منو

جستجو : فهرست بهای برق


6/12/93

فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
39 هزار تومان و تنها شامل یک فهرست بها بفروش می رسند. با این ... نرم افزار شامل تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت می باشد. ... (شامل ابنیه، برق، مکانیک، راه، راهداری، ... تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 93 تحت نرم افزار اکسل ...
ahmad،    تهران،  
قيمت: مناسب

6/12/93

فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
39 هزار تومان و تنها شامل یک فهرست بها بفروش می رسند. با این ... نرم افزار شامل تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت می باشد. ... (شامل ابنیه، برق، مکانیک، راه، راهداری، ... تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 93 تحت نرم افزار اکسل ...
ahmad،    تهران،  
قيمت: مناسب

6/12/93

فایل اکسل جامع صورت وضعیت نویسی با فهرست بهای 93
39 هزار تومان و تنها شامل یک فهرست بها بفروش می رسند. با این ... نرم افزار شامل تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت می باشد. ... (شامل ابنیه، برق، مکانیک، راه، راهداری، ... تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 93 تحت نرم افزار اکسل ...
ahmad،    تهران،  
قيمت: مناسب

21/12/93

فایل اکسل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92
39 هزار تومان و تنها شامل یک فهرست بها بفروش می رسند. با این ... نرم افزار شامل تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت می باشد. ... (شامل ابنیه، برق، مکانیک، راه، راهداری، ... تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 92 تحت نرم افزار اکسل ...
سيفکا ،    تهران،  

29/1/94

لیست پایان نامه های رشته مدیریت
ارسال چکیده و فهرست کد پایان نامه مورد نظر ... بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط ... گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای 7MO. بررسی ... خاموشی قابل قبول در توزیع برق براساس نگرش پرسنل فنی ...
ali rahimi،    تهران،   تماس: 09372555240
قيمت: توافقی

29/1/94

مشاوره و نگارش پایان نامه های رشته مدیریت 2
ارسال چکیده و فهرست کد پایان نامه مورد نظر ... برداری درشرکت توزیع نیروی برق 72MO. بررسی ایمنی ... در شبکه های توزیع نیروی برق وارائه الگوی مناسب اجرایی 75MO. ... ، از دیدگاه کارکنان در شرکت برق 79MO. شناخت عوامل ...
ali rahimi،    تهران،   تماس: 09372555240
قيمت: توافقی

29/11/93

آگهی استخدام مهندس عمران در پروژه عمرانی
ساختمانی کارهای دستمزدی فهرست بهای ابنیه فهرست بهای ... راه وباند ... فهرست بهای ... آب ... زهکشی خطوط انتقال ... نفت ... آب خطوط انتقال و توزیع نیرو برق دکل های مخابراتی ساختمان ... قیمت قیمت جدید تعدیل سرجمع فهرست تجمیع شده قیمت مقطوع طرح ...
Ali ahmadi،    تهران،  

29/1/94

مشاوره و نگارش پایان نامه ها و پروژه های مالی رشته حسابداری
ارسال چکیده و فهرست کد پایان نامه مورد نظر ... نامه HS1- پروژه مالی در صنعت برق HS2- پروژه مالی سازمان ... پروژه مالی امور مالی درصنعت برق HS51- پروژه مالی امور ...
ali rahimi،    تهران،   تماس: 09372555240
قيمت: توافقی

29/9/92

فایل اکسل جامع صورت وضعیت فهرست بهای 92
39 هزار تومان و تنها شامل یک فهرست بها بفروش می رسند. با این ... نرم افزار شامل تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت می باشد. ... (شامل ابنیه، برق، مکانیک، راه، راهداری، ... تان را بر اساس تمامی فهارس بهای سال 92 تحت نرم افزار اکسل ...
aydingalaj،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

18/3/90

متره و برآورد
های واحد پایه (معمولاً از فهرست بهای واحد پایه رشته مربوط ... استخراج ... استثناء موارد مشخص شده در فهرست بهاء تا پای کار و بار اندازی ... می شوند ، مانند کلیه ادوات برقی ، لوازم بهداشتی و ... 6. ... پذیر نیست و هر چه تجزیه‌بهای مورد استفاده از نظر مصالح ...
امیرخاکسار،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
قيمت: توافقی
1(1 تا 10 از 10 مورد)

آگهی ویژه

Search

يكشنبه 30 فروردين 1394