منو

جستجو : نمونه مجتمع ورزشی آبی


6/5/94

... طرح توجیهی کامل انواع ...
نمونه طرح های توجیهی گردشگری ... مجتمعهای تفریحی و توریستی گردشگری ... بیش از 3000 طرح توجیهی مناطق نمونه گردشگری مجموعه ای بی‌نظیر ... ارائه دهنده طرح توجیهی مجتمعهای فرهنگی ورزشی تفریحی ... و گردشگری بین راهی ...
محمدرضا،    تهران،   تماس: 0935-4-300-400
قيمت: لطفاً آگهی رو بخونین

7/5/94

روژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ...
فیلم و انیمیشن 140 2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی ... 57_ طراحی هتل چهار ... بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان . ... 17- دهکده ورزش های زمستانی و آبی 18 – فرهنگسرا 19 – ... 38 – آلاچیق 39 - زمین ورزشی کودکان 40 – باغ ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

llllرساله مطالعات مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله مطالعات هتل رساله مطالعات خوابگاه رساله ... مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله ... مطالعات هتل رساله ...
فیلم و انیمیشن 140 2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی ... 57_ طراحی هتل چهار ... بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان . ... 17- دهکده ورزش های زمستانی و آبی 18 – فرهنگسرا 19 – ... 38 – آلاچیق 39 - زمین ورزشی کودکان 40 – باغ ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

فصل های رساله ها شامل مبانی نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ... ...
ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر ... می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 ... مسکونی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله ... مطالعات هتل رساله ... دهکده ورزش های زمستانی و آبی رساله مطالعات فرهنگسرا ...
محمدی،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی09357713300 پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی09357713300 ... پروژه هتل پروژه ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی09357713300 ... پروژه هتل پروژه ... پروژه بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه ... ورزش های زمستانی و09357713300 آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و ... اداری شهردای آلاچیق زمین ورزشی کودکان باغ معماری خانه ...
لطفی،    تهران،  

7/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه ... هنردهکده ورزش های زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری ... اداری شهردای آلاچیق زمین ورزشی کودکان باغ معماری خانه ...
محمدی،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

مجتمع فرهنگی هنری ورزشی نمونه ... داخلی خارجی مطالعات ... هتل ... نمونه داخلی خارجی مطالعات خوابگاه ... نمونه داخلی خارجی مطالعات دانشکده ... ...
مجتمع فرهنگی هنری ورزشی نمونه ... داخلی خارجی مطالعات ... هتل ... نمونه داخلی خارجی مطالعات خوابگاه ... نمونه داخلی خارجی مطالعات دانشکده ... معماری مدرسه نمونه داخلی خارجی مطالعات خانه ... معمار نمونه داخلی خارجی مطالعات بیمارستان ...
محمدی،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

مطالعات مجموعه اقامتی بین راهی | پایان نامه رساله دیاگرام استاندارد مجتمع اقامتی بین راهی برنامه فیزیکی طرح ... رساله دیاگرام استاندارد مجتمع اقامتی بین راهی برنامه ...
رساله دیاگرام استاندارد مجتمع اقامتی بین راهی برنامه ... فیزیکی طرح ... ... طرح نهایی نمونه مشابه نقشه پلان اقامتگاه ... برنامه فیزیکی طرح نهایی نمونه مشابه ... طرح نهایی نمونه ... مشابه نقشه پلان بهشت کودک ...
محمدی،    تهران،   تماس: 09357713300
قيمت: توافقی

7/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه ... هنردهکده ورزش های زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری ... اداری شهردای آلاچیق زمین ورزشی کودکان باغ معماری خانه ...
محمدی،    تهران،  

7/5/94

پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه خانه ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... ...
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... پروژه بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه ... هنردهکده ورزش های زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و ... اداری شهردای آلاچیق زمین ورزشی کودکان باغ معماری خانه ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

پروژه مسکونی09357713300 پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه ... مسکونی09357713300 پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ...
مسکونی09357713300 پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه ... هنردهکده ورزش های زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری ... اداری شهردای آلاچیق زمین ورزشی کودکان باغ معماری خانه ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    قم،   تماس: 09357713300

24/1/94

نظری طراحی ، تعاریف و مفاهیم ، استانداردهای طراحی ، اصول و ضوابط طراحی ، دیاگرام ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه ... ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر ...
ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر ... ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر ... مخصوص ظاهری. ارزش ماسه ای 2 نمونه برداری از مصالح آزمایشگاه ... مخصوص ظاهری. ارزش ماسه ای 2 نمونه برداری از مصالح آزمایشگاه ...
حمید،    تهران،   تماس: 09384331038

17/1/94

مجموعه اماکن ورزشی
. پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... پروژه بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه ... هنردهکده ورزش های زمستانی و آبی فرهنگسرا فرهنگی هنری و ...
صادقی،    تهران،   تماس: 09367292276

17/1/94

روژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه هتل پروژه خوابگاه پروژه دانشکده معماری مدرسه پروژه
مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... پروژه پروژه مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی پروژه ... هتل پروژه خوابگاه ... پروژه بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان پایانه ...
صادقی،    تهران،   تماس: 09384330138

10/5/94

طرح نهایی و پایان نامه معماری 2
فیلم و انیمیشن 140 2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی 57_ طراحی ... هتل چهار ستاره ... پروژه بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان . ... 17- دهکده ورزش های زمستانی و آبی 18 – فرهنگسرا 19 – فرهنگی ...
safaii،    تهران،   تماس: 09128380245
قيمت: توافقی

10/5/94

طرح نهایی و پایان نامه معماری
1- پروژه مسکونی 2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی 3 پروژه ... هتل 4 پروژه خوابگاه ... پروژه بیمارستان و مجموع 200 نمونه بیمارستان آماده پلان . ... 17- دهکده ورزش های زمستانی و آبی 18 – فرهنگسرا 19 – فرهنگی ...
safaii،    تهران،   تماس: 09128380245

7/5/94

پایان نامه برج مسکونی پایان نامه تجاری تفریحیپایان نامه بیمارستان پایان نامه خانه موسیقی پایان نامه تجاری
نامه مجموعه تفریحی- ورزشی پایان نامه مجموعه توریستی ... قطارپایان نامه مجموعه ورزشی پایان نامه مرکز تحقیقاتی ... نامه سینما پایان نامه مجتمع تجاری پایان نامه مجتمع ... مسکونی پایان نامه مجموعه ...
لطفی،    تهران،  

7/5/94

رساله آماده معماری ، مطالعات آماده معماری معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری
ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر ... ارتباطی ، سرانه طراحی ، نمونه های مشابه ، شناخت بستر ... می شود . جهت مشاهده حضوری نمونه کارهای انجام شده با 09357713300 ... مسکونی پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

رساله مطالعات پایانه مسافربری رساله مطالعات ساختمان اداری رساله مطالعات تجاری رساله مطالعات کتابخانه رساله ...
مخصوص ظاهری. ارزش ماسه ای 2 نمونه برداری از مصالح آزمایشگاه ... تیرهای لانه زنبوری متره نمونه آمار و احتمالات آزمایش ... دهکده ورزش های زمستانی و آبی فرهنگسرا کتابخانه مدرسه مرکز ... تنش دهکده ورزش های زمستانی و آبی فرهنگسرا مرکز بهداشتی ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300

7/5/94

رساله مطالعات طرح معماری
194 ص رساله مجموعه تفریحی ، ورزشی 114 ص رساله مجموعه توریستی ... قطار 127 ص رساله مجموعه ورزشی 102 ص رساله مرکز هنری 139 ... دهکده ورزش 144 ص رساله مجتمع بین راهی 121 ص رساله مرکز ... رساله موزه هنر 126 ص رساله مجتمع مسکونی کم مصرف 217 ص رساله ...
محمدی معماری عمران طرح پایان نامه پروژه دانلود نقشه رساله مطالعات پروژه،مرمت،ابنیه،    تهران،   تماس: 09357713300
123بعدي آخر(1 تا 20 از 55 مورد)

آگهی ویژه

Search

شنبه 10 مرداد 1394