Search

دوشنبه 29 دي 1399

منو

مانکن های اموزشی


قيمت:   ۰ تومان

مانکن های اموزشی » مانکن های اموزشی

مولاژ اموزشی تزریق داخل دست

مولاژ اموزشی تزریق داخل دست-مانکن اموزشی تزریق داخل دست


مانکن نیم تنه سی پی ار
مانکن نیم تنه سی پی ار با گاید و بدون گاید
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی گرفتن فشار خون
مدل اموزشی گرفتن فشار خون
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ تزریق داخل بازو الکترونیکی
اموزش تزریق داخل بازو الکترونیکی
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی تزریق داخل رگ
مدل اموزشی تزریق داخل رگ
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی تزریق سرم
مدل اموزشی تزریق سرم
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ پیشرفته نوزاد
مدل پیشرفته نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی خونگیری ورید پا
مانکن اموزشی خونگیری ورید پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی خونگیری از دست سالمند
مانکن اموزشی خونگیری از دست سالمند
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ الکترونیکی تزریق
مانکن الکترونیکی تزریق
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی دست جهت خون گیری
مدل اموزشی دست جهت خون گیری
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی چند منظوره دست
مانکن اموزشی چند منظوره دست
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی تزریق داخل دست
مانکن اموزشی تزریق داخل دست
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ تراکئوستومی بزرگسالان
مدل اموزشی تراکئوستومی بزرگسالان
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ پرستاری لوله گذاری
مدل پرستاری لوله گذاری
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی شستشوی معده
مانکن اموزشی شستشوی معده
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی تغذیه از گردن
مانکن اموزشی تغذیه از گردن
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ حرفه ای پرستاری
مانکن حرفه ای پرستاری
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ تروما
کیت تروما
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ پرستاری تمام تنه
مانکن پرستاری تمام تنه
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی معاینه گوش
مانکن اموزشی معاینه گوش
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی پانسمان پایین تنه
مدل اموزشی پانسمان پایین تنه
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی بخیه زدن در جراحی
نیم تنه اموزشی بخیه زدن در جراحی
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزش بخیه زدن ورید پا
کیت اموزش بخیه زدن ورید پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی بخیه زدن روده
مدل اموزشی بخیه زدن روده
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی جراحی ناخن همراه با کیت
مدل اموزشی جراحی ناخن همراه با کیت
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزش بخیه پا
مانکن اموزش بخیه پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی بخیه زدن دست
مدل اموزشی بخیه زدن دست
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی تزریق داخل مفصل ارنج
مانکن اموزشی تزریق داخل مفصل ارنج
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزش تزریق داخل شانه
مانکن اموزش تزریق داخل شانه
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی استخراج مغز استخوان
مدل اموزشی استخراج مغز استخوان
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژاموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن اموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان


مولاژ اموزشی گرفتن مایع نخاع
مانکن اموزشی گرفتن مایع نخاع
مانکن های اموزشی
۰ تومان
1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 65)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است