Search

دوشنبه 5 اسفند 1398

منو

کار اینترنتی


قيمت:   9 تومان

کار اینترنتی » کار اینترنتی

آشنایی با فارکس(ویرایش دوم)

                <div  style="margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;" dir="rtl">
                <div style="font-size:14px;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://bourseiran.sellfile.ir/prod-680809-آموزش+گام+به+گام+بورس.html?r=51583"> آموزش گام به گام بورس </a></div>
                                    <img src="http://bourseiran.sellfile.ir/prod-images/680809.jpg" border="0" align="right" width="120" style="padding:3px">
                                تشکیل بورس های کالایی در ایران به صورت مدرن خداقل با یک دهه تاخیر آغاز گردیده است،قطعا این تاخیر ضررهای زیادی را به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرده است.  مدیران و تصمیم سازان اقتصادی بی شک در این زمینه قصور نموده اند.هم اکنون که بورس کالا در ایران متولد شده است باید با دانش و علم روز حرکت خود را آغاز نموده و الا رقبا عرصه را بر او تنگ خواند نمود.  معامله اوراق مشتقه در اکثر بورس های معتبر به عنوان دانشی جدید جای خود را در بورس ها گرفته،در ایران نیز در مرحله تثبیت یکی از ابزارهای اوراق مشتقه به نام  ...<br clear="both">
                <div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://bourseiran.sellfile.ir/prod-680809-آموزش+گام+به+گام+بورس.html?r=51583"> دریافت فایل </a></div>            
                </div>
                کار اینترنتی
10,000 تومان

 


پازبلط
نابغفای
کار اینترنتی
9 تومان

 


کار
انربت
کار اینترنتی
9 تومان

 


کار اینترنتی
9 تومان

 

1
(1 تا 4 از 4)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است