منو

جستجو : سرپرستی بانک ملی استان اصفهان


9/9/93

گزارش کارآموزی و کارورزی در ادارات مختلف موجود است
سازمان مدیریت صنعتی اصفهان سازمان آب منطقه ای سازمان ... آباد اداره کل راه آهن اصفهان فرمانداری اصفهان شرکت ... توزیع برق استان دانشگاه ... کاشان استاندار ... اصفهان اداره کل راه ...
hamid،    تهران،   تماس: 09390166620
قيمت: 09390166620

7/4/94

اجاره ال ای دی تمام رنگی بزرگ
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه - تلویزیون ... ... ورزشی ورزشگاه ذوب آهن اصفهان - تلویزیون شهری پلیس راه ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

7/4/94

تلویزیون ماشینی سیار پخش تلویزیونی
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه - تلویزیون ... ... ورزشی ورزشگاه ذوب آهن اصفهان - تلویزیون شهری پلیس راه ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09130003949

7/4/94

اجاره تلویزیون شهری در کنسرت ها
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه - تلویزیون ... ... ورزشی ورزشگاه ذوب آهن اصفهان - تلویزیون شهری پلیس راه ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

7/4/94

فروش اجاره تلویزیون شهری در سراسر کشور
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... سالن نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ... شهری در ... سالن نمایشگاه بین المللی استان زنجان - تلویزیون های شهری ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    تهران،   تماس: 09125101545

8/1/94

فروش و نصب تلویزیونهای غول پیکر شهری در سراسر ایران
زنده برنامه ، مراسم های ملی ، مذهبی ، همایش ها و مسابقات ... ورزشی ، جشنها و اعیاد رسمی و ملی کشور ، داخل غرفه ها در ... اجرا در کلیه نقاط کشور و استانهایی همچون اصفهان ، تهران ... ، شیراز ، یزد ، ...
اقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949 09131073949

7/4/94

نمایشگر ماشینی LED قابل حمل سیار شهری
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... سالن نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ... شهری در ... سالن نمایشگاه بین المللی استان زنجان - تلویزیون های شهری ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    تهران،   تماس: 09125101545

7/4/94

فروش و اجاره تلویزیون شهری LED
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... سالن نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ... شهری در ... سالن نمایشگاه بین المللی استان زنجان - تلویزیون های شهری ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    تهران،   تماس: 09125101545

7/4/94

فروش و اجاره تلویزیون شهری LED در سراسر کشور
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... سالن نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ... شهری در ... سالن نمایشگاه بین المللی استان زنجان - تلویزیون های شهری ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    تهران،   تماس: 09125101545

7/4/94

تلویزیون شهری ماشینی Car LED
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... سالن نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ... شهری در ... سالن نمایشگاه بین المللی استان زنجان - تلویزیون های شهری ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    تهران،   تماس: 09125101545

7/4/94

تلویزیون شهری ماشینی
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... سالن نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ... شهری در ... سالن نمایشگاه بین المللی استان زنجان - تلویزیون های شهری ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    تهران،   تماس: 09125101545

7/4/94

تلویزیون شهری
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... سالن نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ... شهری در ... سالن نمایشگاه بین المللی استان زنجان - تلویزیون های شهری ...
آقابابایی - شرکت رسانه مدرن شهر،    تهران،   تماس: 09125101545

15/8/93

اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره ...
ورزشی ، جشنها و اعیاد رسمی و ملی کشور ، داخل غرفه ها در ... رنگ و کیفیت ماژول اجرا در استانهایی همچون اصفهان ، تهران ... ، شیراز ، قم ، مشهد ... ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان دهه محرم سال 90 در پارک ...
آقابابایی تلویزیون شهری ،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 115000000

15/8/93

تلویزیون شهری ، اجاره led
تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه - تلویزیون ... ... ورزشی ورزشگاه ذوب آهن اصفهان - تلویزیون شهری پلیس راه ... شهری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان - تلویزیون های ...
شرکت رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: -

15/8/93

تلویزیون شهری ، اجاره led
ورزشی ، جشنها و اعیاد رسمی و ملی کشور ، داخل غرفه ها در ... رنگ و کیفیت ماژول اجرا در استانهایی همچون اصفهان ، تهران ... ، شیراز ، قم ، مشهد ... ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان دهه محرم سال 90 در پارک ...
شرکت رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: -

15/8/93

اسکوربورد ورزشگاه ، تلویزیون شهری
در کلیـه نقاط کشـور و استانهـایی همچـون اصفهـان ، ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی موسسه مالی اعتباری کوثر ... تلویزیون شهری ساختمان سرپرستی بانک مسکن کرمانشاه - تلویزیون ... ... ورزشی ورزشگاه ذوب آهن اصفهان - تلویزیون شهری پلیس راه ...
شرکت رسانه مدرن شهر ، تلویزیون شهری،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 3000

15/8/93

اجاره و فروش تلویزیون شهری و اسکوربورد ورزشی
ساعت ، متن و فیلم مراسم های ملی و مذهبی روزها و سالهای ... جهت پخش تصاویر ماهوارهای و ملی سازمان صدا و سیما قابلیت ... گواهینامه های بین المللی استاندارد های ایران واروپا کیفیت ... غرفه های نمایشگاهی در اصفهان و سراسر کشور به همراه نصب ...
شرکت رسانه مدرن شهر ، تلویزیون شهری،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 5000

26/12/91

ساعت حضور و غیاب آراز
سازمانی ما عبارتند از : شرکت ملی نفت ایران ، صنایع هواپیمایی ... ، سازمان برنامه و بودجه اصفهان ، استانداری همدان ، فرمانداری ... ... از ادارات مثل سرپرستی بانک کشاورزی کرمان ، تعاونی ... ... تهران ، اداره آب و فاضلاب استان یزد ، اداره ثبت احوال قم ...
شرکت آراز،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.

29/8/90

ساعت حضور و غیاب آراز
سازمانی ما عبارتند از : شرکت ملی نفت ایران ، صنایع هواپیمایی ... ، سازمان برنامه و بودجه اصفهان ، استانداری همدان ، فرمانداری ... ... از ادارات مثل سرپرستی بانک کشاورزی کرمان ، تعاونی ... ... تهران ، اداره آب و فاضلاب استان یزد ، اداره ثبت احوال قم ...
آراز الکترونیک سیستم،    تهران،   .::اعتبار آگهي پايان يافته::.
1(1 تا 19 از 19 مورد)

آگهی ویژه

Search

سه شنبه 9 تير 1394