جستجو : الگوریتم کلونی زنبور عسل


21/10/92

انجام پروژه بهینه سازی MATLAB و الگوریتم ژنتیک
و انجام پروژه الگوریتم ژنتیک genetic algorithm یا GA مشاوره ... و انجام پروژه الگوریتم نویسی با MATLAB مشاوره و ... MATLAB مشاوره و انجام پروژه کلونی مورچه ها ant colony optimization ... یا ACO مشاوره و انجام پروژه کلونی زنبور عسل artificial bee colony ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

12/8/93

سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ، شبیه سازی سیستم های کنترل و
سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ... 09367292276 azsoftir@gmail.com الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله ... با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ... ژنتیک ، PSO ، کلونی مورچه ... ، simulated annealing Optimization ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

 

19/5/93

مشاوره و آموزش پروژه های هوش مصنوعی ، شبکه های عصبی ، الگوریتم ژنتیک و سیستم ها و کنترل فازی توسط فارغ التحصیلان ... ، شبکه های عصبی ، الگوریتم ژنتیک و سیستم ها و کنترل ...
دانشجویی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی هوشمند اعم ... از الگوریتم ژنتیک (GA-Genetic algorithm) الگوریتم ... بهینه سازی ازدحام ذرات ... (PSO-Particle Swarm Optimization) الگوریتم بهینه سازی اجتماع زنبورهای ... مصنوعی (ABC -Artificial Bee ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09367292276

 

25/8/93

پیاده سازی و برنامه نویسی با متلب MATLAB
نفت – بازاریابی شامل الگوریتم های : پیش بینی – طبقه بندی ... نرم افزار MATLAB • الگوریتم ژنتیک یا Genetic algorithm یا GA • الگوریتم ... کلونی زنبور عسل یا Bee Colony ... optimization ... یا ... BCO و ... به عبارتی ABC • الگوریتم کلونی مورچه یا Ant colony optimization ...
مهندس فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

29/8/93

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژه های دانشجویی و مهندسی
(Images Processing)-بهینه سازی الگوریتم (Optimize Algorithm) - ارائه الگوریتمهای ... بهینه سازی (Optimizing Algorithms) ... - الگوریتمهای داده کاوی (Data Mining Algorithms) ... Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

 

29/8/93

داده کاوی اطلاعات اقتصادی
(Images Processing)-بهینه سازی الگوریتم (Optimize Algorithm) - ارائه الگوریتمهای ... بهینه سازی (Optimizing Algorithms) ... - الگوریتمهای داده کاوی (Data Mining Algorithms) ... Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

 

26/8/93

انجام پروژه های متلب و کلمنتین در کلیه رشته های علوم مهندسی رشته ریاضی
PDE پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات ... بدون shift) پیاده سازی الگوریتم L1-SVD بخش پردازش تصویر ...
دکتر رویا احمدی،    تهران،   تماس: 77617032-021خانم موسوي
قيمت: مراجعه به سايت ما.http://www.fulltext.blogsky.com/

 

21/8/93

پروژه های زیر قابل انجامه و برخی از اونا رو آماده داریم:
معادلات PDE پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات ... و بدون shift) پیاده سازی الگوریتم L1-SVD رسم چنبره روش کالوکیشن ... از نرم افزار متلب الگوریتم خط برزنهام (Bresenham) پردازش ... تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها ACO (به همراه ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

 

19/8/93

پیاده سازی و برنامه نویسی با متلب matlab
نفت – بازاریابی شامل الگوریتم های : پیش بینی – طبقه بندی ... نرم افزار matlab • الگوریتم ژنتیک یا genetic algorithm یا ga • ... الگوریتم کلونی زنبور عسل یا bee colony ... optimization ... یا ... bco و ... به عبارتی abc • الگوریتم کلونی مورچه یا ant colony optimization ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

 

15/8/93

عنوان : پیاده سازی سیستم تشخیص پلاک خودرو با تکنیک پردازش تصویر و با شبکه عصبی به وسیله نرم افزار متلب (matlab) ...
نفت – بازاریابی شامل الگوریتم های : پیش بینی – طبقه بندی ... نرم افزار matlab • الگوریتم ژنتیک یا genetic algorithm یا ga • ... الگوریتم کلونی زنبور عسل یا bee colony ... optimization ... یا ... bco و ... به عبارتی abc • الگوریتم کلونی مورچه یا ant colony optimization ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

 

15/8/93

مشاوره و انجام پروژه های برق قدرت ، پروژه های کنترل ، پروژه های الکترونیک و پروژه های مخابرات
گروه فنی مهندسی اختر الکترونیک متشکل از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های ... MATLAB پردازش سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

 

26/7/93

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژه های دانشجویی و مهندسی
(Images Processing)-بهینه سازی الگوریتم (Optimize Algorithm) - ارائه الگوریتمهای ... بهینه سازی (Optimizing Algorithms) ... - الگوریتمهای داده کاوی (Data Mining Algorithms) ... Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ...
مرکز پروژه،    تهران،   تماس: 09199511260

 

21/6/93

انجام پروزه های دانشجویی و صنعتی
و عمومی نرم افزار matlab و الگوریتم ژنتیک و مبانی بهینه سازی ... پروژه های محاسباتی و الگوریتمی با استفاده از MATLAB : - مشاوره ... سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الگوریتم ژنتیک ... پیوسته – گسسته و ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09367292276

 

19/5/93

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژ مهندسی
Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ... سازی با استفاده از الگوریتمهای جستجوی محلی (Optimizing ... By Use Local Search Algorithms) – (الگوریتم گروهی ذرات و الگوریتم ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09367292276

 

21/10/92

انجام پروزه های دانشجویی و صنعتی
پروژه های محاسباتی و الگوریتمی با استفاده از MATLAB : - مشاوره ... روش های بهینه سازی – کلونی زنبور عسل (bee colony ) و کلونی ... مورچه ... ها ... , اتوماتای یادگیر ... خورشیدی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل - بهینه ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

21/10/92

انجام کلیه پروژه ها با MATLAB
های محاسبات عددی ، الگوریتم های عددی ، پیش بینی و بهینه ... سازی در صورتی که به الگوریتم مسئله مسلط باشید، پیاده ... از 3 روز انجام می گیرد. الگوریتم ژنتیک – الگوریتم کلونی ... مورچه – الگوریتم ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

27/8/93

انجام پروژه متلب انجام پروژه matlab انجا
09367292276 azsoftir@gmail.com الگوریتم های فرا ابتکاری گسسته ... سازی فراابتکاری الگوریتم ژنتیک ، جستجوی ممنوعه ... رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری(metaheuristics)فراابتکاری ... رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) GA دانلود ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

 

18/6/93

دوره های برنامه نویسی متلب
در متلب ANFIS systems in MATLAB الگوریتم های تکاملی 1 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 1) الگوریتم های تکاملی 2 در متلب Evolutionary ... azsoft.ir 09367292276 صادقی الگوریتم های تکاملی 3 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 3) الگوریتم های تکاملی 4 در متلب Evolutionary ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09146045763

 

20/5/93

بهینه سازی داده کاوی شبکه عصبی منطق فازی
دانشجویی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی هوشمند اعم ... از الگوریتم ژنتیک (GA-Genetic algorithm) الگوریتم ... بهینه سازی ازدحام ذرات ... (PSO-Particle Swarm Optimization) الگوریتم بهینه سازی اجتماع زنبورهای ... مصنوعی (ABC -Artificial Bee ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09367292276

 

17/4/93

ثبت نام دوره های آموزشی متلب
در متلب ANFIS systems in MATLAB الگوریتم های تکاملی 1 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 1) الگوریتم های تکاملی 2 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 2) الگوریتم های تکاملی 3 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 3) الگوریتم های تکاملی 4 در متلب Evolutionary ...
قیصری،    آسياي غربي،  
قيمت: به سایت مراجعه شود

 

123بعدي آخر(1 تا 20 از 49 مورد)


تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت


فروش دسنگاه کپی و لوازم یدکی نو و دست دوم


فلزیاب CTX3030 و ETRAK مینلب


بلوک شهر (تولیدکننده بلوک سبک)


گیفت کارت آیتونز


واردات و فروش مواد اولیه فایبرگلاس و کامپوزیت


ضد یخ بتن


پیمانکار راه و ساختمان


چوب نمای ساختمان


آبگیر لوله ضد چروک( قالی شویی)


فروش و نصب انواع سانترال ، تلفن بی سیم و فاکس پاناسونیک


پیکاپ پاسپورت،وقت سفارت،رزواسیون هتل در سرار جهان


تور انتالیا بلیط انتالیا تور ترکیه تور کوشاداسی توربدروم تور مارماریس


**فروش ویژه لیزینگی الوند 6 و 8 تن تحویل فوری**


آموزش کسب درآمد از ۴۰۰ شغل و کار پر درآمد,شغل جدید,آموزش تولید و ساخت 400 محصول بصورت تصویری, شغل پردرآمد

آگهی ویژه

Search

آدينه 30 آبان 1393