیون-کورین)
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
علي آذري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

19/2/94

میز و دیواره ها و رویه ی کابینت با صفحه کورین(کرین)
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
علي آذري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

19/2/94

دکوراسیو ن و تاپس کابینت وکانترهای اداری با صفحات کورین(صفحه کورین)
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
علي آذري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

19/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت-سنگ یک پارچه و بدون درز - آذری و انصاری
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت-کف آسانسور-کانتر-پیشخوان-دکوراسیون آشپزخانه
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم) با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت-شرکت نماسازان کلبه پاسارگاد
و اجرای دکوراسیون –کابینت ) با استفاده از سنگ یکپارچه ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور

23/2/94

صفحه کورین/کرین-تاپس کابینت- اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز
و اجرای دکوراسیون –کابینت – شوروم با استفاده از ... مصنوعی کورین اینتریر و ترموفرم سنگ های بدون درز تهیه ... اقدام به انعقاد قرارداد انتقال فن آوری و خرید ماشین ... پذیری و قابلیت تبدیل به فرم های مختلف رنگ بندی های ...
مصطفي انصاري،    تهران،   تماس: 021-55261823
قيمت: صدور پيش فاكتور
12345بعدي آخر(1 تا 20 از 84 مورد)

آگهی ویژه

Search

يكشنبه 3 خرداد 1394