Search

يكشنبه 24 تير 1403

منو

ژنراتور ازن سازلينك سايت اين كالاقيمت:   ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ژنراتور ازن ساز » ژنراتور ازن ساز

دستگاه ازن ژنراتورآّبvarozonمدلHW400

مزایای ازن نسبت به سایر گندزداها

  • عدم نیاز به مواد اولیه
  • افزایش راندمان گندزدایی
  • سهولت نصب و کاربری آسان
  • عدم تولید ترکیبات جانبی پس از استفاده
  • کوتاه تر بودن زمان ضدعفونی نسبت به سایر گندزداها
  • عدم تاثیرات مخرب زیست محیطی و سمی و …


دستگاه ازن ژنراتورآب varozoneمدلHW3500
مزایای ازن نسبت به سایر گندزداها • عدم نیاز به مواد اولیه • افزایش راندمان گندزدایی • سهولت نصب و کاربری ...
ژنراتور ازن ساز
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه ازن ژنراتورآّبvarozonمدلHW400
مزایای ازن نسبت به سایر گندزداها • عدم نیاز به مواد اولیه • افزایش راندمان گندزدایی • سهولت نصب و کاربری ...
ژنراتور ازن ساز
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه ازن ژنراتورآّب vatozoneمدلHW500
مزایای ازن نسبت به سایر گندزداها • عدم نیاز به مواد اولیه • افزایش راندمان گندزدایی • سهولت نصب و کاربری ...
ژنراتور ازن ساز
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه ازن ژنراتور خانگیvarozoneمدلHW3500
مزایای ازن نسبت به سایر گندزداها • عدم نیاز به مواد اولیه • افزایش راندمان گندزدایی • سهولت نصب و کاربری ...
ژنراتور ازن ساز
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه ازن ژنراتور خانگیvarozoneمدلHW500
مزایای ازن نسبت به سایر گندزداها • عدم نیاز به مواد اولیه • افزایش راندمان گندزدایی • سهولت نصب و کاربری ...
ژنراتور ازن ساز
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه ازن ژنراتور خانگیvarozone مدHW400
مزایای ازن نسبت به سایر گندزداها • عدم نیاز به مواد اولیه • افزایش راندمان گندزدایی • سهولت نصب و کاربری ...
ژنراتور ازن ساز
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه ضد عفونی مواد غذایی (ازن سازvarozone)
ازن ساز خانگی دستگاهی است که بوسیله آن گاز اوزون تولید می شود. ازن ژنراتور فقط به اکسیژن نیاز دارد تا آن را ...
ژنراتور ازن ساز
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان


حیوانات خانگی و پرندگان ( ازن ساز ) VAROZONE
حیوانات خانگی همراهان فوق‌العاده‌ای هستند، اما ممکن است گاهی بوی نامطبوعی بدهند و انگل‌هایی مانند کک را ...
ژنراتور ازن ساز
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان


دستگاه ازن ساز VAROZONE - ویژه بهداشت و نگهداری حیوانات خانگی
حیوانات خانگی همراهان فوق‌العاده‌ای هستند، اما ممکن است گاهی بوی نامطبوعی بدهند و انگل‌هایی مانند کک را ...
ژنراتور ازن ساز
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
1
(1 تا 9 از 9)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است