Search

سه شنبه 19 آذر 1398

منو

ماهی وارداتی


قيمت:   39,000 تومان

محصولات 1 » ماهی وارداتی

ماهی هوکی

این ماهی محصول کشورونیوزلنداست ودربسته های 700 گرمی استفیله سالمون نروژی
استیک 700 گرمی سالمون نروژی
ماهی وارداتی
105,000 تومان

 


فیله هوکی
فیله هوکی دروکیوم 600 گرمی
ماهی وارداتی
36,000 تومان

 


فیله بچه شیر
بچه شیر وارداتی دربسته های 700گرمی
ماهی وارداتی
46,500 تومان

 


استیک شیرماهی
این ماهی وارداتی میباشدووکیوم 700 گرمی میباشد
ماهی وارداتی
47,000 تومان

 


استیک تیلاپیاوکیوم
این ماهی بصورت استیک میباشد
ماهی وارداتی
55,000 تومان

 


ماهی هوکی
این ماهی محصول کشورونیوزلنداست ودربسته های 700 گرمی است
ماهی وارداتی
39,000 تومان

 

1
(1 تا 6 از 6)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است