Search

پنجشنبه 15 خرداد 1399

منو

جستجو : کیت اموزش بخیه زدن ورید پاپد اموزش تزریق عضلانی
پد اموزش تزریق عضلانی
مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مولاژ اموزش فشار خون
مانکن اموزشی
مانکن پیشرفته
۰ تومان

 


مولاژ استخوان پا همراه با اعصاب
مولاژ استخوان پا همراه با اعصاب
مولاژهای ستون فقرات
۰ تومان

 


کیت مولاژهای ستون فقرات
کیت مولاژهای ستون فقرات
مولاژهای ستون فقرات
۰ تومان

 


مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژهای ستون فقرات
۰ تومان

 


مولاژ تزریق داخل بازو الکترونیکی
اموزش تزریق داخل بازو الکترونیکی
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری ورید پا
مانکن اموزشی خونگیری ورید پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ تروما
کیت تروما
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی بخیه زدن در جراحی
نیم تنه اموزشی بخیه زدن در جراحی
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش بخیه زدن ورید پا
کیت اموزش بخیه زدن ورید پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی بخیه زدن روده
مدل اموزشی بخیه زدن روده
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی جراحی ناخن همراه با کیت
مدل اموزشی جراحی ناخن همراه با کیت
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش بخیه پا
مانکن اموزش بخیه پا
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی بخیه زدن دست
مدل اموزشی بخیه زدن دست
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش تزریق داخل شانه
مانکن اموزش تزریق داخل شانه
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش دیالیز صفاقی
مانکن اموزش دیالیز صفاقی
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش پنوموتوراکس
مانکن اموزش پنوموتوراکس
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزشی تزریق در ورید گردن
مانکن اموزشی تزریق در ورید گردن
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش لوله گذاری کودک
مانکن اموزش لوله گذاری کودک
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مولاژ اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مدل اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مانکن اموزش لوله گزاری تمام تنه
مولاژ اموزش لوله گزاری تمام تنه
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مانکن اموزشی جامع اموزش اورژانش
مولاژ اموزشی جامع اموزش اورژانش
مانکن های اموزشی
۰ تومان

 


مدل اناتومی کف پا
مدل اناتومی کف پا
مولاژهای عمومی
۰ تومان

 


مولاژ تاندوم و رگ عصبی مچ پا انسان
مولاژ تاندوم و رگ عصبی مچ پا انسان
مولاژهای عمومی
۰ تومان

 


مولاژ عضلات پا
مولاژ عضلات پا
مولاژهای عمومی
۰ تومان

 


مولاژ دیواری مفصل مچ پا
مولاژ دیواری مفصل مچ پا
مولاژهای عمومی
۰ تومان

 


مولاژ اسکلت پا کامل
مولاژ اسکلت پا کامل
مولاژهای عمومی
۰ تومان

 

1
(1 تا 31 از 31)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است