منو

جستجو : متن مناسب افتتاحیه


12/10/94

تلویزیون های شهری - اجاره ، فروش و موجود در انبار led display
، همایش و مسابقات ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک قابلیت ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949-09130003949

12/10/94

بیلبورد و تلویزیون های شهری تحویل سریع و موجود در انبار
پیکر شهری در سراسر ایران مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی و ... جهت دریافت فیلم و ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

12/10/94

led fullcolor display
پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی و ... جهت دریافت فیلم و ... داخلی ، برگزارکنندگان افتتاحیه ها ، همایشها ، سمینارها ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949

12/10/94

فروش و اجاره تلویزیون های شهری جهت مراسم های رسمیled fullcolor
پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی جهت دریافت فیلم و بررسی ... داخلی ، برگزارکنندگان افتتاحیه ها ، همایشها ، سمینارها ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949

12/10/94

تلویزیون شهری و نمایشگر فول کالر
پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی و ... جهت دریافت فیلم و ... داخلی ، برگزارکنندگان افتتاحیه ها ، همایشها ، سمینارها ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

12/10/94

ماژول و تابلو تلویزیون شهری تبلیغاتی1 روزه و موجود در انبار
پیکر شهری در سراسر ایران مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی و ... جهت دریافت فیلم و ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

12/10/94

تلویزیون های غول پیکر شهری - بیلبورد های بین شهری
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

12/10/94

تلویزیون های شهری - فروش و اجاره تحویل1 روزه و موجود در انبار
، همایش و مسابقات ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی جهت دریافت فیلم و بررسی ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

16/9/94

ایرانمجری برگزاری جشن و همایش با مجریان و هنرمندان محبوب
های تلویزیونی و رادیویی متناسب با بودجه تان در هر رویداد ... مانند اعیاد، ولادت ها یا مناسبت ها • حضور خوانندگان ... و باکیفیت ترین سالنها و سالن متناسب با تعداد مدعوین و مهمانها • حضور ... ارائه در جشنها و مراسم و مناسبتها: -تقلید صدا و لطیفه ...
ایرانمجری ،    تهران،   تماس: 02188679725

8/1/94

فروش و نصب تلویزیونهای غول پیکر شهری در سراسر کشور
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949 09131073949
قيمت: مناسب

8/1/94

تلویزیون های شهری آماده تحویل
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949

8/1/94

فروش و نصب تلویزیونهای غول پیکر شهری در سراسر ایران
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ...
اقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949 09131073949

8/1/94

فروش تلویزیون شهری LED Full color - تحویل 1 روزه
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949

8/1/94

اجاره و فروش تلویزیون شهر - آماده تحویل
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949

12/10/94

تلویزیون غول پیکر تبلیغاتی شهری - تحویل1 روزه و موجود در انبار
، همایش و مسابقات ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی جهت دریافت فیلم و بررسی ...
آقابابایی - رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

10/8/94

تلویزیون شهری ، اجاره led
، همایش و مسابقات ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی جهت دریافت فیلم و بررسی ...
شرکت رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: -

10/8/94

اسکوربورد ورزشگاه ، تلویزیون شهری
پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـی ، مذهبـی ، همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـامی فضـاها ...
شرکت رسانه مدرن شهر ، تلویزیون شهری،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 3000

10/8/94

خرید تلویزیون شهری
جهت ساخت تابلوها ی نوشتاری ، متنی و ... مورد توجه صاحبان ... که می توان از آنها فقط جهت متن های نوشتاری ثابت و روان ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: -

10/8/94

اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره تلویزیون شهری ,اجاره ...
، همایش و مسابقات ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ...
آقابابایی تلویزیون شهری ،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 115000000

10/8/94

اجاره و فروش تلویزیون شهری و اسکوربورد ورزشی
شمال کشور قابلیت پخش ساعت ، متن و فیلم مراسم های ملی و ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی و تصویری تنظیم اتوماتیک ... روشنایی تصویر ( برایتنس ) متناسب با نور محل هنگام روز ...
شرکت رسانه مدرن شهر ، تلویزیون شهری،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 5000

10/8/94

خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون شهری
تلویزیون شهـری ،خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون شهری ،خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 115000000

10/8/94

تلویزیون شهری ، اجاره led
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ...
شرکت رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: -

10/8/94

تلویزیون شهری
، همایش و مسابقات ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی جهت دریافت فیلم و بررسی ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949
قيمت: 115000000

8/6/94

اجاره تلویزیون شهری led
تلویزیون شهری www.jCityTV.com تلویزیون شهـری ،خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون شهری، خرید تلویزیون شهری ...
مسلم آقابابایی،    تهران،   تماس: 09125101545

29/10/91

led outdoor - in door - smd
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949

29/10/91

ماژول فول کالرph10
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
رسانه مدرن شهر،    اصفهان،   تماس: 09134123949

2/10/91

تلویزیون فول کالرLED Full Color display ph 10 , 16
، همایش و مسابقات ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... تلویزیون کیفیت و قیمت مناسب را با خدمات پس از فروش ... تلویزیونی و کلیه فایلهای متنی جهت دریافت فیلم و بررسی ...
سعید آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949

29/10/91

مشاوره در خرید تلویزیون شهری درسراسرکشور
ها و مسابقات بزرگ ورزشی مناسب جهت تمامی فضاها افتتاحیه ... ها ، همایشها ، سالن های ... پخش اذان ، ساعت ، متن و پخش تقویم و فیلم مراسم ... ، اذان ، دما ، اوقات شرعی و مناسبتها بصورت اتوماتیک و دستی قابلیت ...
آقابابایی،    اصفهان،   تماس: 09134123949
1(1 تا 28 از 28 مورد)

آگهی ویژه

Search

شنبه 24 بهمن 1394