Search

دوشنبه 12 خرداد 1399

منو

جستجو : مدل خونگیری دست نوزادمولاژ اموزشی دست جهت خون گیری
مدل اموزشی دست جهت خون گیری
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از دست سالمند
مانکن اموزشی خونگیری از دست سالمند
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پیشرفته نوزاد
مدل پیشرفته نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ احیا نوزاد
مدل احیا نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مدل اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری ورید پا
مانکن اموزشی خونگیری ورید پا
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژاموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن اموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ لوله گزاری تمام تنه نوزاد
مانکن لوله گزاری تمام تنه نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری نوزاد
مانکن پرستاری نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ حرفه ای نوزاد
مانکن حرفه ای نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ سی پی ار نوزاد
مانکن سی پی ار نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


اسکلت نوزاد
اسکلت نوزاد
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ جمجمه نوزاد
مولاژ جمجمه نوزاد
مولاژهای جمجمه
0 تومان

 


مولاژ اموزشی بخیه زدن دست
مدل اموزشی بخیه زدن دست
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی چند منظوره دست
مانکن اموزشی چند منظوره دست
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی تزریق داخل دست
مانکن اموزشی تزریق داخل دست
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ تنه موقعیت رگها در شانه دست
نیم تنه موقعیت رگها در شانه دست
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ عضلات و تاندومهای مچ وانگشتان دست
مولاژ عضلات و تاندومهای مچ وانگشتان دست
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ عضلات دست
مولاژ عضلات دست
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ دیواری مفصل و استخوان بندی مچ و انگشتان دست
مولاژ دیواری مفصل و استخوان بندی مچ و انگشتان دست
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ اناتومی دست
مولاژ اناتومی دست
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


استخوان دست کامل
استخوان دست کامل
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ مدل دیسک
مولاژ مدل دیسک
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ مدل میکروسکوپی استخوان
مولاژ مدل میکروسکوپی استخوان
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مدل اناتومی کف پا
مدل اناتومی کف پا
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مدل سیستم عصبی
مدل سیستم عصبی
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ کره چشم مدل المانی
مولاژ کره چشم مدل المانی
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ سی پی ار و تروما نوزاد
مانکن سی پی ار نوزاد
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مولاژ نوزاد
مانکن نوزاد
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مانکن پیشرفته نوزاد نارس
30 هفته نوزاد نارس tetherless با تنفس، پالس، رنگ و علائم
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مدل خارج کردن جسم خارجی از حلق
مولاژخارج کردن جسم خارجی از حلق
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مدل سی پی ار
مولاژ سی پی ار
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی گرفتن فشار خون
مدل اموزشی گرفتن فشار خون
مانکن های اموزشی
0 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 50)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است