Search

سه شنبه 19 آذر 1398

منو

محصولات 1لينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان

محصولات 1 » محصولات 1

خط تولید سنگ مصنوعی آنتیک وموزاییک

سنگ مصنوعی |سمنت پلاست |قالب سنگ مصنوعی و کلیه تجهیزات تولید

قالب سنگ مصنوعی سمنت پلاست،خط تولید سنگ مصنوعی آنتیک و موزائیک

 

دستگاه های تولید سنگ مصنوعی مانند میزویبره و میکسر سنگ مصنوعی ، آموزش و راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

دغدغه هاي زیست محیطی و تنوع در طراحی معماری مخصوصا طراحی داخلی، ما را به سمت استفاده از سنگهای مصنوعی سوق می دهد، ضمن اینکه قیمت مناسب سنگهای مصنوعی در کنار طرح هاي متنوع دلیلی برای بکارگیری آنها می باشد. همچنین سنگهای طبیعی دستطراح را در بکارگیري فرم هاي خاصباز می گذارد، اما شاید بهترین گزینه براي انتخاب سنگ مصنوعی در طراحی داخلی باشد زیرا عواملی مانند شرایط آب و هوایی و نور آفتاب در دراز مدت باعث رنگ پریدگی و فرسایش آنها شود

تماس: 09134101292-

sangmasnui@

http://www.spadanastone.com

http://www.new-cementplast.irفروش قالب سنگ مصنوعی اسپادانا
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب سنگ مصنوعی اسپادانا
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب سنگ نرده صراحی
قالب،نرده،صراحی،نرده صراحی،قالب نرده صراحی،قالب سنگ مصنوعی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب گلدان تزریقی
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان،قالب نرده صراحی، قالب تزریقی گلدان،قالب گلدان،کف ونما قالب ایستگاه ...
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب سنگ مصنوعی
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان،قالب جدول، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب سنگ وموزاییک نشکن
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما، نرده حفاظ چکاوک، قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


تولید قالب موزاییک وسنگ نشکن
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی،قالب نما، قالب جدول،قالب دیوارهای پیش ساخته بتنی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب سنگ مصنوعی نما وکف
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب جدول های شهری نشکن
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان،قالب جدول، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب سنگ مصنوعی
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب نرده صراحی
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان،قالب نرده صراحی، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب موزاییک دولایه مخصوص ساب
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب سنگ مصموعی ،موزاییک،کف ونما
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب سنگ مصنوعی
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما، نرده حفاظ چکاوک، قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب نما رومی
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی،قالب نما، قالب جدول،قالب دیوارهای پیش ساخته بتنی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب نرده حفاظ
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی، قالب جدول،قالب دیوارهای پیش ساخته بتنی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب نما
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی،قالب نما، قالب جدول،قالب دیوارهای پیش ساخته بتنی
محصولات 1
0 تومان

 


خط تولید سنگ مصنوعی آنتیک وموزاییک
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


قالب سنگ مصنوعی اسپادانا مقاوم وبا کیفیت
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


تولیدی قالب سنگ مصنوعی
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان،قالب پله وحفاظ، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب نما رومی،ستون وسرستون
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان،قالب پله وحفاظ، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب پله وحفاظ
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان،قالب پله وحفاظ، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


آموزش و راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی
قالب،تزریق پلاستیک،خدمات تزریق پلاستیک،تولید قالب،خدمات تزریق پلاستیک
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب موزاییک کف
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب سنگ نما
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی، قالب جدول،قالب دیوارهای پیش ساخته بتنی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب مبلمان شهری
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما،سنگ وموزاییک مصنوعی، قالب موزاییک دولایه مخصوص ساب،نما رومی،قالب مبلمان ...
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب جدول ویبره ای
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما، نرده حفاظ چکاوک، قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب جدول شهری
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی، قالب جدول،قالب دیوارهای پیش ساخته بتنی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب موزاییک ویبره ای
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما، نرده حفاظ چکاوک، قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب ستون وسرستون
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما،سنگ وموزاییک مصنوعی، نما رومی، ستون وسرستون
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب نرده حفاظ
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب گلدان
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما، نرده حفاظ چکاوک، قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب صراحی
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب موزاییک دولایه مخصوص ساب
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب جدول ویبره ای
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب موزاییک نشکن
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما،سنگ وموزاییک مصنوعی، قالب موزاییک دولایه مخصوص ساب،نما رومی،قالب مبلمان ...
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب سنگفرش نشکن
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما، نرده حفاظ چکاوک، قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب pvc
فروش کلیه قالب های مصنوعی،قالب گلدان، کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


فروش قالب سنگ فرش
فروش کلیه قالب های مصنوعی کف ونما قالب ایستگاه صراحی
محصولات 1
0 تومان

 


تولید قالب سنگ مصنوعی
فروش قالب سنگ پله ، سنگ مصنوعی، قالب موزاییک، رنگ ورین آلمان
محصولات 1
0 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 123)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است