Search

سه شنبه 1 مهر 1399

منو

میلگرد ساده خاملينك سايت اين كالاقيمت:   ۰ تومان

میلگرد ساده خام » میلگرد ساده خام

میلگرد 10 ساده

میلگرد ۱۰ ساده در صنایع فولادی آذر گستر سدید به صورت شاخه ۶ متری تولید می شود نرم و خوش تراشThe Image 


میلگرد 32 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 30 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 28 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 25 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 22 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 20 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 18 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 16 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 14 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 12 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 


میلگرد 10 ساده
به طول ۶ متر
میلگرد ساده خام
۰ تومان

 

1
(1 تا 11 از 11)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

میلگردساده،فروش میلگرد،تولیدمیلگرد