Search

دوشنبه 12 خرداد 1399

منو

جستجو : مدل اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزادمولاژ اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مدل اموزش خارج کردن جسم خارجی نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مدل خارج کردن جسم خارجی از حلق
مولاژخارج کردن جسم خارجی از حلق
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از وریدهای پای نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پیشرفته نوزاد
مدل پیشرفته نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مدل اموزشی خونگیری از سر نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ احیا نوزاد
مدل احیا نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژ اموزش انعطاف پذیر مدل ستون فقرات با هد استخوان ران
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن پرستاری نوزاد همراه با جفت
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن پرستاری تمام تنه نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژاموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن اموزشی استخراج مایع نخاع از نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ لوله گزاری تمام تنه نوزاد
مانکن لوله گزاری تمام تنه نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ پرستاری نوزاد
مانکن پرستاری نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ حرفه ای نوزاد
مانکن حرفه ای نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ سی پی ار نوزاد
مانکن سی پی ار نوزاد
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


پد اموزش تزریق عضلانی
پد اموزش تزریق عضلانی
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


اسکلت نوزاد
اسکلت نوزاد
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ جمجمه نوزاد
مولاژ جمجمه نوزاد
مولاژهای جمجمه
0 تومان

 


مولاژ اموزش بخیه پا
مانکن اموزش بخیه پا
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن اموزش تزریق عضلانی داخل بازو
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن اموزش کودک تراکئوستومی
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن اموزش پانسمان بالا تنه
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش بخیه زدن ورید پا
کیت اموزش بخیه زدن ورید پا
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن اموزش تزریق داخل مفصل زانو
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش تزریق داخل شانه
مانکن اموزش تزریق داخل شانه
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش دیالیز صفاقی
مانکن اموزش دیالیز صفاقی
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش پنوموتوراکس
مانکن اموزش پنوموتوراکس
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ اموزش لوله گذاری کودک
مانکن اموزش لوله گذاری کودک
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مانکن اموزش لوله گزاری تمام تنه
مولاژ اموزش لوله گزاری تمام تنه
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مانکن اموزشی جامع اموزش اورژانش
مولاژ اموزشی جامع اموزش اورژانش
مانکن های اموزشی
0 تومان

 


مولاژ مدل دیسک
مولاژ مدل دیسک
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ مدل میکروسکوپی استخوان
مولاژ مدل میکروسکوپی استخوان
مولاژهای ستون فقرات
0 تومان

 


مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژ ارگان های عقب از مدل قسمت فوقانی شکم
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژ مدل کیسه صفرا با سنگ های صفراوی
مولاژهای دستگاه گوارش
0 تومان

 


مدل اناتومی کف پا
مدل اناتومی کف پا
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مدل سیستم عصبی
مدل سیستم عصبی
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ کره چشم مدل المانی
مولاژ کره چشم مدل المانی
مولاژهای عمومی
0 تومان

 


مولاژ سی پی ار و تروما نوزاد
مانکن سی پی ار نوزاد
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مولاژ نوزاد
مانکن نوزاد
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مانکن پیشرفته نوزاد نارس
30 هفته نوزاد نارس tetherless با تنفس، پالس، رنگ و علائم
مانکن پیشرفته
0 تومان

 


مولاژ نیم تنه باز کردن راه هوایی
مانکن نیم تنه باز کردن راه هوایی
مانکن پیشرفته
0 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 57)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است