جستجو : الگوریتم کلونی زنبور عسل


21/10/92

انجام پروژه بهینه سازی MATLAB و الگوریتم ژنتیک
و انجام پروژه الگوریتم ژنتیک genetic algorithm یا GA مشاوره ... و انجام پروژه الگوریتم نویسی با MATLAB مشاوره و ... MATLAB مشاوره و انجام پروژه کلونی مورچه ها ant colony optimization ... یا ACO مشاوره و انجام پروژه کلونی زنبور عسل artificial bee colony ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

4/3/93

انجام تخصصی و حرفه ای انواع پروژه های دانشجویی و مهندسی
(Images Processing)-بهینه سازی الگوریتم (Optimize Algorithm) - ارائه الگوریتمهای ... بهینه سازی (Optimizing Algorithms) ... - الگوریتمهای داده کاوی (Data Mining Algorithms) ... Otimizing Systems)- بهینه سازی الگوریتمهای تشخیص بیماری (Optimizing ... (Artifical Neural Network) – الگوریتمهای فازی (Fuzzy Algorithms)-بهینه ...
مرکز پروژه،    تهران،   تماس: 09199511260

 

21/10/92

انجام پروزه های دانشجویی و صنعتی
پروژه های محاسباتی و الگوریتمی با استفاده از MATLAB : - مشاوره ... روش های بهینه سازی – کلونی زنبور عسل (bee colony ) و کلونی ... مورچه ... ها ... , اتوماتای یادگیر ... خورشیدی با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل - بهینه ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

28/4/93

انجام پروژه های متلب و کلمنتین در کلیه رشته های علوم مهندسی رشته ریاضی
PDE پیاده سازی الگوریتم TDMA برای حل دستگاه مهادلات ... بدون shift) پیاده سازی الگوریتم L1-SVD بخش پردازش تصویر ...
دکتر رویا احمدی،    تهران،   تماس: 77617032-021خانم موسوي
قيمت: مراجعه به سايت ما.http://www.fulltext.blogsky.com/

 

21/10/92

انجام کلیه پروژه ها با MATLAB
های محاسبات عددی ، الگوریتم های عددی ، پیش بینی و بهینه ... سازی در صورتی که به الگوریتم مسئله مسلط باشید، پیاده ... از 3 روز انجام می گیرد. الگوریتم ژنتیک – الگوریتم کلونی ... مورچه – الگوریتم ...
سعید فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

28/4/93

پیاده سازی و برنامه نویسی با متلب MATLAB
نفت – بازاریابی شامل الگوریتم های : پیش بینی – طبقه بندی ... نرم افزار MATLAB • الگوریتم ژنتیک یا Genetic algorithm یا GA • الگوریتم ... کلونی زنبور عسل یا Bee Colony ... optimization ... یا ... BCO و ... به عبارتی ABC • الگوریتم کلونی مورچه یا Ant colony optimization ...
مهندس فرخی،    تهران،   تماس: 09196380027

 

17/4/93

ثبت نام دوره های آموزشی متلب
در متلب ANFIS systems in MATLAB الگوریتم های تکاملی 1 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 1) الگوریتم های تکاملی 2 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 2) الگوریتم های تکاملی 3 در متلب Evolutionary ... Algorithm (level 3) الگوریتم های تکاملی 4 در متلب Evolutionary ...
قیصری،    آسياي غربي،  
قيمت: به سایت مراجعه شود

 

23/10/92

مشاوره و انجام پروژه های پیش بینی عددی شبکه عصبی و غیره
با استفاده از CBR ترکیبی الگوریتم ژنتیک 12- طبقه بندی با استفاده ... از کشف قوانین توسط الگوریتم ژنتیک 13- ترکیب تمامی روش ... های فوق با الگوریتم های هیورستیک بهینه سازی ... مثل الگوریتم ژنتیک الگوزیتم کلونی زنبور ...
سعید فرخی،    تهران،  

 

1/7/92

انجام پایان نامه و پروژه هوش مصنوعی
مقاله 8- پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی 9- پیاده ... پیاده سازی پروژه های الگوریتم ژنتیک،PSO، کلونی مورچگان، ... زنبور عسل، کرم ... ابریشم 11- ... پیاده ...
مهندس کاظمی،    تهران،   تماس: 09361509687

 

6/7/92

استخدام مهندس کامپیوتر
سازی پروژه های الگوریتم ژنتیک،PSO، کلونی مورچگان، ... زنبور عسل، کرم ... ابریشم 15- پروژه ... های ...
مهندس کاظمی،    تهران،   تماس: 09361509687

 

20/1/92

فیلم آموزشی جامع الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی در متلب
فیلم آموزشی جامع الگوریتم کلونی زنبور مصنوعی یا ... Artificial ... Bee Colony ... نسخه های معروف از دسته الگوریتم های مبتنی بر زنبورهای ... عسل مورد بررسی قرار ... گرفته ... است، که به نام کلونی زنبورهای مصنوعی و یا Artificial ...
متلب سایت | مرجع آموزش هوش مصنوعی،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

آموزش آنلاین الگوریتم رقابت استعماری
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

آموزش آنلاین کلونی مورچه ها
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

آموزش آنلاین الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات)
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

آموزش آنلاین الگوریتم ژنتیک
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

دانلود رایگان مراجع آموزشی الگوریتم رقابت استعماری
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

دانلود رایگان مراجع آموزشی کلونی مورچه ها
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

دانلود رایگان مراجع آموزشی الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات)
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

دانلود رایگان مراجع آموزشی الگوریتم ژنتیک
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

5/10/89

دانلود رایگان کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری
کدها و پروژه های آماده الگوریتم ژنتیک دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم پرندگان (ازدحام ذرات) دانلود ... کدها و پروژه های آماده کلونی مورچه ها دانلود رایگان ... کدها و پروژه های آماده الگوریتم رقابت استعماری دانلود ...
icasiteinfo،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

 

12بعدي آخر(1 تا 20 از 33 مورد)


فروش دستگاه عرق گیری | تقطیر خانگی | گلاب گیری | آب مقطر گیری| عرق کشی


چوب طبیعی ترمووود برای نما ساختمان و کف و محوطه باز و آلاچیق و کنار استخر و سونا و سازه های چوبی


کلینیک دامپزشکی دکتر ذاکریان


فروش بیل مکانیکی


دستگاه جوجه کشی - ماشین جوجه کشی- صنعتی و خانگی


فروشگاه اینترنتی پیلتن شاپ


اقامت اسپانیا از طریق خرید ملک


رزرو هتل اینترنتی با تخفیف


رزرو آنلاین بلیط هواپیما | تور هوایی مشهد|رزرو آنلاین هتل در مشهد


310 متر زمین فروشی با سند مسکونی - محمود آباد - دریاسر


lorenz Z1 تماس


پوشش سقف شیبدار- شینگل Certainteed


نرده سنگی ،طراحی و اجرای نمای کلاسیک و رومی


دفع دائمی موش دفع حشرات دفع دائمی پرندگان


فروش تثبیت کننده برق شهر(استابلایزر)مارک امگا ،لوازم اندازه گیری تابلویی زیمر آلمان-اتوترانس- واریابل- استابلایزر شیماتسو - یوپی اس مولر آلمان- باتری

آگهی ویژه

Search

آدينه 3 مرداد 1393