منو

جستجو : الگوریتم کلونی زنبور عسل


1/9/93

برنامه گرافیکی در Matlab جهت آموزش شبکه عصبی توسط الگوریتم های فراابتکاری
آموزش شبکه عصبی توسط الگوریتم های فراابتکاری زیر بکار ... رود: • الگوریتم ژنتیک (GA) • الگوریتم تبرید ... شبیه سازی شده (SA) • الگوریتم ... رقابت استعماری (ICA) • الگوریتم ... ازدحام ذرات (PSO) • الگوریتم ...
میثم ادیبی فرد،    فارس،   تماس: 09397340182
قيمت: توافقی

18/10/93

انجام پروژه بهینه سازی MATLAB و الگوریتم ژنتیک
و انجام پروژه الگوریتم ژنتیک genetic algorithm یا GA مشاوره ... و انجام پروژه الگوریتم نویسی با MATLAB مشاوره و ... MATLAB مشاوره و انجام پروژه کلونی مورچه ها ant colony optimization ... یا ACO مشاوره و انجام پروژه کلونی زنبور عسل artificial bee colony ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

12/8/93

سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ، شبیه سازی سیستم های کنترل و
سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ... 09367292276 azsoftir@gmail.com الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله ... با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ... ژنتیک ، PSO ، کلونی مورچه ... ، simulated annealing Optimization ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

19/5/93

مشاوره و آموزش پروژه های هوش مصنوعی ، شبکه های عصبی ، الگوریتم ژنتیک و سیستم ها و کنترل فازی توسط فارغ التحصیلان ... ، شبکه های عصبی ، الگوریتم ژنتیک و سیستم ها و کنترل ...
دانشجویی با استفاده از الگوریتمهای بهینه سازی هوشمند اعم ... از الگوریتم ژنتیک (GA-Genetic algorithm) الگوریتم ... بهینه سازی ازدحام ذرات ... (PSO-Particle Swarm Optimization) الگوریتم بهینه سازی اجتماع زنبورهای ... مصنوعی (ABC -Artificial Bee ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09367292276

2/1/94

پیاده سازی و برنامه نویسی با متلب MATLAB
نفت – بازاریابی شامل الگوریتم های : پیش بینی – طبقه بندی ... نرم افزار MATLAB • الگوریتم ژنتیک یا Genetic algorithm یا GA • الگوریتم ... کلونی زنبور عسل یا Bee Colony ... optimization ... یا ... BCO و ... به عبارتی ABC • الگوریتم کلونی مورچه یا Ant colony optimization ...
مهندس فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

18/10/93

انجام پروزه های دانشجویی و صنعتی
پروژه های محاسباتی و الگوریتمی با استفاده از MATLAB : - مشاوره ... روش های بهینه سازی – کلونی زنبور عسل (bee colony ) و کلونی ... مورچه ... ها ... , اتوماتای یادگیر ... خورشیدی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل - بهینه ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

4/1/94

آموزشگاه متلب آنالیز مرجع تخصصی تحلیل متلب
مسائل بهینه سازی با الگوریتم های فرا ابتکاری بهینه ... سازی با الگوریتم کلونی مورچه ها بهینه سازی ... با ... الگوریتم رقابت استعماری بهینه ... سازی با الگوریتم ازدحام ذراتPSO بهینه سازی ... با الگوریتم جستجوی هارمونی بهینه ...
مؤسسه آموزشی متلب ،    تهران،   تماس: 09365480080

18/10/93

انجام کلیه پروژه ها با MATLAB
های محاسبات عددی ، الگوریتم های عددی ، پیش بینی و بهینه ... سازی در صورتی که به الگوریتم مسئله مسلط باشید، پیاده ... از 3 روز انجام می گیرد. الگوریتم ژنتیک – الگوریتم کلونی ... مورچه – الگوریتم ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

3/9/93

شبیه سازی انواع سیستمهای مخابراتی
MATLAB پردازش سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ... Recognition , Face Detection الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله ... با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ... ژنتیک ، PSO ، کلونی مورچه ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

3/9/93

انجام پروژه VHDL و Verilog و FPGA
زمینه VGA و یا پیاده سازی الگوریتمهای تصویر و Wavelet و FFT و ... Xilinx Modelsim Altera ISE فروش ... MATLAB پردازش سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ... Recognition , Face Detection الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

29/8/93

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژه های دانشجویی و مهندسی
(Images Processing)-بهینه سازی الگوریتم (Optimize Algorithm) - ارائه الگوریتمهای ... بهینه سازی (Optimizing Algorithms) ... - الگوریتمهای داده کاوی (Data Mining Algorithms) ... Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

29/8/93

داده کاوی اطلاعات اقتصادی
(Images Processing)-بهینه سازی الگوریتم (Optimize Algorithm) - ارائه الگوریتمهای ... بهینه سازی (Optimizing Algorithms) ... - الگوریتمهای داده کاوی (Data Mining Algorithms) ... Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

15/8/93

عنوان : پیاده سازی سیستم تشخیص پلاک خودرو با تکنیک پردازش تصویر و با شبکه عصبی به وسیله نرم افزار متلب (matlab) ...
نفت – بازاریابی شامل الگوریتم های : پیش بینی – طبقه بندی ... نرم افزار matlab • الگوریتم ژنتیک یا genetic algorithm یا ga • ... الگوریتم کلونی زنبور عسل یا bee colony ... optimization ... یا ... bco و ... به عبارتی abc • الگوریتم کلونی مورچه یا ant colony optimization ...
شریف،    تهران،   تماس: 09367292276

15/8/93

مشاوره و انجام پروژه های برق قدرت ، پروژه های کنترل ، پروژه های الکترونیک و پروژه های مخابرات
گروه فنی مهندسی اختر الکترونیک متشکل از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های ... MATLAB پردازش سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

26/7/93

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژه های دانشجویی و مهندسی
(Images Processing)-بهینه سازی الگوریتم (Optimize Algorithm) - ارائه الگوریتمهای ... بهینه سازی (Optimizing Algorithms) ... - الگوریتمهای داده کاوی (Data Mining Algorithms) ... Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ...
مرکز پروژه،    تهران،   تماس: 09199511260

21/6/93

انجام پروزه های دانشجویی و صنعتی
و عمومی نرم افزار matlab و الگوریتم ژنتیک و مبانی بهینه سازی ... پروژه های محاسباتی و الگوریتمی با استفاده از MATLAB : - مشاوره ... سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک – الگوریتم ژنتیک ... پیوسته – گسسته و ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09367292276

19/5/93

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژ مهندسی
Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ... سازی با استفاده از الگوریتمهای جستجوی محلی (Optimizing ... By Use Local Search Algorithms) – (الگوریتم گروهی ذرات و الگوریتم ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09367292276

19/10/93

مشاوره و انجام پروژه های پیش بینی عددی شبکه عصبی و غیره
با استفاده از CBR ترکیبی الگوریتم ژنتیک 12- طبقه بندی با استفاده ... از کشف قوانین توسط الگوریتم ژنتیک 13- ترکیب تمامی روش ... های فوق با الگوریتم های هیورستیک بهینه سازی ... مثل الگوریتم ژنتیک الگوزیتم کلونی زنبور ...
سعید فرخی،    تهران،  

27/8/93

انجام پروژه متلب انجام پروژه matlab انجا
09367292276 azsoftir@gmail.com الگوریتم های فرا ابتکاری گسسته ... سازی فراابتکاری الگوریتم ژنتیک ، جستجوی ممنوعه ... رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری(metaheuristics)فراابتکاری ... رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) GA دانلود ...
زوار،    تهران،   تماس: 09367292276

18/6/93

دوره های برنامه نویسی متلب
در متلب ANFIS systems in MATLAB الگوریتم های تکاملی 1 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 1) الگوریتم های تکاملی 2 در متلب Evolutionary ... azsoft.ir 09367292276 صادقی الگوریتم های تکاملی 3 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 3) الگوریتم های تکاملی 4 در متلب Evolutionary ...
کیانی،    تهران،   تماس: 09146045763
12بعدي آخر(1 تا 20 از 31 مورد)

آگهی ویژه

Search

آدينه 7 فروردين 1394