Search

دوشنبه 14 اسفند 1402

منو

روانشناسیلينك سايت اين كالاقيمت:   ۸,۴۰۰ تومان

کتاب و مجله » روانشناسی

انسان در جستجوی هویت خویشتن

انسان در جستجوی هویت خویشتن --- مولف: کارل گوستاو یونگ --شماره کتابشناسی ملی
3543-79م -- شابک:6-03-5786-964-978 -- پیش سخن :زندگی و آثار یونگ - حقیقت من:من تابه
امروز یعنی در سن هشتاد وسه سالگی عمر خویش که تصمیم گرفته ام سر گذشتم را بنویسم
هرگز گره نخستین خاطرات خود را نگشوده ام و فقط می توانم بی پرده سخن بگویم وتنهامساله
این است که آنچه می گویم سر گذشت من است و حقیقت من. زندگی نامه خود را نوشتن از آن رو بسیار دشوار است که نه معیاری معین در اختیار داریم ونه نگاهی عینی تا از آنجا خود را
داوری کنیم . هیچ مبنای درستی برای مقایسه وجود ندارد . زندگی انسان تجربه ای است مشکوک. پدیده ای است تنهااز حیث عدد عظیم از لحاظ فردی چنان زود گذر و ناکافی که براستی
معجزه است که اصولا"چیزی بتواند وجودداشته باشد رشد کند واین واقعیت خیلی وقت پیش زمانی که جوان ودانشجوی رشته طب بودم مرا سخت تحت تاثیر قراردادواین که نمی بایست
ناگهان نابودشوم در نظرم همچون معجزه ای جلوه کرد در چشم من زندگی همواره چون گیاهی بوده که حیات آن بر ریشه هایش استوار است . زندگی واقعی گیاه نا مرئی ودرریشه اش پنهان
است وآن قسمتی که ازخاک سربرمی آورد تنهادرخلال یک تابستان می پاید وآنگاه بسرعت خیال
می پژمرد. وقتی به رویش وزوال بی پایان زندگی وتمدنهامی اندیشم نمی توانم از احساس پوچی
مطلب بگریزم.لیکن من همیشه احساس کرده ام که چیزی در آن اعماق زندگی وجریان ابدی راتحمل می کند آنچه ما می بینیم شکوفه است که می میرد اصل وریشه باقی می ماند .پدرم در شش سالگی درس زبان لاتین را بامن شروع کرد.وقتی مرا به دبیرستان فرستادن با
دیدن افرادی که زندگی مرفه داشتند برای نخستین باربودکه به تنگدستی خانواده ام پی بردم
ودریافتم که پدرم کشیش فقیری بیش نیست ومن هم پسری فقیرترکه کفشهایی پاره دارد و
باید شش ساعت تمام با جوراب های خیس در مدرسه بنشیند


*********************
برای خرید
روی خرید پستی کلیک نمایید
*********************


روانشناسی

۱۰,۷۰۰ تومان


روانشناسی

۱۵,۸۰۰ تومان


روانشناسی

۱۷,۳۰۰ تومان


آیاتو آن گمشده ام هستی
    همسر گزینی ...روابط
    بین اشخاص
روانشناسی

۱۳,۸۰۰ تومان


کتاب لطفا" گوسفند نباشید
    موضوع روان شناسی
   خودسازی آزمونهای شخصیت
روانشناسی

۲۱,۸۰۰ تومان


کتاب جادوی فکر بزرگ
    این کتاب رمز وراز جادوی
   بزرگی را فاش می کند
روانشناسی

۱۱,۸۰۰ تومان


آموزش مهارت های زندگی
    چگونه مربی مهارت های
    زندگی خود باشید
روانشناسی

۱۴,۸۰۰ تومان


بهبود احساسات
    در خصوص عواطف واحساسات
روانشناسی

۱۱,۸۰۰ تومان


گام های درمان عقلانی هیجانی رفتاری الیس
    240 گام برای یک متخصص
   شناخت درمانگر
روانشناسی

۴,۶۰۰ تومان
1
بعدي
آخر
(1 تا 10 از 266)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است